عنوان دوره

توضیحات ترویجی

مهلت استفاده از تخفیف ثبت نام

زمان برگزاری:

روز سه شنبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ – ساعت ۰۹:۰۰ الي ۱۹:۰۰ با پذیرایی ناهار

مهلت ثبت نام:

تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

مکان:

تهران – خیابان ملاصدرا خیابان …

زمان برگزاری بعدی:

به زودی اعلام میگردد.
بدلیل محدودیت در تعداد شرکت کننده اولویت بر اساس تاریخ ارسال فیش ثبت نام ترتیب داده خواهد شد. ثبت نام کنندگان خارج از ظرفیت به دوره بعدی منتقل خواهند شد.
برگزاری این دوره برای سازمانها به طور اختصاصی نیز امکان پذیر است.