امتیازات آموزشی

 • بهره گیری از اساتادان صاحب‌نظر و باتجربه و حرفه ای در زمینه موضوعات مرتبط با موضوع آموزش
 • نو آوری و خلاقیت در طرح موضوعات آموزشی در زمینه های مختلف مدیریتی با توجه به دانش و اطلاعات روز دیگر موسسات آموزشی در دنیا
 • بروز کردن محتوی مطالب برنامه های آموزشی در زمینه های مختلف مدیریتی با توجه به نیازهای سازمان های دولتی و خصوصی
 • طراحی و تدوین دوره های آموزشی منطبق با دوره های آموزشی بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی جهت راهنمایی مدیران و مسئولین آموزش برای انتخاب مناسب‌تر برنامه‌های آموزشی
 • بهره گیری از روش های مختلف تدریس متناسب با موضوع برنامه آموزشی


نحوه ثبت نام

متقاضیان محترم در صورت تمایل به حضور در برنامه های آموزشی ( دوره- سمینار – سخنرانی ) لازم است به موارد زیر توجه نمائید:

 • معرفی افراد توسط سازمان ها از طریق ارسال در خواست کتبی انجام گیرد.
 • ثبت نام قطعی شرکت کنندگان هنگامی میسر است که فیش یا چک مربوط به شهریه به حساب انجمن واریز شده و همراه رسید نامه درخواست شرکت در برنامه مورد نظر نیز ارسال گردد.
 • مجموعه مدارک لازم شامل معرفی و پرداخت شهریه و ارسال یک قطعه عکس می‌باشد.
 • ثبت نام شرکت کنندگان بر اساس اولویت مراجعه صورت می‌گیرد.

 
در صورتیکه شرکت کننده ای به هر دلیل انصراف خود را اعلام و در خواست استرداد شهریه نماید به شرح زیر عمل خواهد شد:

 • چنانچه اعلام انصراف تا ۳ هفته قبل از اجرای برنامه باشد کل شهریه مسترد خواهد شد.
 • چنانچه اعلام انصراف تا یک هفته قبل از اجرای برنامه باشد ۵۰% شهریه مسترد خواهد شد.
 • چنانچه اعلام انصراف تا ۲ روز قبل از اجرای برنامه باشد شهریه مسترد نخواهد شد.


هرگاه برنامه ای به دلیل عدم حد نصاب لازم و یا هر دلیل دیگری تشکیل نگردد، شرکت کنندگان می توانند :

 • در خواست استرداد شهریه را بنمایند.
 • در خواست ثبت نام و انتقال به برنامه دیگر را بنمایند.
 • در خواست قرار گرفتن در لیست رزرو همان برنامه را بنمایند.


 در صورتی که شرکت کننده ای در دوره آموزشی بیش از دو جلسه از کل جلسات درس یا ۲۰ % مجموع ساعات دوره غیبت غیر مجاز داشته باشند از امتحان محروم خواهند شد.


*به افرادی که برنامه های آموزشی را با موفقیت طی نمایند گواهینامه انجمن با اعتبار وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.