برخی از ویژگی‌ها و امتیازات انجمن:

 • اخذ رتبه یک بین انجمن های مدیریتی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انجمن علمی برتر نهمین جشنواره فارابی
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت آموزش شهرداری تهران
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت آموزشISO10015
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللیIWA2
 • دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:201
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین الملیISO26000
 • دارا بودن رتبه یک علمی از شرکت نوسازی صنایع ایران
 • برخورداری از تجربیات و دانش ۲۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیران حرفه ای متخصص
 • عضویت در انجمن‌ها و مجامع ملی و بین المللی
 • Co Partner دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی پژوهشی ” مدیریت فرهنگی”