مجله “مدیریت”
تعرفه چاپ آگهی (سال ۱۳۹۸)
 قیمت (ریال)  صفحات ردیف
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ پشت جلد ۱
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ داخل روی جلد ۲
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ صفحه ۳ ۳
۱۶/۰۰۰/۰۰۰ داخل پشت جلد ۴
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ صفحات داخلی ۵
۶/۵۰۰/۰۰۰ نصف صفحه ۶
۳/۲۵۰/۰۰۰ یک چهارم صفحه ۷
۱۱/۰۰۰/۰۰۰ هر صفحه مصاحبه یا رپرتاژ آگهی ۸
۱/۵۰۰/۰۰۰ کادر ۴*۱۰ ۹
توضیحات:
 • هزینه های طراحی و تهیه فیلم به عهده آگهی دهنده می باشد
 • در چاپ اول وجه آگهی همراه با سفارش آگهی دریافت می شود.
 • شرکت هایی که برای ۶ نوبت سفارش آگهی دهند و همچنین افراد و موسسات عضو انجمن از۲۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.
 • شرکت هایی که برای سه نوبت سفارش آگهی دهند از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می گردند.
 • مدت اعتبار این تعرفه تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
لطفاً جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درج آگهی یا اسپانسری مجله و یا تبلیغات در سایت انجمن با خانم دربندسری تماس حاصل فرمائید.

مزایا و امکانات طرح های حمایت مالی (اسپانسری)

حمایت مالی ۱۰۰ درصد(طرح طلایی) حمایت مالی ۵۰ درصد(طرح نقره ای) حمایت مالی ۲۵ درصد (طرح برنز)
 • درج لوگوی موسسه به عنوان حامی روی جلد مجله مدیریت
 • اختصاص ۱۲ صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و …)
 • عضویت حقوقی عادی در انجمن مدیریت ایران.( یکساله)
 • ارائه ۳۰ جلد مجله به صورت رایگان
 • مبلغ حمایت:۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • درج لوگوی موسسه به عنوان حامی روی جلد مجله مدیریت.
 • اختصاص ۶ صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه – رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و …)
 • عضویت حقیقی مدیر موسسه  در انجمن مدیریت ایران.( یکساله )
 • ارائه ۲۰ جلد مجله بصورت رایگان.
 • مبلغ حمایت:۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • اختصاص ۴ صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه – رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و …)
 • اشتراک یکساله مجله مدیریت.
 • ارائه ۱۰ جلد مجله بصورت رایگان.
 • مبلغ حمایت:۴۵/۰۰۰/۰۰۰
قابل ذکر است موسسات می‌توانند با قبول یک شماره اسپانسری مجله”مدیریت” (طرح های مختلف) در سال به صورت های زیر در هر شماره نسبت به معرفی خدمات و محصولات خود در قالب مصاحبه, آگهی, مقاله و رپرتاژ آگهی اقدام نمایند:

طرح طلایی:

 • معرفی در ۳ شماره مجله”مدیریت” (هر شماره ۴ صفحه)
 • معرفی در ۶ شماره مجله “مدیریت”(هر شماره ۲ صفحه)

طرح نقره ای:

 • معرفی در ۲ شماره مجله”مدیریت” (هر شماره ۳ صفحه)
 • معرفی در ۳ شماره مجله “مدیریت”(هر شماره ۲ صفحه)

طرح برنز:

 • معرفی در ۱ شماره مجله”مدیریت” (  ۴ صفحه)
 • معرفی در ۲ شماره مجله “مدیریت”(هر شماره ۲ صفحه)
 • تمامی حامیان مجله ” مدیریت ” در قالب طرح های اسپانسری طلایی و نقره ای بصورت هم زمان در سایت انجمن مدیریت ایران نیز معرفی خواهند شد.
 • متقاضیان ۳ نوبت اسپانسری یا آگهی و همچنین اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مدیریت ایران از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
 • مجله ” مدیریت ” به صورت دوماهنامه منتشر می گردد.