مجله “مدیریت”
تعرفه چاپ آگهی (سال 1398)
 قیمت (ریال)  صفحات ردیف
30/000/000 پشت جلد 1
20/000/000 داخل روی جلد 2
18/000/000 صفحه 3 3
16/000/000 داخل پشت جلد 4
12/000/000 صفحات داخلی 5
6/500/000 نصف صفحه 6
3/250/000 یک چهارم صفحه 7
11/000/000 هر صفحه مصاحبه یا رپرتاژ آگهی 8
1/500/000 کادر 4*10 9
توضیحات:
 • هزینه های طراحی و تهیه فیلم به عهده آگهی دهنده می باشد
 • در چاپ اول وجه آگهی همراه با سفارش آگهی دریافت می شود.
 • شرکت هایی که برای 6 نوبت سفارش آگهی دهند و همچنین افراد و موسسات عضو انجمن از20 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.
 • شرکت هایی که برای سه نوبت سفارش آگهی دهند از 10 درصد تخفیف برخوردار می گردند.
 • مدت اعتبار این تعرفه تا پایان سال 1398 خواهد بود.
لطفاً جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درج آگهی یا اسپانسری مجله و یا تبلیغات در سایت انجمن با خانم دربندسری تماس حاصل فرمائید.

مزایا و امکانات طرح های حمایت مالی (اسپانسری)

حمایت مالی 100 درصد(طرح طلایی) حمایت مالی 50 درصد(طرح نقره ای) حمایت مالی 25 درصد (طرح برنز)
 • درج لوگوی موسسه به عنوان حامی روی جلد مجله مدیریت
 • اختصاص 12 صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و …)
 • عضویت حقوقی عادی در انجمن مدیریت ایران.( یکساله)
 • ارائه 30 جلد مجله به صورت رایگان
 • مبلغ حمایت:170/000/000 ریال
 • درج لوگوی موسسه به عنوان حامی روی جلد مجله مدیریت.
 • اختصاص 6 صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه – رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و …)
 • عضویت حقیقی مدیر موسسه  در انجمن مدیریت ایران.( یکساله )
 • ارائه 20 جلد مجله بصورت رایگان.
 • مبلغ حمایت:85/000/000 ریال
 • اختصاص 4 صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه – رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و …)
 • اشتراک یکساله مجله مدیریت.
 • ارائه 10 جلد مجله بصورت رایگان.
 • مبلغ حمایت:45/000/000
قابل ذکر است موسسات می‌توانند با قبول یک شماره اسپانسری مجله”مدیریت” (طرح های مختلف) در سال به صورت های زیر در هر شماره نسبت به معرفی خدمات و محصولات خود در قالب مصاحبه, آگهی, مقاله و رپرتاژ آگهی اقدام نمایند:

طرح طلایی:

 • معرفی در 3 شماره مجله”مدیریت” (هر شماره 4 صفحه)
 • معرفی در 6 شماره مجله “مدیریت”(هر شماره 2 صفحه)

طرح نقره ای:

 • معرفی در 2 شماره مجله”مدیریت” (هر شماره 3 صفحه)
 • معرفی در 3 شماره مجله “مدیریت”(هر شماره 2 صفحه)

طرح برنز:

 • معرفی در 1 شماره مجله”مدیریت” (  4 صفحه)
 • معرفی در 2 شماره مجله “مدیریت”(هر شماره 2 صفحه)
 • تمامی حامیان مجله ” مدیریت ” در قالب طرح های اسپانسری طلایی و نقره ای بصورت هم زمان در سایت انجمن مدیریت ایران نیز معرفی خواهند شد.
 • متقاضیان 3 نوبت اسپانسری یا آگهی و همچنین اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مدیریت ایران از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
 • مجله ” مدیریت ” به صورت دوماهنامه منتشر می گردد.