انجمن مدیریت ایران، به عنوان انجمنی علمی و غیر انتفاعی، رسالت خود می‌داند که در راستای توسعه دانش مدیریت در بین کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت، از فعالیت‌های علمی و همایش‌ها و کنفرانس‌هایی که در راستای اهداف عملکرد انجمن قرار دارند به صورت علمی و معنی حمایت نماید.

رویدادهای سال ۱۴۰۰

رویدادهای سال ۱۳۹۹

رویدادهای سال ۱۳۹۸

لیست کنفرانس‌هایی که انجمن از آن‌ها حمایت کرده است.

۱.دومین گرامی داشت “روز ملی منابع انسانی” (۹۸/۱/۲۵ )
۲.سومین دوره جایزه ملی مشاوره مدیریت (بزرگمهر)
۳.جایزه بین المللی مشاوره مدیریت (کنستانتین)
۴.دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها (۴ و ۹۸/۲/۵)
۵. دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس(Iran Jobex) (تا ۹۸/۲/۵)
۶.جشنواره ملی شهربانو(بانوی ایران شهر) (مرداد ماه ۹۸)
۷. پنجاه سال آموزش مدیران و کارکنان دولت در ایران (۹۸/۵/۲۳)
۸. همایش ملی تبیین نظام های استاندارد آموزش (۹۸/۵/۲۳)
۹.  هشتمین کنفرانس بین المللی ریسک زلزل (آبان ۹۸)
۱۰. دومین دوره اجلاس ملی چابک سازی بنگاه های اقتصادی (مرداد ۹۸)
۱۱. سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (تیر ۹۸)
۱۲. سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی
۱۳.بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی
۱۴. ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (۹۸/۳/۳۰)
۱۵. سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (اسفند ۹۸)
۱۶. اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی با تولید و صنعت
۱۷. بیست و یکمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی (۹۸/۵/۱۰)
۱. سمینار چالش ها و راهکارهای مدیران اجرایی(۹۷/۱۲/۹ )
۲. اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت (۹۷/۱۲/۶ و  ۹۷/۱۲/۵ )
۳. شانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی (۹۷/۱۱/۲۹)
۴. کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد ( ۹۷/۱۱/۲۵)
۵. پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی (۹۷/۱۰/۲۴)
۶. اولین کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ( دی ماه ۹۷)
۷.  چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با تاکید بر تجارب بین الملل (۹۷/۱۰/۲۵ و ۱۰/۲۶/ ۹۷)
۸.  سیزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی ( ۹۷/۱۰/۱۱ و۹۷/۱۰/۱۲)
۹.دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده (۹۷/۱۰/۱۲)
۱۰.  نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات (۹۷/۹/۲۶ لغایت ۹۷/۹/۲۸)
۱۱.  اولین همایش سرمایه گذاری در تولید و تجارت (۹۷/۹/۱۸)
۱۲. کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری (۹۷/۹/۳۰)
۱۳. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۹۷/۸/۲۸ و ۹۷/۸/۲۹)
۱۴.  اولین همایش ملی زنجیره تامین دفاعی ( ۹۷/۶/۱۹)
۱۵.  چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی (۹۷/۶/۱۴)
۱۶.  کنفرانس ساخت ایران ( ۹۷/۴/۳۱)
۱۷.  کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع ( ۹۷/۴/۲۸ )
۱۸.  پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ( ۹۷/۴/۱۴)
۱۹.  دومین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی- اجتماعی (۹۷/۲/۳۰)
۲۰. چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (۹۷/۲/۲۷ )
۱.مدیریت ارزش آفرین (۹۶/۱/۳۱)
۲. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری (۹۶/۲)
۳. همایش مدیریت در عصر دیجیتال (۹۶/۲/۳)
۴.کنگره یکصد چهره منتخب ( تحول و نوآوری ) (۹۶/۳/۶-۸)
۱. مدیریت کسب وکار در ایران (۹۵/۱/۲۹)
۲.همایش اقتصاد مقاومتی ( بینش اقتصادی ) (۹۵/۱/۳۰)
۳.مدیریت بهبود کیفیت در سازمان (۹۵/۲/۱,۲)
۴.همایش جامع مدیریت روابط عمومی پیشرفته (۹۵/۲/۱۶)
۵.مدیریت اعتبار سنجی (۹۵/۲/۳۰)
۶.اولین همایش بین المللی مدیریت نوین در افق ۱۴۰۴ (۹۵/۲/۳۰)
۷.همایش اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد مقاومتی، راهکارهای عملیاتی تولید رقابت پذیر صادراتی ) (۹۵/۳/۴)
۸.مدیریت آینده (۹۵/۳/۸)
۹.کنفرانس سلامت مالی و اداری (۹۵/۳/۱۳)
۱۰.همایش اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد دانش بنیان ) (۹۵/۳/۳۰)
۱۱.همایش شیوه های نوین مدیریت (۹۵/۴/۲۴)
۱۲. مدیریت اجرایی و تحول سازمانی پیشرفته (۹۵/۴/۲۴)
۱۳. مدیریت رعایت حقوق مصرف کننده (۹۵/۴/۲۶)
۱۴. همایش اقتصاد مقاومتی ( نگاهی به اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی) (۹۵/۴/۲۷)
۱۵. مدیریت عالی (۹۵/۵/۲۸,۲۷)MBA
۱۶. همایش اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد مقاومتی و ثروت آفرینی ) (۹۵/۵/۳۱)
۱۷. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی مدیریت و حسابداری (۹۵/۶/۲۵)
۱۸. مدیریت عالی (۹۵/۶/۲۸,۲۷)DBA
۱۹. همایش اقتصاد مقاومتی ( صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ) (۹۵/۶/۲۸)
۲۰. دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد (۹۵/۷/۹)
۲۱. رویکردهای نوین استراتژی آموزش (۹۵/۷/۱۳,۱۲)
۲۲. کنفرانس مدیریت پسا مدرن در هزاره سوم (۹۵/۷/۱۵)
۲۳. همایش اقتصاد مقاومتی ( صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ) بخش دوم (۹۵/۷/۲۵)
۲۴. چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور (۹۵/۸/۳)
۲۵. اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران (۹۵/۸)
۲۶. سلامت مالی اداری و درآمد (۹۵/۸/۲۰)
۲۷. همایش اقتصاد مقاومتی(۹۵/۸/۲۳)
۲۸. اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت (۹۵/۸/۲۷)
۲۹. بازاریاب حرفه ای (۹۵/۸/۲۸,۲۷)
۳۰. کنفرانس بزرگ اقتصاد،مدیریت و حسابداری (۹۵/۹/۱۷)
۳۱. کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم (۹۵/۹/۲۵)
۳۲. کنگره سراسری تجلیل از اسطوره ای کارآفرینی و مدیران شایسته ایرانی (۹۵/۹/۲۶)
۳۳. همایش اقتصاد مقاومتی (۹۵/۹/۲۸)
۳۴. مدیریت و اقتصاد در قرن ۲۱ (۹۵/۹/۳۰)
۳۵. کنفرانس تخصصی رویکردهای تامین مالی پایدار (۹۵/۱۰/۲)
۳۶. چهاردهین کنفرانس بین المللی مدیریت (۹۵/۱۱/۰۶)
۳۷. همایش اقتصاد مقاومتی (۹۵/۱۱/۲۵)
۳۸.کنفرانس مدیریت توسعه صادرات (۹۵/۱۱/۰۷)
۳۹. گذر از پارادایم آموزش به نظام مدیریت یادگیری و توسعه استعداد (۹۵/۱۱/۰۹)
۴۰. اولین کنفرانس تخصصی مالی ، درآمد، اداری (۹۵/۱۱/۱۴)
۴۱. همایش بین المللی برند سازی بین المللی (۹۵/۱۴/۱۴)
۴۲. مدیریت جهادی (۹۵/۱۱/۱۸)
۴۳. کنفرانس فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه (۹۵/۱۱/۲۷)
۴۴. فعالان صنعت حمل و نقل کشور و شرکت های ارزش آفرین (۹۵/۱۱/۲۸)
۴۵. کنفرانس تخصصی استراتژی های مهندسی مالی و رویکردهای حسابداری تعهدی (۹۵/۱۲/۱۰)
۴۶. یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری (۹۵/۱۲/۱۱)
۴۷. چهره های نام آور معاصر (۹۵/۱۲/۱۵)
۴۸. سومین همایش ملی مدیریت و ارتقای توان داخلی (۹۵/۱۲/۱۷)
۴۹. نخستین کنفرانس راهکارهای مهم در تحول سیاست های مالی و حقوقی پیشرفته (۹۵/۱۲/۱۹)
۵۰. همایش شایسته سالاری در مدیریت کسب و کار در ایران (۹۵/۱۲)
۵۱. کنفرانس مدیریت حرفه ای (۹۵/۱۲)
۵۲. همایش دورنمای اقتصاد در سال ۹۶ (۹۵/۱۲/۰۴)
۱.-اجلاس کشوری مدیران خلاق و کارآفرینان موفق برندهای ایران (۹۴/۰۲/۱۷,۱۸)
۲.-کنفرانس بین المللی بازاریابی و برندینگ آموزش (۹۴/۲/۲۴)
۳.- اجلاس نشان پنج گانه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی (۹۳/۰۲/۳۰,۳۱)
۴.-همایش استاندارد و کیفیت با رویکرد کسب رضایتمندی مشتری (۹۴/۳)
۵.-اجلاس سراسری مدیریت کارکنان و رهبری بنگاه های اقتصادی (۹۴/۴/۲۸)
۶.-برگزاری آموزشی فشرده کسب و کار( mini mba ) (94/5/1,2)
۷.-چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (۹۴/۵/۱۲)
۸.-کنفرانس علمی – کاربردی بازاریابی برندینگ مراکز آموزشی (۹۴/۵/۱۵)
۹.-اولین نشست بزرگ آگاهی بیداری، بهار اقتصادی (۹۴/۵/۲۸-۳۰)
۱۰.-مدیریت نوآوری و کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی (۹۴/۷/۱۶)
۱۱.-نشست مدیران توانمند در اقتصاد رقابتی (۹۴/۷/۱۶)
۱۲.-مدیریت نوین (۹۴/۷/۲۳)
۱۳.-همایش چهره های ماندگار مدیریت ایران (۹۴/۷/۲۳)
۱۴.-اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار (۹۴/۷/۲۴)
۱۵.-همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی (۹۴/۸/۱۷)
۱۶.-اجلاس کشوری رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی (۹۴/۸/۲۱,۲۲)
۱۷.-دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری (۹۴/۸/۲۷)
۱۸.-همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان (۹۴/۸/۲۸)
۱۹.-اجلاس سراسری مدیریت کارکنان و رهبری بنگاه های اقتصادی (۹۴/۹/۲۷)
۲۰.-همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی (۹۴/۹/۲۹)
۲۱.-مدیریت عملکرد mba  (۹۴/۱۰/۳)
۲۲.-کنفرانس مدیریت تجریه مشتریان و کارکنان (۹۴/۱۰/۱۶,۱۷)
۲۳.-اجلاس مدیریت و خلاقیت برتر (۹۴/۱۰/۱۸)
۲۴.-اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی (۹۴/۱۰/۲۶)
۲۵.-اولین سمپوزیوم ملی اعتبار ویژه کسب و کار (۹۴/۱۰/۲۹)
۲۶.-کنفرانس بین المللی استراتژی برند (۹۴/۱۰/۲۹,۳۰)
۲۷.کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری
۲۸.-جشنواره مدیران ماندگار ایران (۹۴/۱۱)
۲۹.-کنفرانس مدیریت توسعه و تحول در سازمان (۹۴/۱۱/۸)
۳۰.-دوره عالی مدیریت dba (94/11)
۳۱.-اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد. مدیریت.حسابداری (۹۴/۱۱/۲۶)
۳۲.-مدیران موثر در چشم انداز اقتصاد ایران (۹۴/۱۱/۲۹)
۳۳.-دومین همایش مدیریت جهادی (۹۴/۱۱)
۳۴.-کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی (۹۴/۱۲/۲,۳)
۳۵.-هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش (۹۴/۱۲/۴,۵)
۱.-مدیریت تحول در هزاره سوم (۱۳۹۳/۰۳/۰۱)
۲.-اجلاس مشتری مداری (۱۳۹۳/۰۳/۳۰)
۳.-همایش بانوان کارآفرین (۹۳/۰۴/۰۶)
۴.-مدیریت در قرن ۲۱ (۹۳/۰۵/۱۶,۱۷)
۵.-کنگره سراسری مدیریت توسعه صنایع نفت و گاز پتروشیمی (۹۳/۰۵/۲۲)
۶.-اجلاس جهانی نشان منتخب (۹۳/۰۵/۲۳)
۷.-کنفرانس مدیریت خلاق (۹۳/۰۵/۳۰)
۸.-همایش مدیریت جهادی (۹۳/۰۶/۱۸)
۹.-مدیریت مهندسی مدرن (۹۳/۰۸/۰۳)
۱۰.-سومین اجلاس مشتری مداری (۹۳/۰۸/۶,۷)
۱۱.-مدیریت کسب و کار ویژه اصناف (۹۳/۰۸/۱۸)
۱۲.-حمایت از اقتصاد ملی (۹۳/۰۹/۰۶)
۱۳.-مدیران خلاق و کارآفرینان موفق برندهای ایرانی (۹۳/۰۹/۶,۷)
۱۴.-اجلاس مشتری مداری (۹۳/۰۹/۱۳,۱۴)
۱۵.-سمینار بین المللی مدیریت پیشرفته کسب و کار(DBA ) رویکرد مدیریت و توسعه کسب و کار (۹۳/۰۹/۱۶)
۱۶.-بهبود کیفیت و کاهش بهای تمام شده تولید (۹۳/۰۹/۱۹)
۱۷.-نشان رضایت مشتری (۹۳/۱۰/۱۱)
۱۸.-اجلاس کشوری مدیران خلاق و کارآفرینان موفق برندهای ایرانی (۹۳/۱۰/۱۲)
۱۹.-اجلاس کشوری مدیریت کارآمد،کیفیت و استاندارد (۹۳/۱۰/۲۵)
۲۰.-همایش علوم رفتاری و مدیریت تحول در سازمانها (۹۳/۱۰/۲۸)
۲۱.-اولین کنفرانس مدیریت تجربه مشتری (CEM) (93/10/30)
۲۲.-حمایت از تولید ملی (۹۳/۱۱/۰۲)
۲۳.-اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند (۹۳/۱۱/۵,۶)
۲۴.-دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی (۹۳/۱۲/۲,۳)
۲۵.-مدیریت کسب و کار (۹۳/۱۲/۰۷)
۲۶.-همایش شرکت های سرآمد مادر و برندساز (۹۳/۱۲/۱۲)
۲۷.-کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (۹۳/۱۲/۱۳)
۲۸.-اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار (۹۳/۱۲/۱۴,۱۵)
۲۹.-بین المللی استفاده از فناوری های غذایی (۹۳/۱۲/۱۸)
۳۰.-کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار (۹۳/۱۲/۱۹)
۳۱.-همایش نقش چهره های خلاق در ارتقای توان داخلی و مدیریت بازار (۹۳/۱۲/۲۰)
۱.-دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی (۹۲/۰۲/۹,۱۰)
۲.-همایش بزرگ کلینیک مدیریت (۹۲/۰۲/۱۹)
۳.-نظام اداری الکترونیکی  (۹۲/۰۲/۲۴-۲۶)
۴.-اولین همایش مجازی ره آوران آموزش (۹۲/۰۲/۲۸)
۵.-همایش نیاز سنجی و آموزشی (۹۲/۰۲/۳۱ ۹۲/۰۳/۰۱)
۶.-کنفرانس جهانی مدیریت مدرن با رویکرد بحران برای توسعه (۹۲/۰۳/۲,۳)
۷.-اولین سمپوزیم تخصصی مذاکره و بازاریابی ایرانی (۹۲/۰۳/۱۰)
۸.-همایش سراسری بزرگان مدیریت ایران (۹۲/۵/۲۸)
۹.-دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۹۲/۰۹/۵,۶)
۱۰.-همایش سراسری مهندسی کیفیت (۹۲/۰۹/۰۸)
۱۱.کنفرانس بین المللی مشاوره مدیریت
۱.- برند و آموزش (۹۱/۲/۵)
۲.- آموزش مدیریت و رهبری (۹۱/۲/۲۷,۲۸)
۳.- پنجمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی (۹۱/۳)
۴.-مدیریت دانش و نوآوری (۹۱/۶/۱۵)
۵.- مدیریت توسعه کسب و کار (۹۱/۷/۱۳,۱۴)
۶.- مدیریت اجرایی (۹۱/۷/۲۴,۲۵)
۷.- آسیب شناسی آموزش سازمانی (۹۱/۸/۱۷,۱۸)
۸.- بازاریابی بین المللی و فروش نفت خام (۹۱/۱۰/۶,۷)
۹.- مدیریت هوشمند (۹۱/۱۰/۲۴)
۱۰.- کسب و کار بیمه (۹۱/۱۰/۲۷,۲۸)
۱۱.- نخستین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور (۹۱/۱۱/۲۸,۲۹)
۱۲.- سمینار تخصصی اجرای استراتژی (۹۱/۱۲/۲۹)
۱۳.- همایش نام آوران دانش و فناوری (۹۱/۱۲/۱۰)
۱۴.- جشنواره عالی مدیریت (۹۱/۱۲/۱۱)
۱۵.- رضایتمندی مشتری (۹۱/۱۲/۱۶)
۱.-کنفرانس مدیران آموزش (۹۰/۳/۳۰,۳۱)
۲.-سمینار توسعه و بهبود عملکرد (۹۰/۴/۱۵)
۳.-کنفرانس نظام توزیع و پخش (۹۰/۴/۲۱,۲۲)
۴.-همایش استراتژی اقیانوس آبی (۹۰/۶/۲۳)
۵.-همایش برترین شرکت های ایرانی (۹۰/۶)
۶.-کنفرانس مدیریت بازاریابی و عملکرد (۹۰/۶)
۷.-همایش مدیران صنعت و تجارت (۹۰/۷)
۸.-سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سرمایه فکری (۹۰/۷/۱۳,۱۴)
۹.-سمینار ارزیابی عملکرد (۹۰/۸/۱,۲)
۱۰.-کنفرانس مدیریت تولید و عملیات با رویکرد کاربردی (۹۰/۸/۲,۳)
۱۱.-کنفرانس روابط عمومی (۹۰/۸/۸,۹)
۱۲.-جشنواره تولیدکنندگان جوان (۹۰/۸)
۱۳.-کنفرانس بازاریابی برندهای محیط زیست (۹۰/۹)
۱۴.-همایش ملی مدیریت هزینه (۹۰/۹)
۱۵.-همایش مدیریت پژوهش و فن آوری (۹۰/۹/۲۷)
۱۶.-کنفرانس مدیریت استراتژیک (۹۰/۱۰/۱۹,۲۰)
۱۷.-جشنواره صنعت بازرگانی و فن آوری اطلاعات (۹۰/۱۰/۲۰-۲۲)
۱۸.-کنفرانس مدیران کیفیت (۹۰/۱۰/۲۷,۲۸)
۱۹.-همایش سیستم مدیریت پروژه (۹۰/۱۰/۲۹)
۲۰.-پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک و عملکرد (۹۰/۱۰)
۲۱.-نهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی (۹۰/۱۱/۱۰)
۲۲.-سومین جایزه مدیریت دانش (۹۰/۱۱/۲۵,۲۶)
۲۳.-مدیریت پروژه با رویکرد شهری (۹۰/۱۱/۲۶,۲۷)
۲۴.-همایش استراتژی و تکنیک های کشف حل مسئله (۹۰/۱۲/۳,۴)
۲۵.-تخصصی اجرای استراتژی (۹۰/۱۲/۸)
۱.-یازدهمین همایش مهندسی صنایع (۸۹/۲/۸-۱۱)
۲.-ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات (۸۹/۳/۱۸,۱۹)
۳.-پنجمین کنگره انرژی و اقتصاد (۸۹/۳/۳۰,۳۱)
۴.-مدیریت فنون ارتباطات،مذاکرات و فروش (۸۹/۴/۸-۱۱)
۵.-سومین کنفرانس و جشنواره نظام اداری الکترونیکی (۸۹/۴/۱۳,۱۴)
۶.-اولین همایش بررسی دلایل ظهور و افول سازمانهای ایرانی (۸۹/۴/۳۰,۳۱)
۷.-سومین نمایشگاه آموزشگاههای علمی و کاربردی و تجهیزات آموزشی (۸۹/۵/۶-۹)
۸.-ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی (۸۹/۵/۱۱,۱۲)
۹.-کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی (۸۹/۵/۱۳-۱۹)
۱۰.-نظامهای استاندارد آموزش (۸۹/۶/۲۲,۲۳)
۱۱.-جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات (۸۹/۷/۲۰-۲۲)
۱۲.-دومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش (۸۹/۷/۲۸,۲۹)
۱۳-همایش یک روزه مهندسی مجدد در هزاره سوم .(۸۹/۸/۵)
۱۴.-دومین مجمع جهانی تبلیغات (۸۹/۸/۱۳,۱۴)
۱۵.-چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی (۸۹/۸/۱۷,۱۸)
۱۶.-جشنواه فارابی (۸۹/۸)
۱۷.-سومین کنفرانس مدیریت فروش (۸۹/۸)
۱۸.-اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش (۸۹/۹/۲,۳)
۱۹-چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش .(۸۹/۹/۱۱)
۲۰.-کنفرانس برند (۸۹/۹/۱۱)
۲۱.-چهارمین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی (۸۹/۹/۱۵,۱۶)
۲۲.-همایش مدیران مالی سراسر کشور (۸۹/۱۰/۱,۲)
۲۳.-اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در کیفیت و بهره وری (۸۹/۱۰/۱۸,۱۹)
۲۴.-کنگره مدیریت استراتژیک (۸۹/۱۰/۱۹,۲۰)
۲۵.-نخستین کنفرانس ملی یکپارچه و بازاریابی (۸۹/۱۰/۳۰ و ۸۹/۱۱/۱)
۲۶.-اولین کنفرانس مشاوران و پیمانکاران (۸۹/۱۱/۹,۱۰)
۲۷.-سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش (۸۹/۱۱/۱۹,۲۰)
۲۸.-سومین کنفرانس بین المللی بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی (۸۹/۱۱/۲۶,۲۷)
۲۹.-همایش جهانی مدیریت رهبری و سودآوری در هزاره سوم (۸۹/۱۱/۲۹,۳۰)
۳۰.-اولین همایش ملی مدیریت آموزش سازمانی (۸۹/۱۲/۱۱,۱۲)
۳۱.-نخستین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور (۸۹/۱۲)
۳۲.-کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست (۸۹/۱۲)