سامانه آموزشهای مجازی و راه دور انجمن مدیریت ایران

راهنمای مدرسان

راهنمای فراگیران

آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

انجمن مدیریت ایران در کنار برگزاری دوره های آموزشی و سخنرانی ها و همایشهای حضوری و نیز دوره های آموزشی مجازی غیر حضوری، اقدام به راه اندازی سامانه آموزش آنلاین به صورت زنده نموده است که فراگیران علاقمند بتوانند از منزل و یا محل کار خود و بدون صرف وقت جهت تردد تا محل آموزش، از فرصتهای آموزشی بهره برده و توانمندی خود را افزایش دهند

دوره های جاری