انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید:«درآمدی بر رهبری کوانتومی»
تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹؛
ساعت ۱۴ الی ۱۶ به صورت آنلاین؛
علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با تلفن های ۰۲۱۸۸۲۱۰۸۵۰ و ۰۲۱۸۶۰۵۱۴۶۴ تماس حاصل نمایند.