سخنرانی های پیش رو

سخنرانی های اجرا شده

1.(90/3/24)-آقای دکتر افشین زمانی , اصول و فنون مذاکره
2.(90/6/28)-آقای مهندس سلطانعلی , هویت بصری برند
3.(90/8/18)-آقای دکتر سیروس , استراتژی در شرکت های مادر
4.(90/11/25)-آقای دکتر کافی , دست ها و مغزها
5.(90/12/1)-آقای دکتر درگی , در عصر رقابت مشتریان چگونه فکر می کنند
6.(91/2/26)-آقای دکتر اسلامی , پارادایم های جدید در مدیریت مالی
7.(91/3/7)-آقای دکتر شاه حسینی , مدیریت چابک
8.(91/4/19)-آقای دکتر خادمی زنجانی , اشتباهات رایج مدیران
9.(92/3/20)-آقای محمد میاندوآبی,تکنیک ها و روش های مدیریت در شرایط ناپایدار
10.(92/11/20)-آقای دکترعلیرضا مجاهدی نسب ,مدل کسب و کار
11.(94/2/28)-آقای دکتر مسعود ظهرابی ,آشنایی با فناوری اطلاعات سبز
12.(94/6/10)-آقای مسعود امیر آتشانی ,استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت
13.(94/7/21)-آقای دکتر امیررضا حسنی ,فرصت های ورود به بازارهای بین المللی
14.(94/8/18)-آقای دکتر مهدی برزویی ,برند سبز
15.(94/10/1)-آقای مهندس علی محمد آقا علیخانی و خانم دکتر نیلا آخوندی ,سرمایه روانشناختی و ارتباط آن با رفتار سازمانی
16.(95/4/22)-آقای دکتر روهام قلیچی,مذاکرات تجاری موثر
17.(95/5/26)-خانم دکتر آذر صائمیان,مدیریت تغییر
18.(96/04/13)-سخنرانی ” مهارت های عمومی مدیریت ( مدیریت کوانتومی ) ” آقای دکتر غلام حسن پور حنیفه
19.(96/04/19)-سخنرانی ” رایانش ابری ” آقای دکتر علیرضا مجاهدی نسب
20.(96/05/16)-سخنرانی ” اهمیت علوم اعصاب در مدیریت و رهبری ” آقای دکتر صالح رحیمی
21.(96/05)-وبینار” مدیر در نقش coach” آقای حسین گائینی
22.(96/05/31)-وبینار ” رقابت در کسب و کار ” آقای دکتر علی شاه حسینی
23.(1396/07/24)-وبینار ” ارزیابی رفتاری افراد در مصاحبه استخدامی ” خانم مریم حنطوش زاده
24.(1396/09/04)-سخنرانی ” روش های ارتقاء انگیزش کارکنان ” خانم دکتر آذر صائمیان
25.(1396/09/05)-نشست تخصصی ” ایجاد و توسعه برند شخصی در فضای کسب و کار ” خانم دکتر آذر صائمیان “
26. (97/3/29) سخنرانی ” برندینگ کارفرما ” آقای دکتر جواد فقیهی پور
27. (97/4/13) سخنرانی ” مهارت های عمومی مدیریت ( مدیریت کوانتومی ) ” آقای دکتر غلام حسن پور حنیفه
28. (97/4/19) سخنرانی ” رایانش ابری ” آقای دکتر علیرضا مجاهدی نسب
29. (97/4/25) سخنرانی ” حرفه ای گرایی در سازمان مدیریت ” آقای دکتر محمد کرمانی
30. (97/5/16) سخنرانی ” مدیریت دانش ” آقای دکتر بهرام جلوداری
31. (97/6/20) سخنرانی “‌قدرت هوشمند،‌ مدیریت هوشمند و عوامل ناشناخته”‌ آقای دکتر امید افخمی
32. (97/7/24) سخنرانی ” نفوذ کلام برای مدیران در تمام سطوح PEP TALK ” آقای دکتر پیمان متقی
34.(98/5/15) نشست تخصصی ذهنیت فلسفی در مدیریت
33- (98/3/21) شایستگی نگاری اصول ترسیم شایستگی ها
34. (97/5/15) ذهنیت فلسفی در مدیریت
1.(80/3/7)-آقای غلامرضا خاکی , تکنولوژی فکر
2.(80/5/23)-آقای دکتر حسن حسینی , خوردگی انسانی
3.(80/9/28)-آقای مهندس محسن قانع بصیری , روش تحقیق علمی و نقش آن در توسعه جوامع
4.(80/10/11)-آقای دکتر عباس عادلی رانکوهی , تجارت جهانی بیم ها و امیدها
5.(80/12/13)-مدیریت بحران
6.(81/7/22)-آقای دکتر داود حسین زاده , NLP
7.(81/10/2)-آقای مهندس مهدی خادمی زنجانی , مشتری مداری
8.(82/9/24)-آقای یدالله آروند , آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی
9.(83/2/29)-آقای دکتر علامرضا خاکی , نگاهی مولانایی به رفتارهای سازمانی
10.(83/4/10)-آقای مهندس هوشنگ احسانی , کنترل سازمانهای مجازی
11.(83/5/4)-آقای دکتر سید محمد عباس زادگان , بهسازی سازمانی
12.(83/7/14)-آقای دکتر محمد ظاهری , کاربرد سیستمهای فرآیند گرا در مهندسی مجدد سازمان
13.(83/9/24)-آقای سیروس آقایار , توانمند سازی کارکنان و توانمند سازی سازمان
14.(83/10/22)-آقای مهندس مهران هاشمی , مدیریت خویشتن
15.(83/11/25)-آقای دکتر پرویز شریفی , هوش هیجانی
16.(84/4/10)-آقای دکتر خسروی , سبکهای تفکر مدیران
17.(84/5/16)-آقای دکتر پسران قادر , مدل اقتضائی حرکت سرآمد
18.(84/8/23)-آقای دکتر اعرابی ,نقش مهارتهای زندگی در موفقیت مدیران
19.(84/10/19)-آقای باتمانقلیچ , نظام مدیریت با کیفیت
20.(85/2/26)-آقای دانش فرد , ظرفیت سازی برای مدیریت دانائی
21.(85/3/21)-آقای دکتر باران دوست , چالشهای فراروی تصمیم گیری مدیران
22.(85/4/25)-آقای مرادی , آثار منابع مدیریت انسانی بر توسعه فعالیتهای سازمان
23.(85/5/2)-آقای دهستانی , جستجو موثر در اینترنت و وب
24.(85/6.6)-آقای علیوردی , ارائه الگویی جهت هدایت موثر سازمانها
25.(85/7/10)-آقای مهندس حاتمی , خلق امکان، دنیای فرصت،زندگی جدید
26.(85/8/23)-آقای خداداد حسینی , بازاریابی هزاره سوم
27.(85/9/13)-آقای مهندس نیازی مشوری , روش های 36 گانه تفکر خلاق
28.(85/10/4)-آقای دکتر قاسم زاده , آشنایی با سیستم های کنترل مدیریت
29.(85/11/17)-آقای خدادادی- خانم روحانی ,روانشناسی صنعتی
30.(86/2/4)-آقای کوروش برارپور , تحلیل مدلهای ذهنی مدیران ایرانی و الگوهای تصمیم گیری بر آمده از آنها با استفاده از رویکرد سیستمی
31.(86/3/21)-آقای مهندس مجید مسعودی , سیستم دفتری بدون کاغذ با فناوری های کاغذ الکترونیکی
32.(86/3/22)-آقای بهروز فروتن , جلسه هم اندیشی مدیران صنایع غذایی
33.(86/5/22)-آقای سید محمدشاه حسینی , کارآفرینی
34.(86/5/22)-آقای دکتر جعفر عسگری , ارتقاء بهره وری سازمانها با رویکرد تعالی سازمانی
35.(86/6/10)-آقای دکتر امیرحسین محمد داودی , رهبری هوشمندانه در هزاره سوم
36.(86/7/30)-آقای مهندس اشکان شاهمیر , مدیریت و مهارتهای فکری
37.(86/9/28)-آقای دکتر انواری , مدیریت ذهن
38.(86/11/16)-آقای دکتر عباس اکبری نژاد , مدیریت خرید
39.(87/2/22)-آقای دکتر سیروس تهرانی , نگرشی بر مدیریت نوین
40.(87/3/22)-آقای دکتر رضازاده , مهارت رفتار جرات مندانه
41.(87/3/25)-آقای دکتر فصیحی , نقشه جامع علمی کشور
41.(87/4/17)-آقای دکتر خانبانی , مدیریت استرس
42.(87/5/28)-آقای دکتر عدلی , مدیریت نگرش
43.(87/7/16)-آقای علم خواه , آشنایی با مفاهیم نانو و کاربردهای آن در صنعت
44.(87/8/26)-آقای مهندس نوری , رموز موفقیت در کسب و کار
45.(87/10/3)-آقای مهندس علیرضا عابدی , روشهای کاربردی بهبود مدیریت
46.(87/11/29)-آقای دکتر خادمی زنجانی , عباراتی کوچک درسهائی بزرگ
47.(88/2/22)-آقای مهندس نادری پور , استفاده بهینه از منابع سازمان
48.(88/3/19)-آقای دکتر کاوه محمد سیروس , مدیریت استراتژیک با نگرش سیستم فراگیر
49.(88/5/27)-آقای مهندس فریبرز داور پناه , ارائه اثربخش
50.(88/6/23)-آقای مهندس باغبان
51.(88/7/14)-آقای دکتر برزویی , افزایش سود بنگاه های اقتصادی با رویکرد marketing
52.(88/8/19)-آقای حسن یاریگر روش , مدیریت دانش در سازمانهای نوین
53.(88/9/17)-آقای مهندس دادرس یگانه , بازی های آموزشی مدیران
54.(88/10/12)-خانم دکتر نیروشک , شناخت هویت و تاثیر آن در اثربخشی مدیریت اجرایی
55.(89/2/22)-آقای مهندس افشین قهقهایی نظام آبادی , ایجاد سازمانهای پویا
56.(89/3/23)-آقای دکتر مهرداد پیدایی , بکارگیری تکنیک های کمی در منابع انسانی
57.آقای مهندس سلطانی
1.(70/6/13)-آقای دکتر غلامرضا جلالی نائینی , تکنیکهای جدید آینده نگری
2.(70/7/7)-آقای دکتر کاوه محمد سیروس , ایجاد انگیزش برای بهبود و عملکرد افراد
3.(70/8/29)-آقای دکتر محمد میر کمالی , سازمانهای غیر رسمی و طرز برخورد با آنان
4.(70/10/25)-آقای علی رهبر , سیاست افزایش بهره وری در بخش دولتی
5.(71/3/3)-آقای سید کاظم امینی , ارتباط رسمی سازمان و نقش آن در افزایش کارائی و ایجاد تسهیلات
6.(71/7/29)-آقای دکتر حسین اعرابی , روانشناسی روابط انسانی
7.(71/10/29)-آقای محمد راسترو , بررسی روند صادرات
8.(72/3/29)-آقای پرویز گلستانی , بورس و فرآیند خصوصی سازی
9.(72/5/24)-آقای حسن مدرکیان , سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
10.(72/6/20)-آقای مهندس حسین معین زاد , مدیریت ریسک و کارقرد آن در مدیریت
11.(72/8/22)-آقای ابرآویز , روابط عمومی وتبلیغات
12.(72/11/3)-آقای رمضانعلی خسرو پناه , مدیریت مواد
13.(73/3/3)-آقای محسن قانع بصیری , تخیل وخلاقیت در مدیریت
14.(73/5/30)-آقای محمد تهرانی , استانداردهای خلاقیت
15.(73/6/20)-آقای دکتر روغنی زاده , شبیه سازی سیستم ها
16.(75/3/27)-آقای فریدون مشیری , نقش شعر و ادبیات در بهره وری
17.(75/7/22)-آقای مهندس جعفر بوشهری , مدیریت فرصت های سرمایه گذاری
18.(76/9/9)-آقای مهندس قانع بصیری , فرهنگ و جایگاه آن در مدیریت
19.(77/3/31)-آقای مرتضی امینی , خلاقیت ضرورت و کاربرد های آن
20.(77/5/11)-آقای دکتر عیسی جلالی , معجزه ارتباط موثر
21.(77/7/29)-آقای مهندس مجتبی کاشانی , نقش دل در مدیریت
22.(77/12/16)-آقای مهندس مجتبی کاشانی , جهت گیری علمی به سمت سیستمهای مدیریت
23.(78/2/19)-آقای رضا قراچه داغی , NLP
24.(78/7/25)-آقای پوستین دوز , الگوی توسعه منابع انسانی
25.(78/9/25)-آقای مسعود نیلی , گرایش های سرمایه گذاری بخش خصوصی
26.(79/4/30)-آقای دکتر علی اکبر سمیعی , حمایت های مالی از صنایع
1.(61/7/21)-آقای دکتر محمد حسن وطنی , طبقه بندی مشاغل
2.(61/9/14)-آقای دکتر سیروس تهرانی , عوارض مدیریت در ایران
3.(61/10/26)-آقای دکتر علی اصغر زمردیان , مدیریت بومی
4.(61/11/6)-آقای دکتر حسین باهر , مدیریت ارزش
5.(62/3/22)-آقای دکتر منوچهر کیا , درآمدی بر تئوری مدیریت ما
6.(62/5/2)-آقای دکتر سیروس تهرانی , فراگرد تغییر و اشاعه نوآوری مدیریت
7.(62/6/20)-آقای دکتر چنگیز پهلوانی , جنبه های فرهنگی توسعه
8.(62/8/8)-آقای هرمز باقی , نگاهی به زمینه های فرهنگی مدیرت
9.(62/8/20)-آقای تورج حکیمی , طبقه بندی مشاغل
10.(62/10/25)-آقای علی سبحانی , مدیریت تکنولوژی و هنر
11.(62/12/14)-آقای دکتر هماپور , مدیریت و توسعه
12.(63/2/23)-آقای اسماعیل صارمی , هنر مدیریت
13.(63/3/20)-آقای منوچهر شامعلی , مدیریت و توسعه مایکرو کامپیوتر
14.(63/4/3)-آقای دکتر پرویز کیقبادی , نوع جدید مدیریت در خاور دور
15.(63/5/28)-آقای دکتر ابوالحسن فقیهی , انتقال تکنولوژی
16.(63/6/25)-آقای دکتر علی اکبر فرهنگی , ساخت ارتباطی در سازمان
17.(63/9/11)-آقای دکتر احسان نراقی , مسائل مدیریت و انقلاب اسلامی
18.(64/7/1)-آقای دکتر پرویز کیقبادی , کاربرد روش های نوین مدیریت در کشور های درحال پیشرفت
19.(64/10/1)-آقای دکتر محمود ساعتچی , بهداشت روانی در محیط کار
20.(65/2/21)-آقای دکتر پرویز کیقبادی , پیدایش تکامل مدیریت در قرن معاصر
21.(65/5/12)-آقای ژوزف بهرامی , برنامه ریزی آماری
22.(65/6/16)-آقای علی میرزایی , اهمیت اطلاعات و کاربرد آن در مدیریت
23.(65/6/30)-آقای دکتر هدایتی و آقای فرجادی , مدیریت حمل و نقل و راههای علمی
24.(65/9/11)-آقای پدیده پور , نقش کامپیوتر در حمل و نقل
25.(66/3/20)-آقای دکتر اعتضادی , نظریه عمومی سیستم ها
26.(66/4/28)-آقای دکتر فردمنش , MANAGING BEHAVIOR 26
27.(66/6/7)-آقای دکتر جعفری , اختیار و مسئولیت
28.(66/10/9)-آقای مهندس داود میرخانی , تحولات شرکت ایران خودرو در شرایط اقتصادی
29.(67/7/8)-آقای دکتر مسعود حیدری , قراردادهای تکنولوژی
30.(69/3/6)-آقای محمد شلیله , روشنگری تجربه در آموزش مدیریت
31.(69/3/6)-آقای دکتر محمد علی طوسی , تحولات آموزشی در قرن 21
32.(69/5/16)-آقای امیر منصور روز بهانی , مدیران ولزوم انعطاف پذیری
33.(69/10/30)-آقای مهدی ماخوری , رهبری و اداره جلسات
34.(69/11/28)-خانم ناهید خزائی , سیستم اطلاعات مدیریت