برنامه های پیش رو

«بزودی»

جناب آقای امیررضا حسنی

انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید:جعبه ابزار نوین تصمیم گیری مدیران”

به صورت آنلاین؛

برنامه های برگزار شده

جناب آقای دکتر سید حمید میرمعینی

انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید:“رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)
و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰؛ ساعت ۱۴ الی ۱۶ به صورت آنلاین؛

جناب آقای آتامان نیکیان و جناب آقای سعید عدالتی

انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید:کارگاه آموزشی بهره وری سبز”تاریخ برگزاری روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹؛ ساعت ۱۴ الی ۱۶ به صورت آنلاین؛

جناب آقای امیر میرزامحمد

انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید:کارگاه رقابت این روزها در تجربه کاربری”تاریخ برگزاری روز چهار شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹؛ ساعت ۱۴ الی ۱۶ به صورت آنلاین؛

جناب آقای پرویز زارعی

انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید:کارگاه مدیریت ذهن، آرامش و تمرکز”تاریخ برگزاری روز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹؛ ساعت ۱۴ الی ۱۶ به صورت آنلاین؛

جناب آقای دکتر مهدی حمزه پور

انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید:«درآمدی بر رهبری کوانتومی» تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۷آبان ماه ۱۳۹۹؛ ساعت ۱۴ الی ۱۶ به صورت آنلاین؛

جناب آقای دکتر محمدحسن امامی

انجمن مدیریت ایران برگزار می نماید:«کارگاه مدیریت سبز» تاریخ برگزاری روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹؛ ساعت ۱۵ الی ۱۷ به صورت آنلاین؛

سخنرانی های اجرا شده

 1. (۱۳۹۹/۱۲/۰۹)- بهره وری سبزآقای دکتر آتامان نیکیان و آقای دکتر سعید عدالتی
 2. (۱۳۹۹/۱۰/۲۴)-رقابت این روزها در تجربه کاربری آقای امیر میرزامحمد
 3. (۱۳۹۹/۰۸/۰۴)-مدیریت ذهن، آرامش و تمرکز آقای مهندس پرویز زارعی
 4. (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)- درآمدی بر رهبری کوانتومی ـ آقای دکتر مهدی حمزه پور
 5. (۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- مدیریت سبز ـ آقای دکتر حسین امامی
 6. (۱۳۹۸/۱۰/۱۷)- چالش های کارآفرینی در ایران ـ آقای دکتر فردین شورج
 7. (۱۳۹۸/۰۹/۰۳)- معرفی و نقد کتاب فردریک وینسلو تیلور ـ آقای دکتر غلامرضا خاکی، آقای دکتر مهدی نزاکتی، خانم دکتر آذر صائمیان و جناب آقای دکتر علی اصغر پور عزت
 8. (۱۳۹۸/۰۸/۲۸)- رفتار شهروندی سازمان(OCB) ـ آقای دکتر امیر جبلی
 9. (۱۳۹۸/۰۷/۱۷)- کوچینگ مفهومی جدید در مدیریت عملکرد کارکنان ـ آقای عزیز میردار
 10. (۱۳۹۸/۰۷/۰۷)- مفهوم برند و الگوهای مطرح تشکیل دهنده برند ـ آقای دکتر فرزاد فخر
 11. (۱۳۹۸/۰۵/۱۵)- نشست تخصصی ذهنیت فلسفی در مدیریت ـ آقای دکتر مهدی نزاکتی، آقای علیمحمد آقاعلیخانی، خانم دکتر آذر صائمیان و آقای دکتر بزازجزایری
 12. (۱۳۹۸/۰۳/۲۱)- شایستگی نگاری( راه های ترسیم شایستگی ها) ـ آقای دکتر امیر صادقی
 13. (۱۳۹۸/۰۲/۱۰)- مدیریت تغییر ـ آقای مهندس سید محمد اعظمی نژاد و آقای فرخ تلو حسینی
 14. (۱۳۹۷/۰۸/۲۲)- مدل های مطرح جهان در حوزه ساخت برند و ارزش ویژه برند ـ آقای دکتر فرزاد فخر آل علی
 15. (۱۳۹۷/۰۷/۲۴)- نفوذ کلام برای مدیران در تمام سطوح(PEP TALK)ـ آقای دکتر پیمان متقی
 16. (۱۳۹۷/۰۶/۲۰)- ‌قدرت هوشمند،‌ مدیریت هوشمند و عوامل ناشناخته ـ آقای دکتر امید افخمی
 17. (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)- مدیریت دانش ـ آقای دکتر بهرام جلوداری ممقانی
 18. (۱۳۹۷/۰۴/۲۵)- حرفه ای گرایی در سازمان مدیریت– آقای دکتر محمد کرمانی
 19. (۱۳۹۷/۰۴/۱۹)- رایانش ابری– آقای دکتر علیرضا مجاهدی نسب
 20. (۱۳۹۷/۰۴/۱۳)- مهارت های عمومی مدیریت( مدیریت کوانتومی ) – آقای دکتر غلام حسن پور حنیفه
 21. (۱۳۹۷/۰۳/۲۹)- برندینگ کارفرما– آقای دکتر جواد فقیهی
 22. (۱۳۹۶/۰۹/۰۵)- تخصصی ایجاد و توسعه برند شخصی در فضای کسب و کار-‌ خانم دکتر آذر صائمیان
 23. (۱۳۹۶/۰۹/۰۴)- روش های ارتقاء انگیزش کارکنان– خانم دکتر آذر صائمیان
 24. (۱۳۹۶/۰۷/۲۴)- ارزیابی رفتاری افراد در مصاحبه استخدامی-‌ خانم مریم حنطوش زاده
 25. (۱۳۹۶/۰۵/۲۱)- رقابت در کسب و کار– آقای دکتر علی شاه حسینی
 26. (۱۳۹۶/۰۵/۱۶)- اهمیت علوم اعصاب در مدیریت و رهبری -‌ آقای دکتر صالح رحیمی
 27. (۱۳۹۶/۰۴/۱۴)- مدیر در نقش Coach ـ آقای حسین گائینی
 28. (۱۳۹۵/۰۶/۲۳)- بازاریابی دیجیتال-‌ آقای دکتر عادل طالبی
 29. (۱۳۹۵/۰۵/۲۶)- مدیریت تغییر– خانم دکتر آذر صائمیان
 30. (۱۳۹۵/۰۴/۲۲)- مذاکرات تجاری موثر– آقای دکتر روهام قلیچی
 31. (۱۳۹۴/۱۰/۰۱)- سرمایه روانشناختی و ارتباط آن با رفتار سازمانی-آقای مهندس علی محمد آقا علیخانی- خانم دکتر نیلا آخوندی
 32. (۱۳۹۴/۰۸/۱۸)- برند سبز– آقای دکتر مهدی برزویی
 33. (۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- فرصت های ورود به بازارهای بین المللی– آقای دکتر امیررضا حسنی
 34. (۱۳۹۴/۰۶/۱۰)- استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت– آقای مسعود امیر آتشانی
 35. (۱۳۹۴/۰۲/۲۸)-آشنایی با فناوری اطلاعات سبز – آقای دکتر مسعود ظهرابی
 36. (۱۳۹۲/۱۱/۲۰)- مدل کسب و کار– آقای دکترعلیرضا مجاهدی نسب
 37. (۱۳۹۲/۰۳/۲۰)- تکنیک ها و روش های مدیریت در شرایط ناپایدار– آقای محمد میاندوآبی
 38. (۱۳۹۱/۰۴/۱۹)- اشتباهات رایج مدیران– آقای دکترمهدی خادمی زنجانی
 39. (۱۳۹۱/۰۳/۰۷)- مدیریت چابک– آقای دکتر علی شاه حسینی
 40. (۱۳۹۱/۰۲/۲۶)- پارادایم های جدید در مدیریت مالی– آقای دکتر سعید اسلامی
 41. (۱۳۹۰/۱۲/۰۱)- در عصر رقابت مشتریان چگونه فکر می کنند– آقای دکترپرویز درگی
 42. (۱۳۹۰/۱۱/۲۵)- دست ها و مغزها– آقای دکتر بهروز کافی
 43. (۱۳۹۰/۰۸/۱۸)- استراتژی در شرکت های مادر– آقای دکترکاوه محمد سیروس
 44. (۱۳۹۰/۰۶/۲۸)- هویت بصری برند– آقای مهندس آرش سلطانعلی
 1. (۱۳۸۹/۰۵/۱۸)- مدیریت سازمان های پس از ۲۰۰۰ – آقاي دكتر محسن قدمی
 2. (۱۳۸۹/۰۳/۲۳)- بکارگیری تکنیک های کمی در منابع انسانی – دکتر مهرداد پیدایی
 3. (۱۳۸۹/۰۲/۲۳)- ایجاد سازمان های پویا -آقای مهندس افشین قهقهایی نظام آبادی
 4. (۱۳۸۹/۰۲/۲۳)- مديريت استراتژيك با نگرش سيستم فراگير (جهت تضمين اجراي استراتژي هاي سازماني) – آقاي دكتر كاوه محمد سيروس
 5. (۱۳۸۹/۰۱/۱۷)- استفاده بهینه از منابع سازمان (چرایی و چیستی مدیریت پروژه) -آقای مهندس محمود نادری پور
 6. (۱۳۸۸/۱۰/۱۲)- شناخت هویت و تاثیر آن در اثربخشی مدیریت اجرایی – خانم دکتر دلبر نیروشک
 7. (۱۳۸۸/۰۹/۱۷)- بازی های آموزشی مدیران – آقای مهندس محمد دادرس یگانه
 8. (۱۳۸۸/۰۸/۱۹)- مدیریت دانش در سازمان های نوین – آقای حسن یاریگر روش
 9. (۱۳۸۸/۰۷/۱۴)- افزایش سود بنگاه های اقتصادی با رویکرد Marketing ـ آقای دکتر مهدی برزویی
 10. (۱۳۸۸/۰۵/۲۷)- ارائه اثربخش – آقای مهندس فریبرز داور پناه
 11. (۱۳۸۸/۰۳/۱۹)- مدیریت استراتژیک با نگرش سیستم فراگیر – آقای دکتر کاوه محمد سیروس
 12. (۱۳۸۸/۰۲/۲۲)- استفاده بهینه از منابع سازمان -آقای مهندس محمود نادری پور
 13. (۱۳۸۷/۱۱/۲۹)- عباراتی کوچک درس هائی بزرگ– آقای دکتر مهدی خادمی زنجانی
 14. (۱۳۸۷/۱۱/۱۶)- مدیریت خرید – آقای دکتر عباس اکبری نژاد
 15. (۱۳۸۷/۱۰/۰۳)- روش های کاربردی بهبود مدیریت – آقای مهندس علیرضا عابدی
 16. (۱۳۸۷/۰۹/۲۸)- مدیریت ذهن– آقای دکتر انواری
 17. (۱۳۸۷/۰۸/۲۶)- رموز موفقیت در کسب و کار – آقای مهندس نوری
 18. (۱۳۸۷/۰۷/۳۰)- مدیریت و مهارت های فکری– آقای مهندس اشکان شاهمیر
 19. (۱۳۸۷/۰۷/۱۶)- آشنایی با مفاهیم نانو و کاربردهای آن در صنعت – آقای حسن علم خواه
 20. (۱۳۸۷/۰۶/۳۰)- هویت بصری برند – آقای مهندس آرش سلطانی
 21. (۱۳۸۷/۰۶/۱۰)- رهبری هوشمندانه در هزاره سوم – آقای دکتر امیرحسین محمد داودی
 22. (۱۸۷/۰۵/۲۸)- مدیریت نگرش – آقای دکتر رامین عدلی
 23. (۱۳۸۷/۰۵/۲۲)- ارتقاء بهره وری سازمان ها با رویکرد تعالی سازمانی -آقای دکتر جعفر عسگری
 24. (۱۳۸۷/۰۴/۲۵)-کارآفرینی – آقای سید محمد شاه حسینی
 25. (۱۳۸۷/۰۴/۱۷)- مدیریت استرس – آقای دکتر مهدی خانبانی
 26. (۱۳۸۷/۰۳/۲۵)- نقشه جامع علمی کشور – آقای دکتر فرهنگ فصیحی
 27. (۱۳۸۷/۰۳/۲۲)- مهارت رفتار جرات مندانه – آقای دکتر حمید رضازاده
 28. (۱۳۸۷/۰۲/۲۲)- نگرشی بر مدیریت نوین – آقای دکتر سیروس تهرانی
 29. (۱۳۸۶/۰۴/۰۴)- تحلیل مدل های ذهنی مدیران ایرانی و الگوهای تصمیم گیری بر آمده از آن ها با استفاده از رویکرد سیستمی – آقای کوروش برارپور
 30. (۱۳۸۶/۰۳/۲۲)- جلسه هم اندیشی مدیران صنایع غذایی – آقای مهندس بهروز فروتن
 31. (۱۳۸۶/۰۳/۲۱)- سیستم دفتری بدون کاغذ با فناوری های کاغذ الکترونیکی – آقای مهندس مجید مسعودی
 32. (۱۳۸۵/۱۱/۱۷)- روانشناسی صنعتی – آقای ایثارخدادادی و خانم بهین روحانی
 33. (۱۳۸۵/۱۰/۰۴)- آشنایی با سیستم های کنترل مدیریت – آقای دکتر قاسم زاده
 34. (۱۳۸۵/۰۹/۱۳)- روش های ۳۶ گانه تفکر خلاق – آقای مهندس مسعود نیازی مشوری
 35. (۱۳۸۵/۰۸/۲۳)- بازاریابی هزاره سوم – آقای دکتر حمید خداداد حسینی
 36. (۱۳۸۵/۰۷/۱۰)- خلق امکان، دنیای فرصت،زندگی جدید – آقای مهندس حاتمی
 37. (۱۳۸۵/۰۶/۰۶)- ارائه الگویی جهت هدایت موثر سازمان ها – آقای هاشم علیوردی
 38. (۱۳۸۵/۰۸/۰۲)- جستجو موثر در اینترنت و وب – آقای دکترمهدی دهستانی
 39. (۱۳۸۵/۰۴/۲۵)- آثار منابع مدیریت انسانی بر توسعه فعالیت های سازمان – آقای مهندس بابک مرادی
 40. (۱۳۸۵/۰۳/۲۱)- چالش های فراروی تصمیم گیری مدیران – آقای دکتر رامبد باران دوست
 41. (۱۳۸۵/۰۲/۲۶)- ظرفیت سازی برای مدیریت دانایی – آقای دکتر کرم الله دانش فرد
 42. (۱۳۸۴/۱۰/۱۹)- نظام مدیریت با کیفیت – آقای مهندس باتمانقلیچ
 43. (۱۳۸۴/۰۶/۲۳)- نقش مهارت های زندگی در موفقیت مدیران -آقای دکترحسین اعرابی
 44. (۱۳۸۴/۰۵/۱۶)- مدل اقتضایی حرکت سرآمد – آقای دکترمجید پسران قادر
 45. (۱۳۸۴/۰۴/۱۰)- سبک های تفکر مدیران – آقای دکتر علی اکبرخسروی
 46. (۱۳۸۳/۱۱/۲۵)- هوش هیجانی – آقای دکتر پرویز شریفی
 47. (۱۳۸۳/۱۰/۲۲)- مدیریت خویشتن -آقای مهندس مهران هاشمی
 48. (۱۳۸۳/۰۹/۲۴)- توانمند سازی کارکنان و توانمند سازی سازمان – آقای سیروس آقایار
 49. (۱۳۸۳/۰۷/۱۴)- کاربرد سیستم های فرآیندگرا در مهندسی مجدد سازمان – آقای دکتر محمد ظاهری
 50. (۱۳۸۳/۰۵/۰۴)- بهسازی سازمانی -آقای دکتر سید محمد عباس زادگان
 51. (۱۳۸۳/۰۴/۱۰)-کنترل سازمان های مجازی -آقای مهندس هوشنگ احسانی
 52. (۱۳۸۳/۰۲/۲۹) نگاهی مولانایی به رفتارهای سازمانی – آقای دکتر غلامرضا خاکی
 53. (۱۳۸۳/۰۲/۲۹)-آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی – آقای یدالله آروند
 54. (۱۳۸۱/۰۷/۲۲)- NLPـ آقای دکتر داود حسین زاده
 55. (۱۳۸۱/۰۲/۰۲)- مشتری مداری – آقای مهندس مهدی خادمی زنجانی
 56. (۱۳۸۰/۱۰/۱۱)- تجارت جهانی بیم ها و امیدها – آقای دکتر عباس عادلی رانکوهی
 57. (۱۳۸۰/۰۸/۲۹)- روش تحقیق علمی و نقش آن در توسعه جوامع – آقای مهندس محسن قانع بصیری
 58. (۱۸۰/۰۵/۲۳)- خوردگی انسانی – آقای دکتر حسن حسینی
 59. (۱۳۸۰/۰۳/۰۷)- تکنولوژی فکر – آقای غلامرضا خاکی
 1. (۱۳۷۹/۰۴/۳۰)- حمایت های مالی از صنایع -آقای دکتر علی اکبر سمیعی
 2. (۱۳۷۸/۰۹/۲۵)- گرایش های سرمایه گذاری بخش خصوصی – آقای دکترمسعود نیلی
 3. (۱۳۷۸/۰۷/۲۵)- الگوی توسعه منابع انسانی – آقای مهندس نعمت اله پوستین دوز
 4. (۱۳۷۸/۰۲/۱۹)-NLP ـ آقای رضا قراچه داغی
 5. (۱۳۷۷/۱۲/۱۶)- جهت گیری علمی به سمت سیستم های مدیریت – آقای مهندس مجتبی کاشانی
 6. (۱۳۷۷/۰۷/۲۹)- نقش دل در مدیریت -آقای مهندس مجتبی کاشانی
 7. (۱۳۷۷/۰۵/۱۱)- معجزه ارتباط موثر -آقای دکتر عیسی جلالی
 8. (۱۳۷۷/۰۳/۳۱)- خلاقیت ضرورت و کاربرد های آن – آقای مرتضی امینی
 9. (۱۳۷۶/۰۹/۰۹)- فرهنگ و جایگاه آن در مدیریت – آقای مهندس محسن قانع بصیری
 10. (۱۳۷۵/۰۷/۲۲)- مدیریت فرصت های سرمایه گذاری – آقای مهندس جعفر بوشهری
 11. (۱۳۷۵/۰۳/۲۷)- نقش شعر و ادبیات در بهره وری – آقای فریدون مشیری
 12. (۱۳۷۳/۰۶/۲۰)- شبیه سازی سیستم ها – آقای دکترمصطفی روغنی زاده
 13. (۱۳۷۳/۰۵/۳۰)- استانداردهای خلاقیت – آقای محمد تهرانی
 14. (۱۳۷۳/۰۳/۰۳)- تخیل وخلاقیت در مدیریت – آقای مهندس محسن قانع بصیری
 15. (۱۳۷۳/۱۱/۰۳)- مدیریت مواد – آقای رمضانعلی خسرو پناه
 16. (۱۳۷۲/۰۸/۲۲)- روابط عمومی وتبلیغات – آقای ابرآویز
 17. (۱۳۷۲/۰۶/۲۰)- مدیریت ریسک و کاربرد آن در مدیریت – آقای مهندس حسین معین زاد
 18. (۱۳۷۲/۰۵/۲۴)- سیستم های اطلاعاتی حسابداری – آقای دکتر حسن مدرکیان
 19. ‎(۱۳۷۲/۰۳/۲۹)- بورس و فرآیند خصوصی سازی – آقای مهندس پرویز گلستانی
 20. (۱۳۷۱/۱۰/۲۹)- بررسی روند صادرات – آقای محمد راسترو
 21. (۱۳۷۱/۰۷/۲۹)- روانشناسی روابط انسانی – آقای دکتر حسین اعرابی
 22. (۱۳۷۱/۰۳/۰۳)- ارتباط رسمی سازمان و نقش آن در افزایش کارائی و ایجاد تسهیلات – آقای سید کاظم امینی
 23. (۱۳۷۰/۱۰/۲۵)- سیاست افزایش بهره وری در بخش دولتی -آقای مهندس علی رهبر
 24. (۱۳۷۰/۰۸/۲۹)- سازمان های غیر رسمی و طرز برخورد با آنان – آقای دکتر محمد میر کمالی
 25. (۱۳۷۰/۰۷/۰۷)- ایجاد انگیزش برای بهبود و عملکرد افراد – آقای دکتر کاوه محمد سیروس
 26. (۱۳۷۰/۰۶/۱۳)- تکنیک های جدید آینده نگری – آقای دکتر غلامرضا جلالی نائینی
 1. (۱۳۶۹/۱۱/۲۸)- سیستم اطلاعات مدیریت – خانم ناهید خزائی
 2. (۱۳۶۹/۱۰/۳۰)- رهبری و اداره جلسات – آقای دکترمهدی ماحوزی
 3. (۱۳۶۹/۰۷/۲۲)- مدیران ولزوم انعطاف پذیری – آقای امیر منصور روز بهانی
 4. (۱۳۶۹/۰۵/۱۶)- تحولات آموزشی در قرن ۲۱ -آقای دکتر محمد علی طوسی
 5. (۱۳۶۹/۰۳/۰۶)- روشنگری تجربه در آموزش مدیریت – آقای محمد شلیله
 6. (۱۳۶۷/۰۷/۰۸)- قراردادهای تکنولوژی – آقای دکتر مسعود حیدری
 7. (۱۳۶۶/۱۰/۰۹)- تحولات شرکت ایران خودرو در شرایط اقتصادی – آقای مهندس داود میرخانی
 8. (۱۳۶۶/۰۶/۰۷)- اختیار و مسئولیت – آقای دکتر جعفری
 9. (۱۳۶۶/۰۴/۲۸)- Managing Behavior ـ آقای دکتر مسعود فردمنش
 10. (۱۳۶۶/۰۳/۲۰)- نظریه عمومی سیستم ها – آقای دکتر اعتضادی
 11. (۱۳۶۵/۰۹/۱۱)- نقش کامپیوتردر حمل و نقل – آقای پدیده پور
 12. (۱۳۶۵/۰۶/۳۰)- مدیریت حمل ونقل و راه های علمی – آقای دکتر هدایتی و آقای فرجادی
 13. (۱۳۶۵/۰۶/۱۶)- اهمیت اطلاعات و کاربرد آن در مدیریت – آقای علی میرزائی
 14. (۱۳۶۵/۰۵/۱۲)- برنامه ریزی آماری – آقای ژوزف بهنامی
 15. (۱۳۶۵/۰۲/۲۱)- پیدایش تکامل مدیریت در قرن معاصر – آقای دکتر پرویز کیقبادی
 16. (۱۳۶۴/۱۰/۰۱)- بهداشت روانی در محیط کار– آقای دکتر محمود ساعتچی
 17. (۱۳۶۴/۰۷/۰۱)- کاربرد روش های نوین مدیریت در کشورهای در حال پیشرفت – آقای دکتر پرویز کیقبادی
 18. (۱۳۶۳/۰۹/۱۱)- مسائل مدیریت و انقلاب اسلامی – آقای دکتر احسان نراقی
 19. (۱۳۶۳/۰۷/۲۵)- ساخت ارتباطی در سازمان – آقای دکتر علی اکبر فرهنگی
 20. (۱۳۶۳/۰۵/۲۵)- انتقال تکنولوژی – آقای دکتر ابوالحسن فقیهی
 21. (۱۳۶۳/۰۴/۰۳)- نوع جدید مدیریت در خاور دور– آقای دکتر پرویز کیقبادی
 22. (۱۳۶۳/۰۳/۲۰)- مدیریت وتوسعه مایکرو کامپیوتر– آقای دکتر منوچهر شامعلی
 23. (۱۳۶۳/۰۲/۲۳)- هنر مدیریت -آقای اسماعیل صارمی
 24. (۱۳۶۲/۱۲/۱۴)- مدیریت وتوسعه – آقای دکتر هماپور
 25. (۱۳۶۲/۱۰/۲۵)- مدیریت تکنولوژی وهنر -آقای علی سبحانی
 26. (۱۳۶۲/۰۷/۲۰)- طبقه بندی مشاغل – آقای تورج حکیمی
 27. (۱۳۶۲/۰۷/۰۸)- نگاهی به زمینه های فرهنگی مدیریت – آقای هرمز باقی
 28. (۱۳۶۲/۰۶/۲۰)- جنبه های فرهنگی توسعه – آقای دکتر چنگیز پهلوانی
 29. (۱۳۶۲/۰۵/۰۲)- فراگرد تغییر و اشاعه نوآوری مدیریت – آقای دکتر سیروس تهرانی
 30. (۱۳۶۲/۰۳/۲۲)- درآمدی بر تئوری مدیریت ما – آقای دکتر منوچهر کیا
 31. (۱۳۶۱/۱۱/۰۶)- مدیریت ارزش – آقای دکتر حسین باهر
 32. (۱۳۶۱/۱۰/۲۶)- مدیریت بومی – آقای دکتر علی اصغر زمردیان
 33. (۱۳۶۱/۰۷/۲۱)- طبقه بندی مشاغل – آقای دکتر محمد حسن وطنی