دوره های آموزشی انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت با بهره گیری از بهترین اساتید حوزه های تخصصی دوره های آموزشی ختلفی را به شرح زیر به صورت حضوری، مجازی آفلاین،مجازی آنلاین (زنده) و یا اختصاصی در محل شرکت شما برگزار میکند.

مجازی حضوری (زنده)

دوره ها با حضور مدرس به صورت زنده برگزار میشوند

مجازی غیر حضوری

دوره ها به صورت مجازی و با در اختیار قراردادن محتوای آموزشی هر درس برگزار میشود

حضوری

دوره ها در کلاسهای حضوری برگزار میگردند

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹

یکی از اهداف اصلی انجمن مدیریت ایران، ارتقاء دانش، مهارت و نگرش مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی می باشد که از طریق اجرای برنامه های آموزشی در قالب سمینار –دوره و کارگاه آموزشی اجرا می شود. بدیهی است توسعه شایستگی های کارکنان و توانمندی های آنان در انجام وظایف محوله از یکسو، نوآوری و خلاقیت در بهبود و توسعه فضای کار از سوی دیگر، با کسب دانش و مهارت های علمی و کاربردی امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مجموعه برنامه های نیمه اول سال ۹۹ تنظیم و به شرح زیر ارائه می گردد:

 

برنامه های آموزشی ویژه خرداد۹۹

ظرفیت تکمیل شده است

برنامه های آموزشی ویژه مرداد و شهریور ۹۹

مهلت ثبت نام:

یک هفته قبل از برگزاری دوره