تقویم آموزشی انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت با بهره گیری از بهترین اساتید حوزه های تخصصی دوره های آموزشی مختلفی را به شرح زیر به‌صورت حضوری، مجازی آفلاین،مجازی آنلاین (زنده) و یا اختصاصی در محل شرکت شما برگزار می‌نماید.

مجازی حضوری (زنده)

دوره ها با حضور مدرس به صورت زنده برگزار می‌گردد.

مجازی غیر حضوری

دوره ها به صورت مجازی و با در اختیار قراردادن محتوای آموزشی هر درس برگزار می‌گردد.

حضوری

دوره ها به‌صورت حضوری برگزار می‌گردد.

              کتابچه آموزشی انجمن مدیریت ایران

تقویم آموزشی سال ۱۴۰۰

یکی از اهداف اصلی انجمن مدیریت ایران، ارتقاء دانش، مهارت و نگرش مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی می باشد که از طریق اجرای برنامه های آموزشی در قالب سمینار –دوره و کارگاه آموزشی اجرا می شود. بدیهی است توسعه شایستگی های کارکنان و توانمندی های آنان در انجام وظایف محوله از یک سو، نوآوری و خلاقیت در بهبود و توسعه فضای کار از سوی دیگر، با کسب دانش و مهارت های علمی و کاربردی امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مجموعه برنامه های  سال ۱۴۰۰ تنظیم و به شرح زیر ارائه می گردد:

 

 تقویم ویژه بهار ۱۴۰۰

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹

 

تقویم آموزشی ویژه زمستان ۹۹

تقویم آموزشی ویژه آبان و آذر ۹۹

تقویم آموزشی ویژه مرداد و شهریور ۹۹

تقویم آموزشی ویژه خرداد ماه ۹۹

ظرفیت تکمیل شده است

*مهلت ثبت نام دوره ها:

یک هفته قبل از برگزاری دوره‌ها

https://iranmanagement.net/?p=691