وبینارهای آموزشی انجمن مدیریت ایران

بررسی دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

ریشه های اداری و اجتماعی مقابله با شفافیت:

تجربه سازمان فناوری اطلاعات ایران

رویداد دوم انتقال تجارب مواجهه با بحران کووید ۱۹
گزارش عملکرد و تجارب ستاد مبارزه با کرونا در شرکت پارس خودرو
گزارش عملکرد و تجارب ستاد مقابله با کرونا شرکت مهرکام پارس

رویداد اول انتقال تجارب مواجهه با بحران کووید ۱۹
عملکرد و تجارب ستاد مقابله با ویروس کرونا گروه صنعتی ایران خودرو
تجارب گروه سایپا در مواجهه با کووید-۱۹

نشست ویژه هفته بین المللی کوچینگ
چرا کوچینگ برای مدیران یک مهارت الزامی است؟

کارگاه تحول الگوهای ذهنی 

وبینار خلق انسان و سازمان موثر

وبینار پنل تخصصی مدیریت منابع انسانی در گذر از بحران: چگونه منابع انسانی را در بحران مدیریت کنیم.

وبینار پنل تخصصی اهمیت مدیریت زنجیره تأمین برای بقاء سازمان در زمان بحران

پنل تخصصی کرونا و رفتار سازمانی