رئیس کنفرانس

دکتر مجید قاسمی

رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران

مدیر عامل بانک پاسارگاد

دبیر کنفرانس

خانم دکتر آذر صائمیان

رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت

عضو هیأت مدیره جمعیت توسعه علمی ایران

اخبار کنفرانس

تاریخهای مهم

ارسال مقاله

تعرفه های کنفرانس

قالب مقالات

ثبت نام در کنفرانس