مجله مدیریت شماره ۲۰۷

 • سخنی با خوانندگان / مهارت‌ها و نیازمندی‌های اکو‌سیستم استارتاپ‌ها / دکتر آذر صائمیان
 • سرمقاله / اقتصاد نوین از دالان استارتاپ‌ها…. / دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • معرفی اعضا / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / گزارش وضعیت اکو‌سیستم استارتاپ‌ها در ایران و منطقه / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / بازیابی ایده‌ها و تکنولوژی‌های استفاده نشده یک شرکت بزرگ / (مطالعه موردی شرکت نوکیا) / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / معیارهای اندازه‌گیری عملکرد استارتاپ‌ها / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / استارتاپ‌‌ها و نوآوری باز: مروری بر منابع/ کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / چه زمانی یک استارتاپ باید برون‌سپاری انجام دهد؟ / مترجم: فرشته رهبر
 • معرفی استارتاپ‌های ایرانی / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / تفاوت‌های منطقه‌ای تاثیرگذار بر ویژگی‌های ساختاری استارتاپ‌ها / (مطالعه موردی کشور اتریش) / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / بررسی وضعیت استارتاپ‌ها در اروپا / شادی لطیفیان، دکتر فرهاد مهربان
 • مقاله / معرفی یک شرکت فناوری موفق بین‌المللی: پلاگ‌اند پلی / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / استارتاپ جهانی یا کارآفرینی در سطح جهانی / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / معرفی ۲۵+۱ مرحله فعالیت کلیدی برای هر کارآفرین / کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله / نقش بلاکچین در توسعه زنجیره‌های تأمین / محمد رئوف علیزاده صالح‌پور، سید‌شاهین موسوی
 • مقاله / مدیریت بین‌بخشی و بین‌سازمانی / مترجم: یوسف خلیفه
 • معرفی کتاب
دو ماهنامه خرداد و تیر ۱۳۹۹
عنوان: مجله مدیریت شماره ۲۰۷