گروه سوم  : مالی  (کد FI )                                                    

کد برنامه عنوان ساعت
FI-357 اصول حسابداری 24
FI-358 حسابداری بازرگانی 24
FI-359 حسابداری صنعتی 24
FI-360 حسابداری دولتی 24
FI-361 حسابداری شرکت ها 24
FI-362 بودجه بندی دولتی 24
FI-363 اصول مقدماتی بودجه 24
FI-364 بودجه سرمایه ای 24
FI-365 بودجه بندی صنعتی 24
FI-366 گزراشات مالی مدیریت 30
FI-367 سیستم قیمت تمام شده 30
FI-368 مدیریت مالی 30
FI-369 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 16
FI-370 مدیریت هزینه (C.M) 16
FI-371 حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات 16
FI-372 صورت جریان وجوه نقد 8
FI-373 هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC 16
FI-374 مهندسی مالی 16
FI-375 صورت های مالی نمونه 16
FI-376 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 30
FI-377 حسابرسی مدیریت 24
FI-378 حسابداری با کامپیوتر 16
FI-379 مدیریت سبد سهام 16
FI-380 تصمیم گیری و برنامه ریزی مالی 16
FI-381 برنامه ریزی و کنترل بودجه ای 24
FI-382 آشنایی با گزارش حسابرسی مستقل و بازرس  قانونی 8
FI-383 آشنایی با قوانین مالیاتی 8
FI-384 مدیریت سرمایه گذاری دربورس 8
FI-385 حسابداری مدیریت ویژه مدیران غیرمالی 16
FI-386 مدیریت و سیستم های کاهش هزینه 8

                           گروه سوم  : مالی  (کد FI )

کد برنامه عنوان ساعت
FI-387 ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه ای 16
FI-388 نقش عامل ریسک درتصمیم گیری مالی 8
FI-389 بورس و اوراق بهادار و کارکردهای آن 8
FI-390 قانون تجمیع عوارض و مالیات‌های تفکیکی 8
FI-391 حسابداری تجدید ارزیابی دارائی های ثابت 16
FI-392 بازاریابی مالی و اهمیت آن در مدیریت مالی 16
FI-393 مدیریت منابع و مصارف 16
FI-394 آشنایی با ابزارها و نهادهای بازارهای پولی و مالی 8
FI-395 اصول و کاربرد حسابرسی برای مدیران 16
FI-396 ارزیابی سهام و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری 16
FI-397 آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار EXCELL 16
FI-398 استفاده از معافیتهای مالیاتی 16
FI-399 سیستم های اطلاعات حسابداری 16
FI-400 آئین نامه کمیسیون معاملات 16
FI-401 بودجه بندی جامع 16
FI-402 قانون محاسبات عمومی 16
FI-403 ریاضیات مالی در EXCEL 16
FI-404 حسابداری دارایی های ثابت و تجدید ارزیابی 16
FI-405 آشنائی با قوانین مالی و محاسباتی 16
FI-406 انواع روش‌های سرمایه گذاری و تامین منابع 16
FI-407 حسابداری پروژه ها 16
FI-408 استراتژی های پیشرفته برای مدیران مالی 16
FI-409 مدیریت نقدینگی شرکت 16
FI-410 آشنائی با حسابداری کالا 16
FI-411 سرمایه گذاری در بازارهای مالی 16
FI-412 محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری 16
FI-413 بازارها و نهادهای پولی و مالی بین المللی 16

                           گروه سوم  : مالی  (کد FI )

کد برنامه عنوان ساعت
FI-414 حسابداری دولتی اعتبارات هزینه 16
FI-415 درآمدها و انواع آن 16
FI-416 رویکردها و مدل های قیمت گذاری 16
FI-417 حقوق تضمین های بانکی 16
FI-418 نحوه رسیدگی به دعاوی چک و سفته 16
FI-419 بررسی قوانین و مقررات مالی – محاسباتی 16
FI-420 حقوق مالیاتی و آئین دادرسی 16
FI-421 ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل 16
FI-422 آشنائی به روش‌های استفاده از منابع مالی جهانی با تاکید بر Finance 16
FI-423 اصول بازرسی مالی 16
FI-424 حسابرسی عملیاتی 16
FI-425 قانون تجمیع عوارض 16
FI-426 آموزش مسئولان خدمات مالی 16
FI-427 دانش مالی برای مدیران عالی سازمان 8
FI-428 ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری و صنعتی 24
FI-429 طراحی ،محاسبه و اجرای سیستم پاداش(آکورد) 16
FI-430 سیاست های مالی و پولی بین الملل 16
FI-431 اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی 16
FI-432 اقتصاد مدیریت 16
FI-433 اقتصاد مهندسی 16
FI-434 بودجه و کنترل 16
FI-435 مبانی علم اقتصاد 16
FI-436 پیش بینی های مالی 16
FI-437 کاربرد قوانین و مقررات مالی 16
FI-438 استانداردهای حسابداری-حسابرسی و مالیاتی 16
FI-439 آشنایی با سیستم های جدید مالی 16
FI-440 رهنمودهای مالی در حسابداری برای مدیران مالی 16

                            گروه سوم  : مالی  (کد FI )

کد برنامه عنوان ساعت
FI-441 استانداردهای حسابرسی 16
FI-442 حسابداری قیمت تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری های اقتصادی 16
FI-443 مدیریت هزینه با تاکید بر استراتژی شرکت 16
FI-444 حسابداری منابع انسانی و رفتار سازمانی حسابداری 16
FI-445 مهندسی مالی و تکنیک های مدیریت ریسک مالی 16
FI-446 مدیریت سرمایه گذاری دربورس 8
FI-447 حسابداری مدیریت ویژه مدیران غیرمالی 16
FI-448 مدیریت و سیستم های کاهش هزینه 8
FI-449 طراحی سیسم های مالی 16
FI-450 مدیریت سرمایه گذاری 16
FI-451 حسابداری دولتی اعتبارات تملک 16
FI-452 آشنایی با تنظیم بودجه و کنترل هزینه 16
FI-453 اصول حسابرسی 16
FI-454 حسابداری پیشرفته هزینه 16

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.