گروه چهارم  : بازرگانی (کد BU)

کد برنامه

عنوان

ساعت

BU-455

مدیریت خرید

16

BU-456

مدیریت فروش

8

BU-457

مدیریت صادرات

16

BU-458

مدیریت بازاریابی بین المللی

16

BU-459

مدیریت استراتژیک  بازاریابی

24

BU-460

مدیریت تبلیغات

8

BU-461

مدیریت فروشگاهی

8

BU-462

مدیریت امور مشتریان (CRM)

16

BU-463

مشتری یابی و جلب رضایت مشتری

8

BU-464

رفتار مصرف کننده

8

BU-465

تکنیک های نوین بازاریابی

16

BU-466

تکنیک های فروش حضوری

8

BU-467

استراتژی های فروش

16

BU-468

فنون مهندسی فروش

16

BU-469

اصول موفقیت در نمایشگاه‌ها

8

BU-470

شناسایی رقبا و بازار رقابتی

8

BU-471

اصول و روش‌های انتخاب نماینده فروش

8

BU-472

تبلیغات و رقابت پذیری

8

BU-473

تحقیقات و شناسائی بازار

16

BU-474

بازاریابی خدمات

8

BU-475

بازاریابی اینترنتی

8

BU-476

مکاتبات بازرگانی بین المللی

24

BU-477

خریدهای خارجی از طریق استعلام و مناقصه

8

BU-478

مفهوم کیفیت از دید مشتری

8

BU-479

سنجش و اندازه گیری رضایت مشتری (CSM)

16

BU-480

استراتژی های صادرات موفق

16

BU-481

تجارت جهانی (WTO) و الزامات آن

8

                           گروه چهارم  : بازرگانی (کد BU)

کد برنامه

عنوان

ساعت

BU-482

مقررات صادرات و واردات

24

BU-483

مکالمه انگلیسی  بازرگانی

40

BU-484

کلینیک بازاریابی

8

BU-485

حقوق تجارت

16

BU-486

بسته بندی کالا

8

BU-487

فنون و مذاکرات بین المللی

16

BU-488

قراردادهای بین المللی

16

BU-489

مدیریت بازرگانی بین المللی و صادرات غیر نفتی

16

BU-490

مدل QFD و طرح ریزی مشتری مداری

16

BU-491

بازارهای جهانی و الزامات آن

8

BU-492

مدیریت خدمات به مشتریان

8

BU-493

صدای مشتری (Voice Of Customer)

8

BU-494

مدیریت توزیع و نقش کانالهای توزیع در فضای رقابتی

8

BU-495

بازاریابی در موسسات خدماتی

8

BU-496

بازاریابی تلفنی

8

BU-497

فروشندگی حرفه ای

8

BU-498

راهکارهای ایجاد مزیت رقابتی

8

BU-499

مدیریت نام تجاری (Branding)

8

BU-500

ارتباطات بازاریابی یکپارچه (I.M.C)

16

BU-501

بازاریابی مجازی

8

BU-502

فرآیند تدوین طرح کسب و کار

8

BU-503

مدیریت شکایات

8

BU-504

آسیب شناسی تبلیغات در ایران

8

BU-505

آشنایی با بورس و چگونگی عملکردهای آن

16

BU-506

آشنایی با سازمان تجارت جهانی

16

BU-507

قراردادهای داخلی شرایط و متون آن

16

BU-508

آشنائی با مسائل حقوق و قراردادهای بازرگانی داخلی و  بین المللی

16

                            گروه چهارم  : بازرگانی (کد BU)

کد برنامه

عنوان

ساعت

BU-509

رفتارشناسی مشتری

8

BU-510

حقوق ثبت شرکت ها و علائم تجاری

16

BU-511

آشنائی به حقوق رقابت بازرگانی

16

BU-512

آشنائی با اسناد تجاری

16

BU-513

بازاریابی و مدیریت بازار

8

BU-514

آشنایی با اصلاحات بازرگانی بین المللی

16

BU-515

بازاریابی و تحقیقات بازاریابی

16

BU-516

مبانی حقوقی و تجاری انتقال تکنولوژی

16

BU-517

دوره جامع از مشتری گرایی تا رضایت مشتری

16

BU-518

مدیریت بازاریابی بین الملل

16

BU-519

ترجمان خواست مشتری(QFD)

16

BU-520

متدولوژی و کاربرد آن در تهیه طرح تجاری سازمان

16

BU-521

مسایل حقوقی و قراردادها

16

BU-522

آشنایی با مکاتبات تجاری و بازرگانی(به زبان انگلیسی)

16

BU-523

روش های تعدیل قیمت و قراردادها

16

BU-524

آشنایی با قراردادهای بازرگانی

16

BU-525

مدیریت فروش حرفه ای

16

BU-526

مهندسی فروش نوین

16

BU-527

تقسیم بندی و تعیین بازار هدف و موضوع یابی در بازار(STP)

16

BU-528

کاربری اینترنت در بازرگانی

16

BU-529

اینکوترمز 2000 و نقش آن در خریدهای خارجی(با تکیه بر قواعد رسمی اتاق بازرگانی)

16

BU-530

آموزش کاربردی اعتبارات اسنادی L/C (مقدماتی)

24

BU-531

آموزش کاربردی اعتبارات اسنادی L/C(پیشرفته)

24

BU-532

مقررات صادرات و تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی

16

BU-533

ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی

16

BU-534

سیستم مدیریت شکایات CMS بر اساس استاندارد BS8600:1999

16

BU-535

مدیریت ریسک اثربخشی برای کسب و کار

16

                            گروه چهارم  : بازرگانی (کد BU)

کد برنامه

عنوان

ساعت

BU-536

زبان کسب و کار

16

BU-537

اعتبارات اسنادی و انواع  پرداخت های بین المللی

16

BU-538

اقتصاد و بازاریابی حمل و نقل

16

BU-539

بازاریابی در کنفرانس ها و نمایشگاه‌ها

8

BU-540

اصول و مبانی مدیریت     

شبکه های توزیع و سازمان‌های پخش

8

BU-541

حقوق حمل و نقل بین المللی

16

BU-542

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل بین المللی

16

BU-543

حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی

16

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.