گروه پنجم  : لجستیک (کد LO)

کد برنامه

عنوان

ساعت

LO-544

انبارداری و انبارگردانی

24

LO-545

کنترل موجودی انبار

16

LO-546

اصول کدگذاری در انبار

8

LO-547

حسابداری موجودی مواد و کالا

16

LO-548

تنظیم فرم های انبار و گزارش دهی از ا نبار

8

LO-549

مدیریت  مواد

24

LO-550

تدارکات و سفارشات خارجی

16

LO-551

سفارشات و امور کالا

16

LO-552

جابجائی مواد و تجهیزات

8

LO-553

بسته بندی کالا

8

LO-554

لجستیک معکوس

16

LO-555

مکان یابی تسهیلات

8

LO-556

مدیریت لجستیکی جامع

24

LO-557

مدیریت زنجیره تامین

16

LO-558

فن آوری اطلاعات و ارتباطات درمدیریت زنجیره تامین

16

LO-559

لجستیک ناب و لجستیک چابک

8

LO-560

مدیریت امور گمرکی و ترخیص کالا

16

LO-561

اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین

8

LO-562

مدیریت حمل و نقل بین المللی

16

LO-563

سیستم انبارداری نوین کانبان

8

LO-564

انبارداری مواد قابل اشتعال

8

LO-565

روش‌های علمی طراحی سیستم های اطلاعات انبارو شیوه های استقرار آن

16

LO-566

برنامه ریزی و کنترل مواد

16

LO-567

مدیریت مواد آثار و مبانی خرید به هنگام (JIT)

16

LO-568

تدارکات داخلی ویژه ماموران خرید

8

LO-569

ایمنی در انبار

8

LO-570

کاهش ضایعات در سیستم انبار

8

                       گروه پنجم  : لجستیک (کد LO)

کد برنامه

عنوان

ساعت

LO-571

آشنایی با عملیات انبارداری

16

LO-572

سیستم کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار(مدل‌های موجودی)

16

LO-573

بارگیری و تخلیه کالا

16

LO-574

مدیریت تدارکات

8

LO-575

آشنایی با بیمه های حمل و نقل بین المللی

16

LO-576

انبارداری صنعتی

16

LO-578

مدیریت اموال

16

LO-579

انتظامات و حفاظت فیزیکی و نقش آن در صنایع و موسسات

16

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.