گروه هفتم : فناوری اطلاعات (کد IT)                                     

کد برنامه

عنوان

ساعت

IT-718

اصول و مفاهیم کامپیوتر

24

IT-719

آشنایی مدیران با اینترنت و ابزارهای عملی آن

8

IT-720

اینترنت پیشرفته

16

IT-721

تجارت الکترونیکی و راه اندازی آن

8

IT-722

تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن

8

IT-723

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

16

IT-724

فناوری اطلاعات و مدیریت سرمایه های انسانی

8

IT-725

صنعت IT و بازاریابی مدرن

8

IT-726

نقش ICT  درمدیریت

8

IT-727

آشنایی با فناوری اطلاعات(IT ) برای مدیران و کارشناسان

8

IT-728

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

16

IT-729

فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی مواد (IT ERP/MRP)

16

IT-730

سیستم اداره بدون کاغذ (PaperLess)

8

IT-731

فرصت های کارآفرینی از طریق فن آوری اطلاعات و ارتباطات

8

IT-732

کسب و کار الکترونیکی

8

IT-733

اصول امنیتی در تجارت الکترونیکی

8

IT-734

آموزش نرم افزار MS-Project

34

IT-735

آموزش نرم افزار Primavera

34

IT-736

آموزش نرم افزار Sure Trak

34

IT-737

بانک اطلاعاتی MS-Access

24

IT-738

آموزش MS-outlook

24

IT-739

آموزش AN SYS

16

IT-740

آموزش Power point

24

IT-741

صفحه گسترده MS-Excel

16

IT-742

مهارت های هفت گانه کامپیوتر(ICDL)

72

IT-743

مکاتبات اداری از طریق E-mail

8

IT-744

جستجوی موثر در اینترنت

8

                            گروه هفتم : فناوری اطلاعات (کد IT)

کد برنامه

عنوان

ساعت

IT-745

حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک

16

IT-746

جرائم اینترنتی

16

IT-747

اپراتوری پیشرفته ( Windows Advance)

16

IT-748

طراحی وب

16

IT-749

استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها

16

IT-750

بانک های اطلاعاتی

16

IT-751

واژه پردازها

16

IT-752

سطح یک مهارت هفت گانه رایانه (ICDL)

32

IT-753

نرم افزار واژه پرداز Ms-word

24

IT-754

تجزیه و تحلیل آماری بانک های اطلاعاتی و پرسش نامه

16

IT-755

کاربرد کامپیوتر (1)

16

IT-756

آمار کاریردی

16

IT-757

کاربرد کامپیوتر (2)

16

IT-758

آشنایی با نرم افزار A-CAD ( مقدماتی)

16

IT-759

آشنایی با لوازم و سخت افزار رایانه

16

IT-760

تکنیک‌های تصمیم گیری در مدیریت و نرم افزار

EXPERT CHOICE

24

IT-761

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه PMIS

24

IT-762

مدیریت پایگاه داده ای RAMS در واحدهای صنعتی

ISO 14224

24

IT-763

MS PROJECT

24

IT-764

IT و بهره وری

16

IT-765

سیستم های اطلاعاتی و آماری

24

IT-766

حقوق (IT ) فناوری اطلاعات

16

IT-767

امنیت اطلاعات

16

IT-768

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

24

IT-769

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارMini tab 15.1

24

IT-770

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Mini tab 14

24

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.