اولین جلسه هیات علمی سال ۱۳۹۸ ” چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی ” در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه در محل دانشگاه خاتم با حضور دبیرکل انجمن آقای مهندس پرویز بیات و خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و اعضای هیات علمی کنفرانس خانم ها دکتر فیروزه خلعت بری، دکتر میترا آفتاب آذری و آقایان دکتر ناصر میرسپاسی، دکتر ایرج سلطانی و دکتر حمید دوازده امامی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا خانم دکتر صائمیان دبیرعلمی کنفرانس، گزارشی از برگزاری موفق سومین کنفرانس فرهنگ سازمانی ( بهمن ماه ۹۷ ) در زمینه حضور و سخنرانی مقامات، اجرای سخنرانی ها و پنل های تخصصی انجام شده توسط هیات علمی کنفرانس، کتاب های رونمایی شده، مقالات رسیده به کنفرانس و همکاری نهادها و سازمان های مختلف با کنفرانس را ارائه نمودند. سپس نظرات و پیشنهادات اعضای هیات علمی پیرامون تعیین رویکرد کنفرانس سال جاری مورد بررسی و عنوان ” آینده پژوهی ارزش های اجتماعی” به عنوان رویکرد نهایی انتخاب گردید.

انجمن مدیریت ایران در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی مدیریت و حمایت از سلامت و به‌زیستی سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها، دستورالعمل بهداشت سازمانی را که بر مبنای اصول جهانی تهیه گردیده است را به مدیران سازمان‌ها و صاحبان کسب و‌کار تقدیم می‌نماید. بر این باوریم که با رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی به‌صورت مستمر می‌توانیم ضمن پیشگیری هوشمندانه زمینه‌های رشد بیماری‌های واگیردار را در ایران متوقف نمائیم.

دانلود فایل دستورالعمل:  IMA COVID -02