دوره جامع طراحی مدل کسب و کار

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$850000
شروع کنید

محتوای دوره

مفاهیم و تعاریف پایه مدلسازی کسب و کار
عنوان