دوره آشنایی با مفاهیم و کاربردهای مدیریت دانشی

اطلاعات دوره:

  • تاریخ اجرا : 1401/04/28
  • ساعت برگزاری : 13 الی 16
  • مدت دوره : 3 ساعت
  • تعداد جلسات : 1 جلسه
قیمت: 400000 تومان