دوره ابزارهای اجرا،استقرارو ارزیابی مدیریت دانشی

اطلاعات دوره

  • تاریخ اجرا : 1402/03/09
  • ساعت برگزاری : 13 الی 16
  • مدت دوره : 3 ساعت
  • تعداد جلسات : 1 جلسه
قیمت: 650000 تومان