دوره ارزیابی بلوغ مدیریت دانشی سازمان

اطلاعات دوره

  • تاریخ اجرا : 1402/05/10
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 11:30
  • مدت دوره : 3 ساعت
  • تعداد جلسات : 1 جلسه
قیمت: 650000 تومان