Search
Close this search box.

انجمن مدیریت ایران موسسه ای است آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی که از سال ۱۳۳۵ فعالیت خود را آغاز و درسال ۱۳۳۹ به صورت غیرانتفاعی و غیرسیاسی به ثبت رسید.

این انجمن با هدف تولید، اشاعه و گسترش فنون نوین مدیریت و همچنین نوآوری در ارائه خدمات به اعضای حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و خصوصی به عنوان یکی از انجمن های ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 17 سال پیاپی و هم چنین انجمن علمی برتر از سوی جشنواره فارابی در سال ۱۳۹۶ و شورای انجمن های علمی ایران در سال ۱۳۹۷ شناخته شده است.

انجمن مدیریت در شصت و هشت سال گذشته منشاء توسعه و تحول بسیاری در حوزه های مدیریت بوده است. برگزاری صدها کنفرانس و همایش های ملی و بین المللی سالانه در زمینه های مختلف مدیریت، در طول این مدت و همچنین برگزاری هشت کنفرانس ملی در زمینه ” فرهنگ سازمانی“ و اجرای هشت دوره ” جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت“ ، برگزاری شش دوره ” کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی“، برگزاری شش دوره ”جایزه مدیریت دانش“ ، برگزاری دو دوره ” کنفرانس ملی تحول دیجیتال“ و راه اندازی” مرکز تایید اعتبارحرفه ای مدیران” از خدمات برجسته این انجمن در سال های اخیر می باشد. چاپ بیش از صدها مقاله علمی و تخصصی ارزشمند از اساتید و صاحب نظران برجسته مدیریت در مجله مدیریت، حضور فعال در سیاست گذاری کنفرانس و همایش ملی و بین المللی جهت ارائه موضوعات علمی مدیریتی بخش هایی از خدمات انجمن مدیریت ایران می باشد. هم چنین ایجاد فضای تعامل و گفتگو بین مدیران ارشد، میانی و صاحبان صنعت در قالب مصاحبه ها و میزگردهای تخصصی نیز امکان بحث و بررسی در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی، مدیریتی و … را فراهم نمود تا از این طریق به توان راه کارهای نوآورانه و خلاق برای حل مسائل سازمان های دولتی و خصوصی ارائه شود. در طی این مسیر طولانی انجمن همواره از طریق به کارگیری نیروهای جوان، مستعد و اندیشمند در ارتباط با این مدیریت کلان توانسته است اساتید برجسته و مدیران صاحب نظری را به عرصه مدیریت کشور معرفی نماید و از این نظر سهم شایسته ای را به عهده داشته باشد.

اهداف انجمن طبق اساسنامه به شرح زیر می باشد:

  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز؛
  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصان؛
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی و مشاوره ای در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.