Search
Close this search box.

در حال حاضر سازمان ها با توجه به پیچیدگی مدیریت سرمایه انسانی، ارتباطات و تغییرات و تحولاتی که در ساختارهای سازمانی به عنوان مثال: خروج پرسنل با سابقه کار طولانی، بازنشستگی، پیشرفت تکنولوژی، تغییرات درون سازمانی و جابه جایی پرسنل و… رخ می دهد، نیاز به ایجاد سیستمی جهت مدیریت کردن صحیح دانش حاصل از عملکرد سرمایه های انسانی، سازمانی و ارتباطات با ذی نفعان در سطح ملی و بین المللی احساس می شود. لذا در طی چندین سال اخیر سازمان ها سعی در استقرار مدل های مختلف مدیریت دانشی و در برخی موارد حضور در جوایز مدل های تعالی جهت محک زدن میزان توانایی خود و اجرایی شدن سیستم ها نموده اند.
انجمن مدیریت ایران با همکاری شرکای دانشی و کارشناسان خبره جایزه KM4D را برخلاف سایر مدل¬های مدیریت دانشی که صرفاً توجه شان درون سازمانی است، دانش محور بودن را در سطح سازمانی، منطقه ای و جهانی بر اساس معیارهای تعیین شده، مورد ارزیابی قرار می دهند. سازمان های دانش محور و همچنین سازمان هایی که علاقمند به پیاده سازی مدیریت دانشی هستند، می توانند از این مدل جهت¬ جاری سازی و ارزیابی نظام مدیریت دانشی استفاده نموده و در مراسم بین المللی اهداء جایزه مدیریت دانشی شرکت نمایند.

• تضمین تکرار موفقیت‌ها؛
• افزایش سرعت در یادگیری؛
• جلوگیری از ضایعات و دوباره‌کاری‌ها؛
• اطمینان از عدم وقوع مجدد شکست‌ها؛
• تقویت روحیه کارتیمی و مشارکتی در کارکنان؛
• ایجاد بستری جهت افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان؛
• مشارکت گذاری ایده ها، عقاید و عملکردهای مطلوب در سازمان؛
• افزایش بهره وری سرمایه انسانی و منابع سرمایه ای ( مالی و انرژی )؛
• مشارکت با سایر سازمان‌ها و استفاده از دانش آن ها در اجرای فرآیندها؛
• درس گرفتن از تجارب برتر پیشین در ارائه خدمات، تولید محصولات و سیاست گذاری ها؛
• حفاظت از سرمایه‌های فکری و ناملموس سازمان و به‌کارگیری آن‌ها در راستای توسعه خدمات و محصولات

• مدیریت دانشی و سرمایه فکری؛
• مدیریت دانشی و اقتصاد جامعه؛
• مدیریت دانشی و توسعه صنعتی؛
• مدیریت دانشی و ساختار توسعه پایدار؛
• مدیریت دانشی و توانمندی سیاست گذاری؛
• مدیریت دانشی و توان رقابتی بخش های اقتصادی؛
• مدیریت دانشی و نهادهای علمی و دستگاه های اجرائی .

دامنه کاربرد شامل شرکت ها، سازمان ها و موسسات با مأموریت های متنوع و متفاوت از قبیل: اداری، خدمات مالی و سرمایه گذاری، خدمات بازرگانی، صنایع و معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی، ساختمان و خدمات وابسته، برق و انرژی- نفت گاز و سلامت و بهداشت، گردشگری، کشاورزی و دامپروری، املاک و سایر است. به طور کلی متقاضیانی که علاقه مند به نوآوری، خلاقیت و اشتراک گذاری دانش خود هستند.

ساختار جایزه بین المللی مدیریت دانشی(KM4D)

1- شورای سیاست گذاری:

وظیفه شورای سیاست گذاری مشخص کردن سیاست ها و اهداف جایزه، همچنین صحه گذاری بر اجرای فرآیند و خروجی های کمیته های علمی، داوری و تخصصی می باشد. رئیس شورای سیاست گذاری جایزه آقای دکتر مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس دانشگاه خاتم می باشند.

2-  دبیر علمی:

 تشكيل جلسات شورای سیاست گذاری، برگزاری جلسات هیات علمی، نظارت بر عملکرد تیم ارزیابی، کمیته داوری و دبیرخانه جایزه از اهم وظایف دبیر علمی می باشد. خانم دکتر آذر صائمیان رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت و عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران به عنوان دبیر علمی جایزه مدیریت دانشی می باشند.

3- هیات علمی :

هیات علمی شامل اساتید، متخصصین و خبرگان مدیریت دانشی می باشند که به طور رسمی و سالانه از طرف شورای سیاست گذاری دعوت و در این جلسات حضور می یابند. وظیفه این کمیته مشخص کردن محوریت مدل به صورت سالانه، بهبود و بازنگری فرآیند های اصلی، پرسش های کلیدی در اظهارنامه و ارزیابی و همچنین تحلیل نتایج به دست آمده و بررسی نقاط قوت و ضعف جایزه می باشد.

اعضای هیأت علمی کنفرانس مدیریت دانشی شامل :

 • خانم دکتر آذر صائمیان قائم مقام انجمن مدیریت ایران، رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت، رئیس اتحادیه انجمن های علمی، فناوری و تجاری سازی، عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران ( دبیر علمی جایزه )؛
 • آقای دکتر آندریاس برندنر رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش ( عضو هیأت علمی)؛
 • خانم دکتر سارا کامینگ رئیس انجمن مدیریت دانش هلند ( عضو هیأت علمی )؛
 • آقای دکتر پاول کراس رئیس انجمن مدیریت دانش سوئیس ( عضو هیأت علمی ).

4- کمیته داوری :

اعضای کمیته داوری متشکل از حداقل 5 نفر از افراد متخصص و صاحب صلاحیت در حوزه مدیریت دانشی می باشند که توسط اعضای هیأت علمی معرفی و به تأیید رئیس شورای سیاست گذاری می رسند. وظیفه این کمیته بررسی و اعلام نتایج نهایی ارزیابی سازمان های شرکت کننده در فرآیند جایزه می باشد.

5- گروه تیم ارزیابی :

تیم ارزیابی شامل افرادی هستند که دوره آموزشی تربیت ارزیاب و دوره های مرتبط با جایزه را طی کرده و دارای سابقه ارزیابی می باشند. شرایط تأیید صلاحیت و شایستگی توسط کمیته علمی و داوری تعیین و توسط کمیته اجرایی به اجرا گذارده خواهد شد. هر تیم ارزیابی شامل یک سرارزیاب و تعدادی ارزیاب به همراه مشاهده گر خواهد بود.

6- دبیرخانه :

دبیرخانه مسئولیت ایجاد ارتباط دو طرفه و تعامل بین شرکت­ها و سازمان­ها، هماهنگی جلسات شورای سیاست گذاری، کمیته ها، ثبت و ضبط مذاکرات، اعلام و پیگیری نتایج جلسات، هماهنگی با ارزیابان، هماهنگی ارزیابان جهت ارزیابی و عملیات اداری مرتبط، نظارت بر فرآیند پیگیری پروژه های بهبود، حضور در سازمان ها به منظور توجیه، آموزش، راهنمایی و مشاوره در مراحل مختلف فرآیند ارزیابی جایزه، پایش و بازنگری و به روزرسانی اسناد جایزه می باشد. دبیرخانه دائمی جایزه مدیریت دانشی در محل انجمن مدیریت ایران می باشد، مسئول دبیرخانه جایزه خانم زهرا دربندسری می باشد.

انجمن مدیریت ایران در راستای ایفای نقش مرجعیت علمی در کشور و برقراری ارتباطات بین المللی با همکاری شرکای علمی خود جهت ترویج، اشاعه و توسعه کارکردهای مدیریت دانشی”جایزه بین المللی مدیریت دانشیKM4D ” را هم زمان با برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی همه ساله برگزار می نماید. کلیات مدل جایزه توسط انجمن مدیریت دانش کشورهای اتریش، هلند و سوئیس طراحی و تدوین شده و با توجه با فعالیت سازمان های ایرانی نسبت به بومی سازی آن نیز اقدام شده است.

مدل KM4D بر اساس مدل های تعالی، چرخه مدیریت دانشی و منطق RADAR به شکلی تدوین شده که رهبران با توجه به برنامه های راهبردی و خط مشی سازمان، برنامه ریزی، فرهنگ سازی و هدایت مدیریت دانشی در سازمان را بر عهده می گیرند و با حمایت های آنان از کل فرآیند شامل: “چرخه دانش، کسب، خلق و اشتراک، به کارگیری و ثبت نتایج آن توسط سرمایه های دانشی که شامل نیروی انسانی، ساختار های ارتباطی با کمک فرآیندهای مشخص شده اجرا و در نهایت باعث توسعه پایدار سازمانی می شود”. در این چرخه میزان یادگیری و نوآوری سازمان به عنوان عامل کلیدی جهت شناسایی راهکارهای جدید و خلاقیت در سازمان بررسی و مورد تأکید می باشد. در حقیقت رهبران به عنوان هدایت گران اجرای چرخه دانش، زیرساخت ها و فرآیندها و در نتیجه به دست آوردن نتایج مثبت و توسعه پایدار می باشند.
با استفاده از این مدل و نتایج آن رهبران براساس منطق RADAR مواردی که در حال اجرا می باشد و نتایج به دست آمده از برنامه ریزی های مرتبط توسط تسهیل گرها، از میزان پیشرفت خود و به هدف رسیدن نتایج اطلاع پیدا می کنند و راهکار مناسبی جهت برنامه های بهبود و بازنگری سیستم ایجاد شده در سازمان ایجاد می نماید. در شـکل زیر شماي کلی منطق رادار ارائه شده است.


این منطق جامع، بیان می‌کند که سازمان براي رسیدن به نتـایج مورد نظر باید برنامه و رویکرد مناسـبی داشـته باشـند. ایـن برنامـه و رویکرد باید به همۀ ارکان سازمان به‌طور مقتضـی تسـري یابـد و بـه اجرا درآید و سرانجام عملکرد سازمان باید نسبت به برنامـه و نتایج مورد انتظار، مورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و در صـورت لـزوم اصلاح شود. در حقیقت، بدون توجه کامل به ایـن چرخـۀ یکپارچـه، دست یابی به تصویري روشن، مستند و قابـل اتکـا از عملکـرد سازمان امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرآیند برگزاری جایزه و برنامه‌زمان‌بندی

فرآیند جایزه دارای مراحل زیر است:

 • اعلام آمادگی رسمی سازمان جهت حضور در فرآیند ارزیابی جایزه و معرفی نماینده رسمی به همراه مشخصات ارتباطی (ایمیل و شماره تلفن همراه) از طریق ارسال نامه کتبی به دبیرخانه جایزه؛
 • دریافت فرم ثبت نام از سایت جایزه ؛
 • تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به همراه فیش واریزی به دبیرخانه جایزه ؛

هزینه ثبت نام بدون درنظرگرفتن هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت احتمالی تیم ارزیابی براساس جدول زیر بوده و می بایست پس از دریافت صورتحساب به حساب دبیرخانه جایزه واریز و تصویر فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام تكمیل شده به دبیرخانه فرستاده شود)

 • حضور در دوره های آموزشی ویژه جایزه (آشنایی با مدل، تدوین اظهارنامه و فرآیند ارزیابی)؛
 • تکمیل اظهار نامه طبق فرمت مشخص شده در خصوص بیان عملکرد شرکت و ارسال به دبیرخانه جایزه؛
 • اظهار نامه دریافت شده براساس مدل ارزیابی توسط تیم ارزیابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت کسب امتیاز لازم، ارزیابی مرحله دوم نیز از محل (سایت ویزیت) صورت می پذیرد؛
 • با توجه به امتیازی که شرکت در ارزیابی ها کسب کرده است در یکی از سطوح جایزه قرار می گیرد و در مراسم ویژه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت؛
 • دبیرخانه جایزه پس از پایان مراسم حداکثر تا یک ماه و نیم گزارش نهایی را به شرکت ارسال خواهد کرد.

اندازه شرکت

دوره های آموزشی

دوره تربیت سرارزیاب جایزه مدیریت دانشی

دوره مدل های بلوغ مدیریت دانشی

دوره استخراج و مستندسازی تجارب خبرگان

دوره تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانشی

دوره آشنائی با مدل جایزه مدیریت دانشی

دوره طراحی ساختار مدیریت دانشی

دوره اظهارنامه نویسی جایزه مدیریت دانشی

دوره خودارزیابی براساس مدل مدیریت دانشی

دوره آشنایی با مفاهیم و کاربردهای مدیریت دانشی

دوره الزامات و استقرار مدیریت دانشی مبتنی بر استاندارد ISO 30401

دوره بازآموزی ارزیابان جایزه مدیریت دانش