Search
Close this search box.
 • اخذ رتبه +A در بین انجمن های علمی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402؛
 • دارا بودن رتبه ممتاز علمي از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (17 سال پیاپی)؛
 • عضویت ریاست محترم انجمن مدیریت ایران جناب آقای دکتر مجید قاسمی به عنوان عضو اصلی در شورای عالی عتف؛
 • انجمن برتر علمی کشور در جشنواره بین المللی فارابی؛
 • انجمن علمی برتر حوزه علوم انسانی از شورای انجمن های علمی ایران؛
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران؛
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت آموزش شهرداری تهران؛
 • دارای گواهینامه های بین المللیISO 30409:2016 – ISO 29993:2017 – ISO21001:2018- ISO26000:2010 – ISO56002:2019؛
 • دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015؛
 • دارا بودن رتبه یک علمی از شرکت نوسازی صنایع ایران؛
 • برخورداری از تجربیات و دانش 350 عضو هیئت علمی دانشگاه و مراكز آموزش عالي ؛
 • عضویت در انجمن‌ها و مجامع ملی و بین المللی؛
 • Co Partner دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی پژوهشی “مدیریت فرهنگی”؛
 • Co Partner دانشگاه خاتم در برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی؛
 • مجری برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی برای 8 سال پیاپی؛
 • مجری برگزاری جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت برای 8 سال پیاپی؛
 • مجری برگزاری کنفرانس بین المللی و جایزه مدیریت دانشی برای 6 سال پیاپی؛
 • مجری برگزاری کنفرانس ملی تحول دیجیتال از سال 1401.