جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

درباره جایزه

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت(MSR AWARD) مبتنی بر ارزیابی رویكردها، فعالیت‌ها، اقدامات و نظام‌هایی حول معیارها و محورهای مدل چهار بعدی مسئولیت اجتماعی کارول (Carrol CSR Model) که به عنوان مدل پایه این جایزه در نظر گرفته شده است، می باشد. در این فرآیند وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌ها از حیث دستاوردها، موفقیت‌ها و عملکرد آن‌ها توسط تیمی از ارزیابان ماهر، باتجربه و بر اساس “مدل جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” و میزان دستیابی‌شان به انتظارات تعریف شده در مدل جایزه بررسی می‌شود.

انتظار می‌رود با معرفی “مدل جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” از سال 1395 ، بسیاری از سازمان‌ها و مدیران سازمان‌های مربوطه بتوانند با به کارگیری مفاهیم و اجرای معیارهای مدل جایزه، به چارچوب مناسبی در حوزه مسئولیت اجتماعی و پایداری سازمانی در سازمان خود دست یابند.

اهداف اصلی

 

 • تشویق بنگاه‌ها به شناسایی مسئولیت های اجتماعی شان و ایفای نقش موثر در این رابطه؛
 • توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به منظور افزایش کیفیت زندگی در جامعه ؛
 •  ایجاد انگیزه در سازمان ها برای هدف گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی رویکردهای مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی؛
 •  شناسایی و معرفی تجارب برتر مدیریتی سازمان های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی؛
 •  کمک به ایجاد فضای نوینی از مسئولیت اجتماعی با نگاه آینده نگرانه.

 دامنه کاربرد

تمامی بنگاه‌های اقتصادی،‌ سازمان‌های عمومی و موسسات عام‌المنفعه و خیریه (با اندازه‌های مختلف) در صورت انجام فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط و دست یابی به نتایج و دستاوردهای موفق در این حوزه می‌توانند در جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت حضور یابند.

ارکان جایزه

شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، وظیفه نظارت کلان بر اجرای مناسب فرآیند جایزه را بر عهده دارد.

اعضای شورای سیاست گذاری:

 • دکتر مجید قاسمی (رییس شورای سیاست گذاری)
 • دکتر سعید سهراب پور
 • دکتر بهرام سبحانی
 • دکتر علی اصغر پورمند

کمیته علمی – راهبری

کمیته علمی – راهبری وظیفه مشاوره‌ و کارشناسی در موارد علمی و راهبری فرآیند جایزه را به عهده دارد.

اعضای هیات علمی – راهبردی:

 • دکتر آذر صائمیان (دبیر علمی)
 • مهندس مجتبی نیک روش
 • مهندس رضا اشرف سمنانی
 • دکتر مرتضی روغنی
 • مهندس گودرز سام دلیری

گروه ارزیابان (ارزیابی)

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی شرکت های متقاضی جایزه، دبیرخانه افرادی را که از دانش، تخصص و تجربه لازم در حوزه پایداری سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها برخوردار باشند، به عنوان ارزیاب و ارزیاب ارشد، دعوت به همکاری نماید.

اعضای طراحی و تدوین مدل:

 • دکتر مرتضی روغنی
 • مهندس گودرز سام دلیری
 • دکتر سحر سهیلی

دبیــرخانه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

دبیرخانه جایزه وظیفه مدیریت اجرایی جایزه مسئولیت اجرایی مدیریت را بر عهده دارد.

مقررات عمومی

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك

فرم های اطلاعاتی متقاضیان، نوشته ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آن ها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه محرمانه تلقی می شود. دسترسی به این اطلاعات صرفاً برای کسانی که مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی که توسط جایزه مشغول به کار هستند، میسر است. بدین روی تمامی کسانی که امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، “موافقت نامه رازداری” را امضاء می کنند و متعهد می شوند که هیچ گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.

حق عدم پذيرش متقاضيان

متقاضیانی که شرایط شان با الزامات ذکر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه جایزه رد می شوند. در صورتی که متقاضیان به این تصمیم اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خود را کتباً به دبیرخانه جایزه ارسال داشته و در این خصوص رأی کمیته علمی- راهبری، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

هزينه های فرآيند ارزيابی

هزینه های مربوط به فرایند اعطای جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در هر سال، بر اساس تعرفه هایی است که از سوی دبیرخانه جایزه اعلام می شود.

لازم به ذکر است همه هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه های مستقیم مربوط به بازدید از محل، به عهده سازمان متقاضی جایزه خواهد بود.

عدم پذيرش اعتراضات

فرآیند ارزیابی در جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت بر اساس چارچوب ها، دستورالعمل ها و مقرراتی که در “راهنمای متقاضیان جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” درج شده است، صورت می گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، ارزیابی تیمی، بازدید از محل و اتفاق نظر، تصمیمات تیم ارزیابی به دبیرخانه اعلام و توسط کمیته علمی – راهبری جایزه تایید و نهایی می‌شود.

شرکت های متقاضی جایزه با آگاهی از این فرآیند کاری در جایزه حضور یافته و نتیجه نهایی اعلام شده دبیرخانه برای آن ها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد و امكان ارزیابی دوباره در آن دوره وجود ندارد.

مرجع رسمی پاسخگويی به سؤالات و تقاضاها

دبیرخانه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت تنها مرجع رسمی پاسخ‌گویی به همه پرسش ها، ابهامات و تقاضاهای متقاضیان است.

 

معرفی مدل مسئولیت اجتماعی مدیریت

ساختار مدل جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، متشکل از 5 معیار و 16 زیر معیار به شرح زیر می‌باشد:

 • مسئولیت های اجتماعی مدیریت  (Management Social Responsibilities: M1)
 • مسئولیت های مالی و اقتصادی(Financial and Economic Responsibilities: F2)
 • مسئولیت های قانونی  (legal Responsibilities: L3)
 • مسئولیت های اخلاقی (Ethical Responsibilities: E4)
 • مسئولیت های  انسان دوستانه (Philanthropic Responsibilities: P5)

 به منظور سهولت در به کارگیری مدل، برای هر معیار یک کد در نظر گرفته شده است و زیرمعیارهای مرتبط، کدگذاری‌شده‌اند. به‌عنوان مثال: F2-3 به معنی زیر معیار سوم از معیار دو (مسئولیت‌های مالی و اقتصادی) می‌باشد.

برای هر معیار، یک تعریف خلاصه و نیز یک توصیف کامل تر ارائه شده است، تا در سطحی کلان، به تشریح معیار مورد نظر پرداخته شود. برای تمامی زیرمعیارها، نکات راهنما در قالب شواهد، مصادیق و نتایج مورد انتظار» تدوین شده است تا از این طریق ضمن انتقال مناسب تر مفهوم، درک یکسانی در میان استفاده کنندگان از مدل ایجاد شود. خصوصا در زمان به کارگیری مدل به عنوان مبنای خودارزیابی و ارزیابی بیرونی، این امر سبب می‌شود تا هماهنگی بیشتر در دیدگاه های ارزیابان داخلی یا بیرونی ایجاد شود و علاوه بر شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود، امتیاز دقیق تری نیز حاصل شود.

سطوح جایزه

فرآیند ثبت نام

فرآیند جایزه دارای مراحل زیر است:

 • اعلام آمادگی رسمی سازمان جهت حضور در فرآیند ارزیابی جایزه و معرفی نماینده رسمی به همراه مشخصات ارتباطی (ایمیل و شماره تلفن همراه) از طریق ارسال نامه کتبی به دبیرخانه جایزه؛
 • دریافت فرم ثبت نام از سایت جایزه ؛
 • تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به همراه فیش واریزی به دبیرخانه جایزه ؛

             هزینه ثبت نام بدون درنظرگرفتن هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت احتمالی تیم ارزیابی براساس جدول زیر بوده و می بایست پس از دریافت صورتحساب به حساب دبیرخانه جایزه واریز و تصویر فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام تكمیل شده به دبیرخانه فرستاده شود)

 • حضور در دوره های آموزشی ویژه جایزه (آشنایی با مدل، تدوین اظهارنامه و فرآیند ارزیابی)؛
 • تکمیل اظهار نامه طبق فرمت مشخص شده در خصوص بیان عملکرد شرکت و ارسال به دبیرخانه جایزه؛
 • اظهار نامه دریافت شده براساس مدل ارزیابی توسط تیم ارزیابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت کسب امتیاز لازم، ارزیابی مرحله دوم نیز از محل (سایت ویزیت) صورت می پذیرد؛
 • با توجه به امتیازی که شرکت در ارزیابی ها کسب کرده است در یکی از سطوح جایزه قرار می گیرد و در مراسم ویژه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت؛
 • دبیرخانه جایزه پس از پایان مراسم حداکثر تا یک ماه و نیم گزارش نهایی را به شرکت ارسال خواهد کرد.

شرکتهایی که در ادوار مختلف جایزه حضور داشتند:

بیمه اتکایی ایرانیان

بیمه پاسارگاد

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

خدمات مالی بانک پاسارگاد

فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

فولاد بوتیای ایرانیان

فولاد زرند ایرانیان

فولاد سیرجان ایرانیان

کارگزاری بانک پاسارگاد

گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد

مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد

مبنای خاورمیانه

پارس آریان

ایران خودرو مشهد

نفت پارس

فناپ زیرساخت

ره دانش ثریا

موسسه خیریه بچه های آسمان

موسسه خیریه بهنام دهش پور

موسسه کودکان فرشته اند

 شبکه ملی سازمان های مردم نهاد ناشنوایان ایران

 • شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
 • شرکت ایران خودرو خراسان
 • شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 • شرکت فولاد زرند ایرانیان
 • شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد
 • شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
 • شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)
 • شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 • شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
 • شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
 • شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 • شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
 • شرکت بیمه پاسارگاد
 • شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 • شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
 • گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
 • شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
 • شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد
 • شرکت ره دانش ثریا
 • شرکت صنایع غذایی موجان
 • شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
 • شرکت مبنای خاورمیانه
 • شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
 • انجمن حمایت از کودکان کار
 • انجمن اهدای عضو ایرانیان
 • انجمن اوتیسم ایران
 • شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
 • شرکت بیمه پاسارگاد
 • شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 • شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا)
 • شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
 • شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
 • شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
 • شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد
 • شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
 • شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
 • شرکت فولاد زرند ایرانیان
 • شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 • شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
 • شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
 • شرکت لیزینگ تجهیزات و ماشین آلات پاسارگاد
 • شرکت هلدینگ تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد
 • شرکت مبنای خاورمیانه
 • شرکت بیمه ما
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • گروه ره دانش ثریا
 • شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)
 • شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد
 • شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • شرکت فناپ پلاس
 • شرکت فولاد زرند ایرانیان
 • شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
 • شرکت بیمه پاسارگاد
 • بانک دی
 • شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)
 • شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 • شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
 • شرکت خدمات مالی پاسارگاد
 • شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ)
 • شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 • شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه(ممرادکو)
 • شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
 • شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
 • سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی
 • سازمان صنعت ، معدن و تجارت فارس
 • سازمان صنعت ، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
 • شرکت مبنای خاورمیانه
 • شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
 • گروه ره دانش ثریا
 • شرکت عمران و مسکن شمال
 • شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
 • شرکت انبوه سازی پاسارگاد
 • شرکت پتروشیمی لردگان (کود شیمیایی اوره لردگان )
 • شرکت ظریف مصور
 • موسسه خیریه کهریزک- لوح سپاس
 • مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد- لوح سپاس
 • جمعیت طلوع بی نام و نشان ها- لوح سپاس
 • کمیته امداد استان زنجان (ماهنشان)- لوح سپاس
 • شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)
 • شرکت فولادمبارکه اصفهان
 • شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد
 • شرکت بیمه پاسارگاد
 • شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
 • شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
 • شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)
 • شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 • شرکت مشاورسرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
 • شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
 • شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 • شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه(ممرادکو)
 • شرکت خدمات مالی پاسارگاد
 • شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
 • شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
 • شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
 • شرکت لیزینگ پاسارگاد
 • شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
 • شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
 • شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
 • شرکت مبنای خاورمیانه
 • کودکان سرزمین من- لوح سپاس
 • سازمان امداد و نجات هلال احمر- لوح سپاس
 • شرکت گروه بهداشتی فیروز- لوح سپاس
 •  انجمن خیریه مهرانه- لوح سپاس
 • شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ)
 • شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)
 • شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد
 • شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
 • شرکت مخابرات
 • کانون نهادهای سرمایه گذاری
 • موسسه خیریه مهرگان – لوح سپاس
 • شرکت فولادمبارکه اصفهان
 • شرکت بیمه پاسارگاد
 • شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ)
 • شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 • بانک مسکن
 • شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)
 • سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
 • موسسه محب
 • شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد
 • موسسه خیریه محک- لوح سپاس
 • تقدیر از خانواده شهدای آتش نشان(واقعه پلاسکو)(حمایت مالی و معنوی)