در حال حاضر نسخه‌ی فعلی سایت آزمایشی میباشد، با تشکر از همراهی شما

مشتریان انجمن

انجمن مدیریت ایران در طی بیش از ۶۰ سال فعالیت خود با سازمان‌های بی‌شماری در زمینه های آموزش، مشاوره، عضویت و مجله مدیریت همکاری تنگاتنگی داشته است . در زیر اسامی برخی از سازمان‌ها که در حوزه های فوق بیشترین همکاری را با انجمن داشته اند معرفی می شوند: