شرایط عضویت حقوقی

انواع عضویت حقوقی (موسسه ای) شامل:

 سازمان هایی که در زمینه های علمی، پژوهشی، صنعتی، خدماتی و سایر حوزه های مرتبط فعالیت دارند می توانند به عضویت حقوقی انجمن درآیند. طبق تبصره 2 بند 5-6 اساسنامه انجمن اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند. انواع عضویت حقوقی به شرح زیر می باشد :

عضویت طلایی:

وزارتخانه‌ها، سازمان ها، شركت ها، دانشگاه ها و سایر نهادها كه در يكي از زمينه‌هاي علمي، صنعتي و خدماتي و سایر حوزه­ های مرتبط فعاليت داشته باشد، مي‌توانند به عضويت طلایی انجمن نائل گردند. موسساتی که عضویت طلایی انجمن را داشته باشند از 100 درصد مزایای عضویت حقوقی بهره مند خواهند شد(طبق جدول2 نظام نامه عضویت ).

عضویت نقره ای:

وزارتخانه‌ها، سازمان ها، شركت ها، دانشگاه ها و سایر نهادها كه در يكي از زمينه‌هاي علمي، صنعتي و خدماتي و سایر حوزه­ های مرتبط فعاليت داشته باشد، مي‌توانند به عضويت نقره ای انجمن نائل گردند. موسساتی که عضویت نقره ای انجمن را داشته باشند از 60 درصد مزایای عضویت حقوقی بهره مند خواهند شد(طبق جدول2 نظام نامه عضویت).

عضویت بلورین:

وزارتخانه‌ها، سازمان ها، شركت ها، دانشگاه ها و سایر نهادها كه در يكي از زمينه‌هاي علمي، صنعتي و خدماتي و سایر حوزه­ های مرتبط فعاليت داشته باشد، مي‌توانند به عضويت بلورین انجمن نائل گردند.موسساتی که عضویت بلورین انجمن را داشته باشند از 30 درصد مزایای عضویت حقوقی بهره مند خواهند شد( طبق جدول2 نظام نامه عضویت ).

تبصره 8- موسسات خارجی اعم از علمی، صنعتی، تجاری و آموزشی درصورتی که کلیه شرایط و ضوابط جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت آن ها برقرار و مورد تایید مراجع ذی صلاح کشور باشد می‌توانند به عضویت انجمن درآمده و یا در فعالیت های انجمن مشارکت و همکاری داشته باشند.

مدارک لازم برای عضویت حقوقی (موسسه ای):

  • تصویر آخرین روزنامه رسمی؛
  • تصویر آگهی ثبت در اداره ثبت شرکت ها؛
  • رزومه شرکت؛
  • لیست اعضای هیأت مدیره به همراه تصویر مدرک تحصیلی و کارت ملی آنان؛