گروه دوم : اداری (کد AD )

کد برنامه

عنوان

ساعت

AD-246

مدیریت منابع انسانی

24

AD-247

برنامه ریزی نیروی انسانی

8

AD-248

مدیریت استراتژیک منابع انسانی((SHRM

24

AD-249

مدیریت توسعه منابع انسانی

16

AD-250

فنون مصاحبه استخدامی

8

AD-251

در جستجوی بهترین‌ها برای استخدام

8

AD-252

ارزشیابی عملکردکارکنان

16

AD-253

طراحی و محاسبه و اجرای سیستم پاداش آکورد(ACCORD)

8

AD-254

طراحی سیستم‌های انگیزشی

8

AD-255

اصول کارگزینی

24

AD-256

طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

24

AD-257

تشکیلات و سازماندهی

16

AD-258

مدیریت اموراداری

16

AD-259

توانمندسازی مدیران

8

AD-260

آشنایی با سازمان و درک موقعیت شغلی و شرایط کار

8

AD-261

اداره امور منابع انسانی و قانون کار

16

AD-262

فنون سرپرستی

8

AD-263

روانشناسی کاربردی برای سرپرستان

8

AD-264

طراحی و برنامه ریزی آموزشی

16

AD-265

تدوین شایستگی های سازمانی

8

AD-266

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

16

AD-267

تکنیک های نیازسنجی آموزشی

8

AD-268

تکنیک ها و مدل‌های محاسبه اثربخشی آموزشی

8

AD-269

مدیریت آموزش باتاکید براستاندارد ISO 10015

16

AD-270

مدیریت آموزش پیشرفته بارویکرد استانداردهای جهانی

45

AD-271

مانیتورینگ فرآیند آموزش

8

AD-272

ممیزی فرآیند آموزش مطابق با استانداردهای بین المللی

8

گروه دوم : اداری (کد AD )

کد برنامه

عنوان

ساعت

AD-273

آموزش پود مانی

8

AD-274

فرآیند ارزشیابی و اثربخشی آموزشی

8

AD-275

اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه گذاری آموزش‌های کاربردی

8

AD-276

آشنایی با مقررات آموزشی

16

AD-277

اتوماسیون اداری و تاثیرآن بر سازمان

16

AD-278

مبانی طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

8

AD-279

شیوه اجرای سخنرانی اثربخش

8

AD-280

روش‌های گردش مکاتبات و مدیریت اسناد

24

AD-281

اموردفتری و بایگانی اداری

16

AD-282

بایگانی اسناد و مدارک فنی

24

AD-283

گزارش نویسی

16

AD-284

آموزش روسای دفاتر مدیران تراز اول

24

AD-285

اصول و فنون مکاتبات اداری

24

AD-286

ارتقاء توانمندی‌های مسئولین دفاترمدیران

8

AD-287

روش‌های مناسب کاهش اقلام اطلاعاتی در کارتابل مدیران

8

AD-288

تاثیر رفتار روسای دفاتر برپرسنل

8

AD-289

شیوه های موثر برگزاری جلسات اداری

8

AD-290

اصول حفاظت فیزیکی و امور انتظامات

8

AD-291

مدیریت بیمه و بازنشستگی

8

AD-292

قوانین کار و تامین اجتماعی

8

AD-293

قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی

8

AD-294

فنون پذیرائی و تشریفات

8

AD-295

مدیریت عملکرد

16

AD-296

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی نظام جامع آموزشی

70

AD-297

مبانی سلامت اداری

8

AD-298

خلاصه سازی مکاتبات

16

AD-299

تحول در نظام های استخدامی

8

گروه دوم : اداری (کد AD )

کد برنامه

عنوان

ساعت

AD-300

اخلاق اداری مناسبات انسانی

8

AD-301

آئین سخنوری

8

AD-302

روش های نوین در بایگانی اسناد و مکاتبات اداری

8

AD-303

مهارت های نوشتاری

8

AD-304

نظام آموزش کارکنان دولت

8

AD-305

برنامه ریزی روابط عمومی

16

AD-306

مدیریت روابط عمومی

16

AD-307

مخاطب شناسی در روابط عمومی

8

AD-308

شیوه های نگارش در روابط عمومی

8

AD-309

ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی

8

AD-310

اصول گزارش نویسی در روابط عمومی

8

AD-311

روش ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران

16

AD-312

رویکردهای نوین در روابط عمومی

8

AD-313

ابعاد حقوقی فساد

8

AD-314

آشنائی با تظام حقوق و دستمزد

8

AD-315

پیمان و شرایط عمومی

8

AD-316

فنون بهبود سیستم ها و روش‌ها

8

AD-317

آشنائی با روش‌ها و فنون کار با مدیران مافوق

8

AD-318

مراحل تاسیس و ثبت شرکت ها

8

AD-319

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

8

AD-320

قانون محاسبات عمومی

8

AD-321

قوانین و مقررات معاملات دولتی

8

AD-322

ابعاد حقوقی پیمان‌ها

8

AD-323

آئین تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

8

AD-324

نظام رسیدگی به تخلفات اداری

8

AD-325

آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه

8

AD-326

نظام‌های اداری تطبیقی و محک زنی

8

گروه دوم : اداری (کد AD)

کد برنامه

عنوان

ساعت

AD-327

قوانین و مقررات اموال دولتی

8

AD-328

کتابداری عمومی

8

AD-329

عکاسی خبری

8

AD-330

روش‌های ارتقاء انگیزش در کارکنان

8

AD-331

آشنایی باروش های مشکل یابی و حل مشکل

8

AD-332

مربیگری ابزار استراتژیک جهت رهبری موثر

8

AD-333

مهندسی آموزش

8

AD-334

زبان تخصصی مدیریت منابع انسانی

16

AD-335

قوانین و مقررات استخدامی

8

AD-336

استانداردسازی در بخش دولتی

8

AD-337

کارگاه تدوین اظهارنامه بر اساس EFQM

8

AD-338

آشنایی با نظام تحول اداری جمهوری اسلامی ایران

8

AD-339

بهداشت روانی در محیط کار

8

AD-340

آشنایی با مقررات اداری

8

AD-341

روانشناسی کار

8

AD-342

پرورش کارمندان

8

AD-343

کاربرد روانشناسی در حل مشکلات منابع نیروی انسانی

16

AD-344

آشنایی با اصول بیمه

16

AD-345

خدمات دفتری

8

AD-346

ارزیابی عملکرد منابع انسانی

16

AD-347

روش‌های نوین در برنامه ریزی نیروی انسانی

16

AD-348

اداره امور کارکنان

8

AD-349

امور حراست در شرکت ها

8

AD-350

مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی

16

AD-351

آموزش مقدماتی کارکنان حراست

16

AD-352

اصول و فنون مشاوره

16

AD-353

مدیریت امور اداری و کارگزینی

16

گروه دوم : اداری (کد AD )

کد برنامه

عنوان

ساعت

AD-354

اصول و آداب تشریفات

8

AD-355

آشنایی با سیستم انتصابات و ترفیعات

16

AD-356

آشنایی با سیستم آموزش بر اساس IWA2

16

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.