دانلود فایل PDF
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

اولین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

اهداف اولین کنفرانس:

 •  ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه؛
 •  توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی در نظام فکری فردی، سازمانی و اجتماعی؛
 •  اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه؛
 • •دستیابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار.

مهم ترین رخدادها و دست آوردهای اولین کنفرانس:

 • سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران؛
 • سخنرانی جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
 • سخنرانی اختصاصی پروفسور دانیل دنیسون از صاحب نظران برجسته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی؛
 • سخنرانی جناب آقای دکتر مجید قاسمی ریاست محترم هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران؛
 • دریافت50 مقاله و ارائه 24سخنرانی توسط استادان و مدیران برجسته در کنفرانس؛
 • رونمایی از نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور؛
 • اجرای سه کارگاه آموزشی توسط استادان و متخصصان مدیریت و با حضور مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان در روز 26/11/95 .

رونمایی از سه کتاب :

 • ” مدیریت تحول” تالیف جناب آقای دکتر غلامرضا خاکی؛
 • ” هنر و شیوه مربی گری رهبران” ترجمه ی سرکار خانم دکتر آذر صائمیان، جنابان آقایان دکتر محسن قدمی و مسعود نیازمند؛
 • “دست نامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی” تالیف جناب آقای دکتر مهرداد پیدایی؛

بیانیه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

بسم ا… الرحمن الرحیم

خداوند قادر متعال را حمد و سپاس که توفیق برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه را با الهام گرفتن از ارزش های متعالی اسلامی- ایرانی و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به ما عطا فرمود. این کنفرانس، با حضور جمع کثیری از شخصیت های علمی، اندیشمندان، صاحب نظران، مدیران ارشد، استادان و دانش پژوهان کشور توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاری ارزشمند دانشگاه خاتم برگزار گردید. مهم ترین اهداف این کنفرانس، ارائه آخرین دست آوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه، توسعه، ترویج و اشاعه فرهنگ سازمانی در نظام فکری فراسازمانی، سازمانی و اجتماعی و دست یابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در مدیریت توسعه پایدار بوده است.
مهم ترین رخدادها و دست آوردهای این کنفرانس به شرح زیر می باشد:

 • سخنرانی جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی،
 • سخنرانی اختصاصی پروفسور دانیل دنیسون از صاحب نظران برجسته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر مجید قاسمی ریاست محترم هیات مدیره انجمن مدیریت ایران،
 • دریافت50 مقاله و ارائه 24سخنرانی توسط استادان و مدیران برجسته در کنفرانس،
 • رونمایی از نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور،
 • رونمایی از سه کتاب به شرح زیر که با حمایت علمی و مالی انجمن مدیریت ایران و بانک پاسارگاد منتشر شده است:
  • مدیریت تحول” تالیف جناب آقای دکتر غلامرضا خاکی.
  • هنر و شیوه مربی گری رهبران” ترجمه ی سرکار خانم دکتر آذر صائمیان، جنابان آقایان دکتر محسن قدمی و مسعود نیازمند.
  • دست نامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی” تالیف جناب آقای دکتر مهرداد پیدایی.
 • اجرای سه کارگاه آموزشی توسط استادان و متخصصان مدیریت و با حضور مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان در روز 26/11/95 .

با توجه به موارد مطرح شده، خواسته¬های این کنفرانس را در 14 بند به شرح زیر اعلام و اجرای کامل مفاد آن را که زمینه ساز ارتقاء و اعتلای مبانی فرهنگی در سازمان ها می باشد خواستاریم.

 • برگزار کنندگان کنفرانس، انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و نقش آفرینان علمی و محتوایی آن تلاش دارند ضمن زمینه سازی برای تحلیل و نقد برنامه های فرهنگی و اشاعه دانش و مهارت های نوین فرهنگی، فضای مناسبی را جهت افزایش بهره وری و کارآفرینی، اعتلای اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و … در مدیران، کارشناسان و سازمان ها به وجود آورند تا بتوانند نقش آفرینی علمی و فرهنگی را در سطوح ملی و بین المللی ایفا نمایند.
 • یکی از مولفه های اصلی در توسعه پایدار توجه و تاکید بر ابعاد فرهنگی و اشاعه ی آن در سطح سازمان ها و جامعه می باشد. معتقدیم دست رسی به توسعه پایدار از طریق سرمایه گذاری مستمر در آموزش و در راستای توسعه مبانی فرهنگی و ایجاد زیر ساخت های آن میسر و ممکن خواهد بود.
 • برگزار کنندگان کنفرانس آمادگی کامل دارند تا در کنار سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تدوین “نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی” در نظام اداری کشور و اجرای آن گام های اساسی بردارند و از تمامی ظرفیت های علمی، تجربی و اجرایی خود جهت توسعه و تعمیق آن احسان و ایثار نمایند.
 • ضروری است برای اطمینان از جاری سازی مطلوب مبانی علمی – کاربردی “نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی” در سطوح سازمان ها و بنگاه ها، شاخص های قابل سنجش و اندازه گیری ابعاد آن نیز تعریف شود تا در دوره های زمانی مشخص، با انجام دادن”حسابرسی فرهنگی” شاهد تعمیق و توسعه ارزش های فرهنگی و نهادینه شدن آن ها در سازمان ها باشیم.
 • با توجه به نقش مرجعیت علمی انجمن مدیریت ایران درکشور و این که انجمن در میان 370 انجمن علمی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمره برترین ها و مستظهر به حمایت آن وزارت می باشد، آمادگی دارد تا با کمک صاحب نظران و استادان برجسته، دست آوردهای علمی این رخداد ملی را در سازمان ها پیگیری و اجرا نماید و کمک کند تا هویت فرهنگ ملی بیش از پیش در تحول، پیشرفت و توفیق سازمانی و در نتیجه اقتدار، فلاح و رستگاری ملی تاثیر گذار باشد.
 • به منظور تحقق اهداف عالیه ی کنفرانس، پیشنهاد می شود شورایی متشکل از سازمان ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، انجمن های علمی، دانشگاه ها و مراجع آموزش عالی تشکیل شود تا با بهره گیری از نقشه راه تدوین شده موضوع بند سه این بیانیه، غنا و تعمیق مدیریت فرهنگی و اثر بخشی اجرای نقشه راه در تحقق اسناد بالا دستی از جمله سند چشم انداز 1404، برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و … را متجلی نماید.
 • با عنایت به اهمیت توسعه فرهنگ سازمانی در ابعاد مختلف، ضروری است درس هایی با مضمون”مدیریت فرهنگی” در برنامه های تحصیلی سطوح دبیرستانی و دانشگاهی به عنوان دروس پایه برای کلیه رشته های تحصیلی برنامه ریزی و اجرا شود.
 • به منظور تحقق اهداف و محورهای کنفرانس، انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم موظف شدند با راه اندازی گروه علمی و تخصصی “فرهنگ سازمانی” با حضور استادان و مدیران صاحب نظر ضمن حفظ و صیانت از ارزش های اخلاقی و متعالی جامعه، نسبت به بهبود فضای فرهنگ سازمانی برای بهره مندی نسل های کنونی و آینده همت گمارند.
 • مقرر شد تا دبیرخانه دائمی کنفرانس “فرهنگ سازمانی” در انجمن مدیریت ایران و دبیرخانه دائمی “جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” در دانشگاه خاتم جهت توسعه همکاری های ملی و بین المللی با هدف ایجاد یکپارچگی بین صاحب نظران و اهتمام آنان نسبت به تولید و انتشار مبانی و ارزش های علمی و کاربردی فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی به طور مستمر در تلاش و تکاپو باشند و از این طریق بتوانند ضمن ایفاء نقش مرجعیت خود، در ارتقاء فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی بیش از پیش تاثیر گذار باشند.
 • انسان محور و موضوع اصلی هرگونه توسعه است، لذا سلامت فکری، رفتاری و بهره مندی از ارزش های اخلاقی نیکو و پسندیده، وجوه تمایز جوامع می باشد. معتقدیم باید همگان خود را موظف، معتقد و پای بند به اصول اخلاق حرفه ای مسئولیتی که بر عهده دارند بدانند و با مشارکت عمومی نسبت به سالم سازی محیط اجتماعی گام های اساسی بردارند.
 • با توجه به هم زمانی برگزاری”اولین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” با “کنفرانس”، و لزوم توجه جدی به ابعاد مسئولیت اجتماعی (الزامات اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اقدامات بشردوستانه) توصیه می شود سازمان ها و بنگاه ها با بازنگری برنامه های خود توجه و دقت بیشتری نسبت به ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی معطوف نمایند.
 • ضروری است سازمان ها جهت شناسایی و شکفتن استعدادهای جوانان، با هدف ایجاد تحول و نوآوری، ضمن توجه به شایسته گزینی، شایسته سالاری و جانشین پروری به طراحی نظام هایی بپردازند که با حفاظت و صیانت از این سرمایه ها استمرار پیشرفت و توسعه کشور را تضمین نمایند.
 • سرمایه اجتماعی حاصل فرآیند مدیریت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است که از طریق تعامل، مشارکت و توسعه خرد جمعی، قادر است بر معضلات اجتماعی فائق آید و حرکت به سوی رشد و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را میسر کند. بدین منظور لازم است با اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت در سطوح مختلف موجبات اعتلای سرمایه اجتماعی و فرهنگی در جامعه فراهم شود.
 • باید توجه داشت فرهنگ فرآیندی است که در بلند مدت با مشارکت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه شکل می¬گیرد، اثر می گذارد و به دلیل پایایی عمیق، در کوتاه مدت قابل تغییر نیست. امید است با استعانت از خداوند متعال، آموزه های غنی فرهنگ ایرانی اسلامی، همکاری و هم دلی، فضای گفتگو و تعامل بیشتر بین محققان، صاحب نظران، مدیران و استادان این حوزه در عرصه های ملی و بین المللی فراهم آید تا با ارتقاء شرایط زندگی، زمینه های رشد و توسعه انسانی و در نتیجه کمال و تعالی جامعه مهیا گردد.