Search
Close this search box.

اولین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

اهداف اولین کنفرانس:

 •  ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه؛
 •  توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی در نظام فکری فردی، سازمانی و اجتماعی؛
 •  اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه؛
 • •دستیابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار.

مهم ترین رخدادها و دست آوردهای اولین کنفرانس:

 • سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران؛
 • سخنرانی جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
 • سخنرانی اختصاصی پروفسور دانیل دنیسون از صاحب نظران برجسته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی؛
 • سخنرانی جناب آقای دکتر مجید قاسمی ریاست محترم هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران؛
 • دریافت50 مقاله و ارائه 24سخنرانی توسط استادان و مدیران برجسته در کنفرانس؛
 • رونمایی از نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور؛
 • اجرای سه کارگاه آموزشی توسط استادان و متخصصان مدیریت و با حضور مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان در روز 26/11/95 .

رونمایی از سه کتاب :

 • ” مدیریت تحول” تالیف جناب آقای دکتر غلامرضا خاکی؛
 • ” هنر و شیوه مربی گری رهبران” ترجمه ی سرکار خانم دکتر آذر صائمیان، جنابان آقایان دکتر محسن قدمی و مسعود نیازمند؛
 • “دست نامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی” تالیف جناب آقای دکتر مهرداد پیدایی؛

بیانیه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

بسم ا… الرحمن الرحیم

خداوند قادر متعال را حمد و سپاس که توفیق برگزاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه را با الهام گرفتن از ارزش های متعالی اسلامی- ایرانی و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به ما عطا فرمود. این کنفرانس، با حضور جمع کثیری از شخصیت های علمی، اندیشمندان، صاحب نظران، مدیران ارشد، استادان و دانش پژوهان کشور توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاری ارزشمند دانشگاه خاتم برگزار گردید. مهم ترین اهداف این کنفرانس، ارائه آخرین دست آوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه، توسعه، ترویج و اشاعه فرهنگ سازمانی در نظام فکری فراسازمانی، سازمانی و اجتماعی و دست یابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در مدیریت توسعه پایدار بوده است.
مهم ترین رخدادها و دست آوردهای این کنفرانس به شرح زیر می باشد:

 • سخنرانی جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی،
 • سخنرانی اختصاصی پروفسور دانیل دنیسون از صاحب نظران برجسته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر مجید قاسمی ریاست محترم هیات مدیره انجمن مدیریت ایران،
 • دریافت50 مقاله و ارائه 24سخنرانی توسط استادان و مدیران برجسته در کنفرانس،
 • رونمایی از نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور،
 • رونمایی از سه کتاب به شرح زیر که با حمایت علمی و مالی انجمن مدیریت ایران و بانک پاسارگاد منتشر شده است:
  • مدیریت تحول” تالیف جناب آقای دکتر غلامرضا خاکی.
  • هنر و شیوه مربی گری رهبران” ترجمه ی سرکار خانم دکتر آذر صائمیان، جنابان آقایان دکتر محسن قدمی و مسعود نیازمند.
  • دست نامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی” تالیف جناب آقای دکتر مهرداد پیدایی.
 • اجرای سه کارگاه آموزشی توسط استادان و متخصصان مدیریت و با حضور مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان در روز 26/11/95 .

با توجه به موارد مطرح شده، خواسته¬های این کنفرانس را در 14 بند به شرح زیر اعلام و اجرای کامل مفاد آن را که زمینه ساز ارتقاء و اعتلای مبانی فرهنگی در سازمان ها می باشد خواستاریم.

 • برگزار کنندگان کنفرانس، انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و نقش آفرینان علمی و محتوایی آن تلاش دارند ضمن زمینه سازی برای تحلیل و نقد برنامه های فرهنگی و اشاعه دانش و مهارت های نوین فرهنگی، فضای مناسبی را جهت افزایش بهره وری و کارآفرینی، اعتلای اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و … در مدیران، کارشناسان و سازمان ها به وجود آورند تا بتوانند نقش آفرینی علمی و فرهنگی را در سطوح ملی و بین المللی ایفا نمایند.
 • یکی از مولفه های اصلی در توسعه پایدار توجه و تاکید بر ابعاد فرهنگی و اشاعه ی آن در سطح سازمان ها و جامعه می باشد. معتقدیم دست رسی به توسعه پایدار از طریق سرمایه گذاری مستمر در آموزش و در راستای توسعه مبانی فرهنگی و ایجاد زیر ساخت های آن میسر و ممکن خواهد بود.
 • برگزار کنندگان کنفرانس آمادگی کامل دارند تا در کنار سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تدوین “نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی” در نظام اداری کشور و اجرای آن گام های اساسی بردارند و از تمامی ظرفیت های علمی، تجربی و اجرایی خود جهت توسعه و تعمیق آن احسان و ایثار نمایند.
 • ضروری است برای اطمینان از جاری سازی مطلوب مبانی علمی – کاربردی “نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی” در سطوح سازمان ها و بنگاه ها، شاخص های قابل سنجش و اندازه گیری ابعاد آن نیز تعریف شود تا در دوره های زمانی مشخص، با انجام دادن”حسابرسی فرهنگی” شاهد تعمیق و توسعه ارزش های فرهنگی و نهادینه شدن آن ها در سازمان ها باشیم.
 • با توجه به نقش مرجعیت علمی انجمن مدیریت ایران درکشور و این که انجمن در میان 370 انجمن علمی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمره برترین ها و مستظهر به حمایت آن وزارت می باشد، آمادگی دارد تا با کمک صاحب نظران و استادان برجسته، دست آوردهای علمی این رخداد ملی را در سازمان ها پیگیری و اجرا نماید و کمک کند تا هویت فرهنگ ملی بیش از پیش در تحول، پیشرفت و توفیق سازمانی و در نتیجه اقتدار، فلاح و رستگاری ملی تاثیر گذار باشد.
 • به منظور تحقق اهداف عالیه ی کنفرانس، پیشنهاد می شود شورایی متشکل از سازمان ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، انجمن های علمی، دانشگاه ها و مراجع آموزش عالی تشکیل شود تا با بهره گیری از نقشه راه تدوین شده موضوع بند سه این بیانیه، غنا و تعمیق مدیریت فرهنگی و اثر بخشی اجرای نقشه راه در تحقق اسناد بالا دستی از جمله سند چشم انداز 1404، برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و … را متجلی نماید.
 • با عنایت به اهمیت توسعه فرهنگ سازمانی در ابعاد مختلف، ضروری است درس هایی با مضمون”مدیریت فرهنگی” در برنامه های تحصیلی سطوح دبیرستانی و دانشگاهی به عنوان دروس پایه برای کلیه رشته های تحصیلی برنامه ریزی و اجرا شود.
 • به منظور تحقق اهداف و محورهای کنفرانس، انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم موظف شدند با راه اندازی گروه علمی و تخصصی “فرهنگ سازمانی” با حضور استادان و مدیران صاحب نظر ضمن حفظ و صیانت از ارزش های اخلاقی و متعالی جامعه، نسبت به بهبود فضای فرهنگ سازمانی برای بهره مندی نسل های کنونی و آینده همت گمارند.
 • مقرر شد تا دبیرخانه دائمی کنفرانس “فرهنگ سازمانی” در انجمن مدیریت ایران و دبیرخانه دائمی “جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” در دانشگاه خاتم جهت توسعه همکاری های ملی و بین المللی با هدف ایجاد یکپارچگی بین صاحب نظران و اهتمام آنان نسبت به تولید و انتشار مبانی و ارزش های علمی و کاربردی فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی به طور مستمر در تلاش و تکاپو باشند و از این طریق بتوانند ضمن ایفاء نقش مرجعیت خود، در ارتقاء فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی بیش از پیش تاثیر گذار باشند.
 • انسان محور و موضوع اصلی هرگونه توسعه است، لذا سلامت فکری، رفتاری و بهره مندی از ارزش های اخلاقی نیکو و پسندیده، وجوه تمایز جوامع می باشد. معتقدیم باید همگان خود را موظف، معتقد و پای بند به اصول اخلاق حرفه ای مسئولیتی که بر عهده دارند بدانند و با مشارکت عمومی نسبت به سالم سازی محیط اجتماعی گام های اساسی بردارند.
 • با توجه به هم زمانی برگزاری”اولین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” با “کنفرانس”، و لزوم توجه جدی به ابعاد مسئولیت اجتماعی (الزامات اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اقدامات بشردوستانه) توصیه می شود سازمان ها و بنگاه ها با بازنگری برنامه های خود توجه و دقت بیشتری نسبت به ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی معطوف نمایند.
 • ضروری است سازمان ها جهت شناسایی و شکفتن استعدادهای جوانان، با هدف ایجاد تحول و نوآوری، ضمن توجه به شایسته گزینی، شایسته سالاری و جانشین پروری به طراحی نظام هایی بپردازند که با حفاظت و صیانت از این سرمایه ها استمرار پیشرفت و توسعه کشور را تضمین نمایند.
 • سرمایه اجتماعی حاصل فرآیند مدیریت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است که از طریق تعامل، مشارکت و توسعه خرد جمعی، قادر است بر معضلات اجتماعی فائق آید و حرکت به سوی رشد و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را میسر کند. بدین منظور لازم است با اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت در سطوح مختلف موجبات اعتلای سرمایه اجتماعی و فرهنگی در جامعه فراهم شود.
 • باید توجه داشت فرهنگ فرآیندی است که در بلند مدت با مشارکت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه شکل می¬گیرد، اثر می گذارد و به دلیل پایایی عمیق، در کوتاه مدت قابل تغییر نیست. امید است با استعانت از خداوند متعال، آموزه های غنی فرهنگ ایرانی اسلامی، همکاری و هم دلی، فضای گفتگو و تعامل بیشتر بین محققان، صاحب نظران، مدیران و استادان این حوزه در عرصه های ملی و بین المللی فراهم آید تا با ارتقاء شرایط زندگی، زمینه های رشد و توسعه انسانی و در نتیجه کمال و تعالی جامعه مهیا گردد.