Search
Close this search box.

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D

امروزه مدیریت دانش نقش به سزایی در ایجاد اقتصاد دانایی محور داشته و سازمان ها به دنبال استقرار آن در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی می باشند. مدیریت دانش یک سیستم مدیریتی است که به دنبال مدیریت صحیح دانش حاصل از سرمایه های انسانی، سرمایه های سازمانی و ارتباط با ذی نفعان می باشد، این سرمایه ها در چارچوب مدیریت دانش، شناسایی، خلق و ثبت شده و در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی به اشتراک گذاشته می شوند. مدل ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع برخلاف سایر مدل ها در صدد تحقق میزان توسعه سازمان ها در سطح استانی، ملی و جهانی بوده و براساس معیارهای تعیین شده، سازمان ها را مورد ارزیابی قرار می دهد، سازمان هایی که در جهت توسعه دانش نقش به سزایی داشته باشند می توانند از این مدل در جهت جاری سازی و ارزیابی استفاده نموده و در مراسم بین المللی اهداء جایزه مدیریت دانش شرکت نمایند.

اهداف

هدایت سازمان‌ها در مسیری که به طور پایدار و نظام‌مند از تجربیات، نوآوری‌ها و سرمایه‌های فکری خود در کلیه ارکان سازمانی به طور موثر استفاده نموده و در نهایت خلق ارزش مبتنی بر دانش را برای سازمان به ارمغان بیاورد و شامل موارد زیر باشد :

 • تضمین تکرار موفقیت‌ها؛
 • افزایش سرعت در یادگیری؛
 • جلوگیری از ضایعات و دوباره‌کاری‌ها؛
 • اطمینان از عدم وقوع مجدد شکست‌ها؛
 • تقویت روحیه کارتیمی و مشارکتی در کارکنان؛
 • ایجاد بستری جهت افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان؛
 • مشارکت گذاری ایده ها، عقاید و عملکردهای مطلوب در سازمان؛
 • افزایش بهره وری سرمایه انسانی و منابع سرمایه ای ( مالی و انرژی )؛
 • مشارکت با سایر سازمان‌ها و استفاده از دانش آن ها در اجرای فرآیندها؛
 • درس گرفتن از تجارب برتر پیشین در ارائه خدمات، تولید محصولات و سیاست گذاری ها؛
 • حفاظت از سرمایه‌های فکری و ناملموس سازمان و به‌کارگیری آن‌ها در راستای توسعه خدمات و محصولات.

محوریت مدل

 • مدیریت دانشی و سرمایه فکری؛
 • مدیریت دانشی و اقتصاد جامعه؛
 • مدیریت دانشی و توسعه صنعتی؛
 • مدیریت دانشی و ساختار توسعه پایدار؛
 • مدیریت دانشی و توانمندی سیاست گذاری؛
 • مدیریت دانشی و توان رقابتی بخش های اقتصادی؛
 • مدیریت دانشی و نهادهای علمی و دستگاه های اجرائی .

دامنه کاربرد

دامنه کاربرد شامل شرکت ها، سازمان ها و موسسات با مأموریت های متنوع و متفاوت از قبیل: اداری، خدمات مالی و سرمایه گذاری، خدمات بازرگانی، صنایع و معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی، ساختمان و خدمات وابسته، برق و انرژی- نفت گاز و سلامت و بهداشت، گردشگری، کشاورزی و دامپروری، املاک و سایر است. به طور کلی متقاضیانی که علاقه مند به نوآوری، خلاقیت و اشتراک گذاری دانش خود هستند.

معرفی مدل

انجمن مدیریت ایران در راستای ایفای نقش مرجعیت علمی در کشور و برقراری ارتباطات بین المللی با همکاری شرکای علمی خود جهت ترویج، اشاعه و توسعه کارکردهای مدیریت دانشی “جایزه بین المللی مدیریت دانشیKM4D ” را هم زمان با برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی همه ساله برگزار می نماید. کلیات مدل جایزه توسط انجمن مدیریت دانش کشورهای اتریش، هلند و سوئیس طراحی و تدوین شده و با توجه با فعالیت سازمان های ایرانی نسبت به بومی سازی آن نیز اقدام شده است.