Search
Close this search box.

برگزاری پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران و مراسم اعطای جوایز مسئولیت اجتماعی مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران، با قرائت بیانیه پایانی و اعلام جوایز مسئولیت اجتماعی مدیریت به کار خود پایان داد.

در ابتدا آقای دکتر مجید قاسمی، رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت در سخنرانی خود به تشریح فرهنگ سازمانی مقاوم و مدیریت بحران سازمانی پرداختند و ابراز امیدواری کردند که فرهنگ سازمانی در آینده به جایگاه واقعی خود در سطح کشور برسد.
ایشان ضمن اشاره به تعریف فرهنگ سازمانی، از اهمیت این مهم در بخش های مختلف سخن گفتند و به نقش فرهنگ در سازمان ها اشاره نمودند.
و با توصیف مدیریت بحران در شرایط حساس به اهمیت نیروی انسانی در سازمان های گوناگون اشاره کرده و به تقویت زیرساخت های لازم برای این مهم در بحران ها تاکید نمودند.
دکتر قاسمی در بخش مهمی از سخنرانی خود به موضوع بهره وری در سازمان ها اشاره نموده و به تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت بحران و همچنین فرهنگ مقاوم در شرایط بحرانی تاکید کردند.

همچنین در این روز سخنرانی هایی با عنوان فرهنگ سازمان های امیدآفرین توسط جناب آقای دکتر ایرج سلطانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان)، چالش های کارتیمی در شرایط بحران توسط جناب آقای دکتر رامبد باران دوست(مدرس و مشاور مدیریت) و نابرابری و پریشانی فرهنگی توسط جناب آقای دکتر علیرضا کوشکی جهرمی(عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی) انجام پذیرفت.
همچنین با برگزاری نشست تخصصی با موضوع واقعیت های فرهنگ سازمانی در نظام اداری ایران به ریاست سرکارخانم دکتر آذر صائمیان ( دبیرعلمی کنفرانس ) و با حضور جناب آقای دکتر علاءالدین رفیع زاده (معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور) به همراه جناب آقای دکتر محمد هاشمیه انارکی( رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برگزار شد.
در دیگر نشست تخصصی از پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران، حسابرسی فرهنگ(سازمانی) به ریاست سرکارخانم دکتر میترا آفتاب آذری( مدرس و مشاور مدیریت )، جناب آقای دکترارباب سلیمانی(رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران) و جناب آقای دکتر سعید ترک زاده( نایب رئیس هیات مدیره و دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران) برگزار شد و موضوع تخصصی حسابرسی و نیز تاثیر فرهنگ و چگونی آن در این مساله مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه نیز سخنرانی استفاده از الگوبرداری در شرایط بحرانی توسط جناب آقای دکتر رابین من Dr Mann Robin ، رئیس مرکز تحقیقات تعالی سازمانی دانشگاه مسی نیوزلند برای حاضرین صورت پذیرفت و سپس بیانیه کنفرانس توسط دکتر آذر صائمیان، دبیر علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت قرائت گردید و سخنرانی پایانی این کنفرانس با موضوع تحول دیجیتال و فرهنگ سازمانی توسط جناب آقای دکتر محمد صالح اولیاء (معاون محترم وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی) انجام شد.
در بخش پایانی پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران، مراسم اهداء جوایز مسئولیت اجتماعی مدیریت انجام شد.