Search
Close this search box.

نشست تخصصی مدیران دانشی با آقای دکتر آندریاس برندنر

انجمن مدیریت ایران نشست تخصصی مدیران دانشی شرکت های شرکت های حاضر در ” دومین جایزه مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع ” را در تاریخ ۹مهرماه از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل دانشگاه خاتم برگزار نمود. در ابتدای این نشست تخصصی، آقای دکتر برندنر رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش و یکی از اعضای هیات علمی کنفرانس ضمن تشریح مجدد ابعاد مدل جایزه، توضیحاتی پیرامون نحوه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها ارائه نمودند. پس از ایراد سخنرانی، سوالاتی در خصوص مسائل و مشکلات شرکت ها مطرح و حاضرین سوالات مرتبط با فرآیند مدیریت دانش را مطرح کردند.