Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

مجهز شدن خط ثابت انجمن به اپليكيشن واتس آپ

اعضای محترم انجمن مدیریت ایران

به منظور تسهیل در روند پاسخگویی به اعضا و همچنین اطلاع رسانی برنامه ها و رویدادها از طریق:
گروه ها و وضعیت(status)
شماره ٠٢١٨٨٢١٠٨٥٠ را كه مجهز به اپليكيشن واتس آپ مي باشد در لیست مخاطبین خود ذخیره نمایید.

⁉️لطفا در صورت داشتن سوال و یا ارسال فایل به این خط پیام ارسال نمایید.

باتشکر- دبیرخانه انجمن مدیریت ایران