Search
Close this search box.

گردهمایی روز جهانی حمایت از کودکان کار

نخستین گردهمایی حامیان و مدیران کسب و کار به میزبانی انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و به همت انجمن حمایت از کودکان کار برگزار شد.

این گردهمایی برای گرامیداشت روز جهانی مبارزه با کار کودک در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در دانشگاه خاتم برگزار شد. در ابتدا خانم دکتر صائمیان قائم مقام دبیرکل انجمن مدیریت ایران به آمار و ارقام کودکان کار در دنیا اشاره کرد و گفت: ۱۶۰ میلیون کودک در دنیا مشغول کار هستند که از این تعداد ۷۹ میلیون در معرض کارهای خطرناک هستند.

وی افزود: متاسفانه وضعیت نامناسبی برای کودکان کار وجود دارد و یک سوم آنها از شرایط تحصیلی محروم هستند. خبر نگران‌کننده این است که ۲۰ درصد از کودکان کار پسر کارهای خطرناک انجام می دهند.

 

صائمیان بیان داشت: ۶۰ درصد از کودکان کار رده سنی ۵ تا ۱۷ سال در بخش کشاورزی ، ۲۵ درصد در بخش خدمات و ۷ درصد در بخش صنعت مشغول به کار هستند.

در ادامه قاسم حسنی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در خصوص تاسیس این انجمن گفت: جمله زیبایی از کنفوسیوس است که می گوید به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید. با تاسیس انجمن حمایت از کودکان کار در سال ۱۳۸۱ سعی کردیم که با حمایت از این پدیده شمعی روشن کنیم .

وی افزود: انجمن حمایت از کودکان کار اولین انجمنی بود که با توجه کردن به کار کودکان به عنوان یک بستر آسیب سیستماتیک کار خود را آغاز کرد. از این نظر می گویم سیستماتیک که پدیده کار کودک یک پدیده فردی و خانوادگی نیست بلکه یک پروژه اجتماعی و نارسایی اجتماعی است و به عبارت دیگر کوتاهی کردن در قبال کودکان موجب این پدیده شده است.

حسنی خاطر نشان کرد: از بین بردن کار کودک و صیانت از حقوق کودکان در زیرساخت های اجتماعی کشور موضوعی است که از توان NGOها خارج است و در واقع دولت ها و حاکمیت ها باید در این حوزه تصمیم بگیرند.