در حال حاضر نسخه‌ی فعلی سایت آزمایشی میباشد، با تشکر از همراهی شما

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

برگزاری دوره ” آشنایی با مدل جایزه مدیریت دانشیKM4D “

انجمن مدیریت ایران برای پنجمین سال پیاپی اقدام به برگزاری دوره ” آشنایی با مدل جایزه مدیریت دانشیKM4D ” نمود.

این دوره در تاریخ 31 خردادماه 1401 با حضور 110 نفر از نمایندگان دانشی شرکت های متقاضی ارزیابی”پنجمین جایزه بین المللی مدیریت دانشیKM4D ” توسط خانم دکتر آذرصائمیان دبیرعلمی جایزه برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره آشنا نمودن شرکت کنندگان با مفاهیم ، ارکان کلیدی و شناسائی فرآیندهای مدیریت دانشی بر اساس مدل KM4D می باشد.

در این دوره ضمن معرفی مدل، اهداف و ساختار جایزه به ارائه کلیات، اصول و مفاهیم و نظریه های مدیریت دانشی،عناصر کلیدی در مدل مدیریت دانشی و معیارها و مصادیق دانشی پرداخته شد.

پنجمین کنفرانس و جایزه بین المللی مدیریت دانشیKM4D با رویکرد حاکمیت نوآوری با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و دانشگاه خاتم 20 مهرماه 1401 برگزار خواهد شد و متقاضیان می توانند جهت حضور در کنفرانس و شرکت در دوره های مرتبط با جایزه از طریق شماره های 88210850 و 86051464 اقدام نمایند.