دانلود فایل PDF
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

برگزاری دوره های آموزشی ویژه” پنجمین جایزه مدیریت دانشیKM4D “

پنجمین دوره کنفرانس و جایزه بین المللی مدیریت دانشیKM4D با رویکرد حاکمیت نوآوری با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و دانشگاه خاتم 20 مهرماه 1401 برگزار خواهد شد. انجمن مدیریت ایران به منظور آشنایی با اهمیت مفاهیم مدیریت دانشی و بهبود روند حضور در فرآیند جایزه اقدام به برگزاری دوره های تخصصی نموده است.
دوره های” طراحی ساختار مدیریت دانشی” در تاریخ 7 تیرماه و دوره ” اظهارنامه نویسی براساس مدل مدیریت دانشیKM4D ” در تاریخ های 14و15 تیرماه 1401 با حضور جمعی از کارشناسان و نمایندگان دانشی شرکت ها برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره ها آشنا نمودن شرکت کنندگان با مفاهیم و مدل های اصلی مدیریت دانشی، ارتقاء مهارت های طراحی و تدوین مدیریت دانشی، کسب تجارب جدید از طریق کارگاه های اجرائی و همچنین آشنایی فراگیران با روش‌ها، اصول و مهارت‌های مورد نیاز تدوین اظهارنامه جایزه بین‌المللی مدیریت دانشی می باشد.
متقاضیان می توانند جهت ثبت نام در دوره ها با دبیرخانه جایزه از طریق شماره های 88210850 و 86051464 اقدام نمایند.
برگزاری دوره ها به صورت اختصاصی در محل سازمان ها میسر می باشد.