Search
Close this search box.

اولین جلسه کمیته علمی اجرایی جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در سال 1401

اولین جلسه کمیته علمی اجرایی جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در سال 1401 برگزار گردید.

این جلسه به صورت برخط(آنلاین) در روز یکشنبه 2 مرداد ماه با حضور همه اعضای کمیته در فضای اسکای روم برگزار شد.

روند موفقیت آمیز جایزه طی سال های گذشته مورد تقدیر قرار گرفت و بر ضرورت بازنگری مدل و بهبود آن تاکید شد. همچنین مقرر شد گزارشی از روند پیشرفت فرآیند اجرای جایزه در هفت سال گذشته ارائه گردد.

با توجه به موافقت همه اعضا مقرر شد مدل جایزه مجدد مطالعه و پیشنهادات اعضا برای بهبود تا هفته آینده به دبیرخانه ارسال گردد تا پس از جمع بندی جلسه بعدی کمیته برگزار شود.

ضرورت ترویج مسئولیت اجتماعی در سطح جامعه و سازمان ها و شرکتهای خصوصی و دولتی از اهداف اولیه دبیرخانه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت می باشد.