Search
Close this search box.

نقش انجمن ها و نهادهای مدنی برای توسعه مسئولیت اجتماعی جامعه

مسئولیت پذیری در انجمن ها و نهاد های مدنی یک پدیده اجتماعی می باشد. سازمان های غیر دولتی و انجمن ها این توانایی را دارند تا مسیر هدایت شرکت ها را به سمت تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی شکل دهند و آنان را به ابعاد مسئولیت های خود در قبال جامعه آشنا کنند.

 

دکتر آذر صائمیان ، دبیر علمی هفتمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در یادداشت خود آورده است: سازمان های غیر دولتی و انجمن ها می توانند با آموزش و نشر مفاهیم بنیادی در جهت منافع عمومی به اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، قانونی، زیست محیطی، اخلاق حرفه ای و اقدامات بشر دوستانه در سازمان ها کمک نمایند. تلاش مستمر این نهاد ها در جهت ارزش آفرینی برای آحاد مردم است تا جامعه را محل بهتری برای زندگی نمایند.
سازمان‌های غیردولتی (NGO) سازمان‌های داوطلبانه خصوصی هستند که نقش عمده ای در حل مسائل اجتماعی و زیست محیطی از طریق پیشبرد مذاکرات بین دولتی گرفته تا بهبود شرایط اقتصادی، کنترل و مدیریت انرژی، کاهش ضایعات مخاطرات و … دارند.
مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های غیردولتی با نیت خوب و میل به انجام آن برای بهبود وضعیت جامعه مورد نظر تعریف و تبیین می شود ولی این امر به تنهایی کافی نیست. سازمان‌های غیردولتی باید از طریق پیگیری و استمرار نقش اجتماعی خود را ثابت کنند، آن ها می توانند با مشارکت در رفع نیازهای اجتماعی برای یافتن راه حل برای مشکلات جامعه با یکدیگر ائتلاف کنند و در این مسیر به کمک سازمان ها و نهاد های اثرگذار بر سیاست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… برآیند.
اقدامات انجمن ها و نهاد های غیر دولتی در مسئولیت اجتماعی از این منظر مهم و قابل توجه است زیرا تمامی اعضای این انجمن ها به صورت داوطلبانه به عضویت این نهاد ها درآمده اند و بسیار شائق هستند تا بتوانند با کمک سایر اعضا رابطه علمی، کاربردی خود را در قلمرو مسئولیت اجتماعی اجرا نمایند. توجه و تاکید مستمر بر درک مفاهیم بنیادی و مسئول بودن در آن می تواند شرایط اجتماعی جامعه را بهبود دهد. در نتیجه این امر می توانیم شاهد حضور شهروندانی باشیم که خود راهبری این امر خطیر را به عهده گرفته اند تا بتوانند تأثیر مهمی بر جامعه و پایداری بلند مدت ایجاد نمایند.
نکته حائز اهمیت در اثرگذاری و پیامد های ناشی از این اقدامات اینست که انجمن ها و نهاد های همگن با ایجاد شبکه های قدرتمند، برنامه هایی را تدارک ببینند که اجرای آن از عهده تنها یک انجمن و نهاد میسر نباشد. در این صورت شاهد پویایی در مشارکت، اثرگذاری در سطح جامعه و ایجاد حساسیت برای تعهد و پای بندی به اصول اساسی مسئولیت اجتماعی خواهیم بود. این امر ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و دوباره کاری، سطح بسیار مطلوب و متفاوتی از نتایج را به ارمغان می آورد.
سازمان‌های غیردولتی ظرفیت ترکیب اهداف اجتماعی با فعالیت‌های تجاری را دارند و حصول این امر با توجه سیاست‌گذاران و حمایت آنان حاصل می شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد سازمان‌های غیردولتی همواره توانسته اند به مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) کمک کنند تا مسیرهای توسعه پایدار در سازمان ها دنبال کنند.
هدف اساسی CSR به حداکثر رساندن تأثیر کلی شرکت بر جامعه و ذی نفعان است. سیاست‌ها، شیوه‌ها و برنامه‌های CSR به‌طور جامع توسط تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها در طول عملیات و فرآیندهای تجاری خود یکپارچه می‌شوند. به تدریج تعداد شرکت هایی که احساس می کنند که برنامه ریزی و هدف گذاری مبتنی بر مسئولیت اجتماعی هزینه نیست رو به افزایش می باشد. این شرکت ها به خوبی دریافته اند که برای محافظت از حسن نیت، ارتقای وفاداری، رعایت حقوق ذی نفعان، بهبود شهرت و… راهی جز مسئولیت پذیری در قبال جامعه ندارند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که رویکردهای نوآورانه ای از سوی دولت، سازمان های غیردولتی و شرکت ها در حال ظهور است. پارادایم جدیدی از «ارزش مشترک» یا «کسب و کار فراگیر» که فرصت‌های تجاری را در چالش‌های توسعه می‌بیند. این پدیده جدید بطور فزاینده به مسائل اجتماعی مانند موضوعات آموزشی، فرهنگی، رفاهی، بهداشتی و فقر… می پردازد و راه حل های خلاقانه ارائه می کند. برای ایجاد ارتباط بهتر با جامعه در اجرای فعالیت های توسعه ای، سازمان های مردم نهاد می توانند نقش بهتری با صنعت و جامعه ایفا کنند.