Search
Close this search box.

مصاحبه متقاضیان حضور در فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت دانشیKM4D

دبیرخانه جایزه مدیریت دانشی پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره ” تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانشی” اقدام به برگزاری مصاحبه برای جذب آنان در فرآیند ارزیابی سال جاری نمود.

مصاحبه شوندگان پس از گذراندن دوره آموزشی، براساس میزان مشارکت در کلاس و انجام پروژه انتخاب شدند.

سرکار خانم دکتر صائمیان دبیرعلمی جایزه و خانم محتشم خانی کارشناس آموزش و مسئول هماهنگی های جایزه با متقاضیان به نوبت جلسه را برگزار نمودند و از شرکت کنندگان حاضر پرسش هایی پیرامون: سوابق اجرائی و تجربیات آنان، میزان آشنایی افراد با فنون اداره جلسه، فن بیان و همچنین آشنایی با مدل مدیریت دانشی پرسیده شد که در نتیجه متقاضیان با پاسخ گویی به سوالات و تسلط بر موضوع برای همکاری جذب خواهند شد.

دبیرخانه جایزه از حضور علاقمندان به مباحث مدیریت دانشی در فرآیند اجرای جایزه مدیریت دانشی استقبال می نماید.