Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

مصاحبه متقاضیان حضور در فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت دانشیKM4D

دبیرخانه جایزه مدیریت دانشی پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره ” تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانشی” اقدام به برگزاری مصاحبه برای جذب آنان در فرآیند ارزیابی سال جاری نمود.

مصاحبه شوندگان پس از گذراندن دوره آموزشی، براساس میزان مشارکت در کلاس و انجام پروژه انتخاب شدند.

سرکار خانم دکتر صائمیان دبیرعلمی جایزه و خانم محتشم خانی کارشناس آموزش و مسئول هماهنگی های جایزه با متقاضیان به نوبت جلسه را برگزار نمودند و از شرکت کنندگان حاضر پرسش هایی پیرامون: سوابق اجرائی و تجربیات آنان، میزان آشنایی افراد با فنون اداره جلسه، فن بیان و همچنین آشنایی با مدل مدیریت دانشی پرسیده شد که در نتیجه متقاضیان با پاسخ گویی به سوالات و تسلط بر موضوع برای همکاری جذب خواهند شد.

دبیرخانه جایزه از حضور علاقمندان به مباحث مدیریت دانشی در فرآیند اجرای جایزه مدیریت دانشی استقبال می نماید.