Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

دوره بازآموزی ارزیابان جایزه مدیریت دانشی KM4D

دبیرخانه جایزه مدیریت دانشی دوره “بازآموزی ارزیابان جایزه مدیریت دانشی KM4D” را برگزار نمود.

پنجمین دوره جایزه مدیریت دانشی KM4D در حال برگزاری می باشد و برنامه تقدیر از شرکت های متقاضی همزمان با کنفرانس مدیریت دانشی در 20 مهرماه 1401 برگزار خواهد شد.

تیم ارزیابی جایزه شامل: سرارزیابان، ارزیابان و مشاهده گران ادوار گذشته به همراه نفرات جدیدی که در سال جاری با گذراندن دوره های آموزشی مورد تأیید برای حضور در این تیم قرار گرفتند، دوره ” بازآموزی ارزیابان جایزه مدیریت دانشی” را گذراندند.

این دوره توسط سرکار خانم دکتر آذر صائمیان دبیرعلمی جایزه برگزار گردید. در ابتدا ایشان تجربیاتی از ارزیابی سال های گذشته را مرور نموده و پس از تشریح مدل ارزیابی مطالب زیر را بیان نمودند:

  • تعاریف و مفاهیم کلیدی، ویژگی ها و شایستگی های ارزیابان؛
  • اقدامات قبل، حین و بعد از جلسه ارزیابی؛
  • چگونگی ارائه گزارش بازخورد به دبیرخانه جایزه.

در انتهای این جلسه ارزیابان ارشد تجارب خود را مرور کرده و پرسش و پاسخ هایی جهت بهبود روند ارزیابی انجام گردید.