Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

جلسه دبیرکل انجمن مدیریت ایران، جناب آقای مهندس پرویز بیات با اعضای انجمن

روز یکشنبه 10 مهرماه 1401 ساعت 10.30 جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس بیات؛ دبیرکل انجمن مدیریت ایران با اعضای قدیمی و باسابقه انجمن برگزار گردید. جناب آقای مهندس بیات به عنوان دبیرکل انجمن از ابتدای تاسیس تاکنون، نزدیک به حدود 66 سال در انجمن حضور فعال و نقش کلیدی و ارزنده ای در حفظ جایگاه و موقعیت انجمن در طول ادوار گذشته داشتند.

جلسه اعضا با ایشان بعد از گذشت حدود 3 سال، با توجه به مشکلات ناشی از فراگیر بودن ویروس کرونا، در دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس بیات ضمن مرور خاطرات گذشته، به روند فعالیت های بنیادی انجمن در این سالها اشاره کرده و از اعضای باسابقه انجمن درخواست داشتند تا نسبت به معرفی انجمن در جامعه مدیریتی و استفاده از ظرفیت های انجمن در سازمان های خود اقدام نمایند.