Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدل مسئولیت اجتماعی مدیریت

انجمن مدیریت ایران برای هفتمین سال پیاپی اقدام به برگزاری جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت نموده است.

 

در همین راستا دوره های آموزشی برای آشنایی با مدل، تدوین اظهارنامه و خودارزیابی، تربیت ارزیاب و سرارزیاب و … تنظیم و به اطلاع متقاضیان رسید.

اولین برنامه دوره ” آشنایی با مدل مسئولیت اجتماعی مدیریت ” در روز سه شنبه اول آذرماه ساعت 13 الی 16 توسط آقای دکتر منصور ثابتی برگزار گردید.

هدف از برگزاری این دوره آشنا نمودن شرکت کنندگان با مفاهیم مسئولیت اجتماعی، ارکان کلیدی و شناسائی معیارها و زیرمعیارهای مدل، رویکردها و نتایج حاصل از آن و در نهایت منطق ارزیابی مدل می باشد.

آقای دکتر ثابتی ارائه تمامی مفاهیم و مطالب مرتبط با مدل و مرور آن در چندین نوبت، نسبت به پاسخگویی سوالات شرکت کنندگان نیز اقدام نمودند.

در پایان نیز از تمامی شرکت کنندگان درخواست شد به منظور بهتر شدن روند برگزاری جایزه نسبت به تکمیل فرم ارزیابی دوره و استاد اقدام و فایل تکمیل شده را به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند.

هفتمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت همزمان با هفتمین کنفرانس فرهنگ سازمانی در تاریخ 4 و 5 بهمن ماه 1401 برگزار خواهد شد.

متقاضیان می توانند جهت حضور در کنفرانس و شرکت در دوره های مرتبط با جایزه از طریق شماره های 88210850 و 86051464 اقدام نمایند.