Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال

انجمن مدیریت ایران“ اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال “ را با هدف ارتقاء دانش مدیران و همچنین تعامل و گفتگو در زمینه آخرین یافته های دیجیتالی  در تاریخ  10 اسفند ماه 1401  با همکاری دانشگاه خاتم با حضور شرکت های برتر فعال در حوزه  های دیجیتال و حمایت سازمان ها و مراجع علمی و ذی صلاح کشوری، اساتید و صاحب‌نظران مدیریت و مدیران ارشد سازمان‌ها با موفقیت را برگزار نمود.