Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

جلسه هیأت علمی کنفرانس ملی تحول دیجیتال

اولین جلسه هیأت علمی ” دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال “  به صورت حضوری در محل دانشگاه خاتم در روز دوشنبه 22 اسفند ماه با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی برگزار شد. خانم دکتر صائمیان دبیر علمی کنفرانس با بیان ضرورت ترویج تحول دیجیتال در سطح جامعه، سازمان ها و شرکت‌ها پرداختند و این امر را از اهداف مهم راهبردی انجمن مدیریت ایران  برشمردند.

در ادامه ضمن بیان برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره این کنفرانس، اعضای هیأت علمی نظرها و پیشنهادهای خود را در مورد رویکردها و محورهای کلیدی دومین کنفرانس بیان نمودند. در پایان مقرر شد پوستر کنفرانس پس از تأیید هیأت علمی در اختیار نهادهای علمی و سازمان ها قرار گیرد.