Search
Close this search box.

برگزاری نشست اعضای هیات علمی دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال

نشست هماهنگی با اعضای هیئت علمی دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال با هدف تنقیح محورها و اهداف کنفرانس در دانشگاه خاتم برگزار شد.

آذر صائمیان رئیس شورای سیاست‌گذاری مجله مدیریتِ انجمن مدیریت ایران و دبیر علمی دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال (با رویکرد رهبری و مدیریت زیست بوم دیجیتال) در سخنانی در این نشست که ظهر امروز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس امام رضا (ع) برگزار شد، با یادآوری برگزاری اجرای موفقیت آمیز اولین کنفرانس در سال 1401، اعلام کرد با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع تحول دیجیتال در سازمان های پیشرو و  به منظور تعمیق بخشیدن به دانش و مهارت های مدیران، کارشناسان و دانش پژوهان حوزه فناوری های نوین، انجمن مدیریت ایران با همکاری دانشگاه خاتم اقدام به برگزاری دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال در 22 تیرماه ساری جاری نموده است. وی افزود: مکاتباتی را با روسای دانشگاه‌ها،  همچنین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع کنفرانس انجام داده ایم تا این رویداد علمی با هم افزایی بیشتری برگزار شود.

صائمیان با تاکید بر برنامه ریزی صورت گرفته برای اینکه ماهیت اجرای کنفرانس ملی تحول دیجیتال ویژه و متمایز از کنفرانس‌های مشابه باشد، گفتند برنامه ریزی هایی در این خصوص صورت گرفته تا از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در ارائه خدمات جانبی به شرکت کنندگان در کنفرانس بهره گرفته شود. ایشان اضافه کردند انجمن مدیریت مقاله های ارائه شده در کنفرانس را پس از تائید در ویژه نامه مجله مدیریت چاپ خواهد کرد.

دبیر علمی کنفرانس ملی تحول دیجیتال همچنین از اعطای جوایزی به نگارندگان مقالات برتر ارسالی به دبیرخانه دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال خبر داد. به گفته وی، مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس 20 خردادماه و آخرین مهلت ثبت نام در آن 10 تیرماه 1402 است.

ایشان در ادامه از حمایت های ارزشمند آقای دکتر مجید قاسمی ریاست دانشگاه خاتم و رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس تقدیر و تشکر کردند.

در این نشست، هر یک از استادان و اعضای هیئت علمی کنفرانس نظر و پیشنهادهای خود را با تاکید بر علمی و اجرایی بودن سخنرانی ها اعلام داشته و مقرر شد برای کارگاه های جانبی و پنل های تخصصی از افراد صاحب نظره و خبره بهره گیری شود.