Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

سومین جلسه هیات علمی کنفرانس تحول دیجیتال برگزار گردید

“دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال با رویکرد رهبری و مدیریت زیست بوم دیجیتال” در تاریخ های  21 و 22 تیرماه توسط انجمن مدیریت ایران در محل دانش خاتم برگزار خواهد شد. سومین جلسه هیات علمی کنفرانس امروز 29 خردادماه 1402 با حضور آقای دکتر قاسمی رئیس کنفرانس و خانم دکتر صائمیان دبیرعلمی کنفرانس و همچنین جمعی از اعضای هیات علمی کنفرانس که از نمایندگان دانشگاه ها و شرکت های معتبر حوزه تحول دیجیتال و همچنین رئیس کارگروه تحول دیجیتال انجمن بمنظور طراحی سخنرانی ها، کارگاه ها، نشست های تخصصی و نمایشگاه جانبی کنفرانس برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کنفرانس بهبود و ارتقای عملکرد در قلمرو دیجیتال، ارتقاء دانش و مهارت های رهبری دیجیتال و ارائه تجارب برتر فناوری های دیجیتال در کسب و کارها می باشد.

آقای دکتر قاسمی رئیس کنفرانس با اشاره به این که بحث فرهنگ دیجیتالی و نوآوری دامنه وسیعی دارد، به این نکته تاکید کردند اعضای هیات علمی بایستی با نگاه جامع به موضوع پرداخته و مباحث مطرح شده را پس از کنفرانس نیز دنبال کنند و نسبت به شناسایی استعدادها و استفاده از ظرفیت اساتید، جامعه دانشجویان و حتی دانش آموزان کشور در این حوزه اقدام و از فعالیت های آنان حمایت گردد.

خانم دکتر صائمیان نیز ضمن تشکر از اعضای هیات علمی که اعلام آمادگی خود را جهت همکاری در اجرای سخنرانی ها و برگزاری نشست های تخصصی کنفرانس اعلام نمودند نسبت به بررسی برنامه ها جهت اجرا و همچنین برگزاری نمایشگاه جنبی با حضور تعدادی از استارتاپ های منتخب اقدام نمودند.