Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

جلسه با اعضای کارگروه تحول دیجیتال انجمن مدیریت ایران

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 3 مردادماه با حضور آقایان دکتر مجاهدی نسب، دکتر رضا طحان لتیباری، امیرحسین زرگرباشی، مهران دهگاهی، قاسم عالی محمودی و خانم ها دکتر صائمیان و ملیحه کیا، در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید.

در این جلسه در زمینه تقویت و توسعه فعالیت های کارگروه تحول دیجیتال و همچنین برنامه ریزی جهت گسترش فعالیت های پیش رو مطالبی مطرح گردید.

آقای دکترمجاهدی به عنوان رئیس کارگروه اعلام کردند که اعضای کارگروه توانمندی و تخصص های حوزه فناوری های نوین را دارا می باشند و علاقمندند تا انجمن از این ظرفیت های علمی بیشتر بهره مند شود.

خانم دکتر صائمیان ضمن ابزار خشنودی از همکاری های کارگروه عنوان کردند: کارگروه تحول دیجیتال می تواند در برگزاری کنفرانس، نشست های تخصصی، اجرای دوره های آموزشی و تولید محتوای علمی به عنوان بازوی اجرائی و علمی انجمن عهده دار برگزاری این رخدادها باشند.

با توجه به این که مدت ریاست آقای دکتر مجاهدی نسب در کارگروه به سه سال رسید، پیشنهاد شد انتخابات برگزار شود و با رأی اکثریت آقای دکتر رضا طحان لتیباری به سمت رئیس کارگروه تحول دیجیتال انتخاب شدند.

در خاتمه از تلاش های دکتر مجاهدی در طول دوران ریاست کارگروه تشکر و قدردانی شد و برای موفقیت آقای دکتر طحان لتیباری و برنامه های ایشان آرزوی موفقیت شد.