Search
Close this search box.

جلسه با اعضای کارگروه تحول دیجیتال انجمن مدیریت ایران

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 3 مردادماه با حضور آقایان دکتر مجاهدی نسب، دکتر رضا طحان لتیباری، امیرحسین زرگرباشی، مهران دهگاهی، قاسم عالی محمودی و خانم ها دکتر صائمیان و ملیحه کیا، در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید.

در این جلسه در زمینه تقویت و توسعه فعالیت های کارگروه تحول دیجیتال و همچنین برنامه ریزی جهت گسترش فعالیت های پیش رو مطالبی مطرح گردید.

آقای دکترمجاهدی به عنوان رئیس کارگروه اعلام کردند که اعضای کارگروه توانمندی و تخصص های حوزه فناوری های نوین را دارا می باشند و علاقمندند تا انجمن از این ظرفیت های علمی بیشتر بهره مند شود.

خانم دکتر صائمیان ضمن ابزار خشنودی از همکاری های کارگروه عنوان کردند: کارگروه تحول دیجیتال می تواند در برگزاری کنفرانس، نشست های تخصصی، اجرای دوره های آموزشی و تولید محتوای علمی به عنوان بازوی اجرائی و علمی انجمن عهده دار برگزاری این رخدادها باشند.

با توجه به این که مدت ریاست آقای دکتر مجاهدی نسب در کارگروه به سه سال رسید، پیشنهاد شد انتخابات برگزار شود و با رأی اکثریت آقای دکتر رضا طحان لتیباری به سمت رئیس کارگروه تحول دیجیتال انتخاب شدند.

در خاتمه از تلاش های دکتر مجاهدی در طول دوران ریاست کارگروه تشکر و قدردانی شد و برای موفقیت آقای دکتر طحان لتیباری و برنامه های ایشان آرزوی موفقیت شد.