Search
Close this search box.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدل جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

انجمن مدیریت ایران “هشتمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” را با هدف تشویق سازمان‌ها به شناسایی مسئولیت های اجتماعی خود، توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به منظور افزایش کیفیت زندگی در جامعه و ایجاد انگیزه در سازمان‌ها برای هدف گذاری، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی رویکردهای مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی در بهمن ماه 1402 برگزار می نماید.
در همین راستا آموزش های ویژه ای به صورت رایگان برای سازمان های حاضر در فرآیند ارزیابی در نظر گرفته شده است.

دوره آموزشی آشنایی با مدل جایزه مسئولیت روز سه شنبه 14 آذر ماه از ساعت 9 الی 12 با حضور نمایندگان شرکتهای حاضر در فرایند ارزیابی برگزار شد. مدرس این دوره سرکار خانم دکتر صائمیان؛ دبیر علمی جایزه بودند. ایشان با معرفی مدل، معیار ها و زیرمعیارها به این نکته تاکید داشتند که مدل هرساله با توجه به الزامات جامعه بازنگری می شود و از نمایندگان شرکت های متقاضی خواستند تا مستندات خود را با توجه به این بازنگری تکمیل و در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

شایان ذکر است تاکنون حدود 28 شرکت برای حضور در فرآیند ارزیابی اعلام آمادگی نمودند. دبیرخانه جایزه از شرکتهایی علاقمند به حضور در فرایند ارزیابی دعوت به عمل می آورند تا درخواست خود را به آدرس ایمیل info@iranmanagement.net ارسال نمایند.