Search
Close this search box.

پنجمین رویداد مشاوره به کسب و کار C2B برگزار شد.

روز سه شنبه هشتم اسفند ماه 1402 با همکاری مشترک معاونت کسب و کار اتاق ایران، فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار و با مشارکت انجمن های علمی و متخصصان این حوزه پنجمین رویداد مشاوره به کسب و کارC2B با حضور جمع کثیری از مدیران، مشاوران و متخصصان این حوزه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد،

این رویداد با رویکرد توانمندسازی و تاب آوری کسب و کارها در سال 1403برگزار شد. بعد از خوشامدگویی دکتر گشتاسب مظفری، مشاور و مدرس مدیریت، دکتر اولیایی رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار و رئیس کمیسیون حاکیمت شرکت و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سخنرانی کردند. سخنرانان دیگر این رویداد مهندس بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی – دکتر علیرضا شاه میرزایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و خدمات و دکتر فراستخواه، استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی- دکتر باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی – دکتر علی چاغروند، معاون توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی و دکتر قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی بودند.

در این رویداد 4 پنل تخصصی برنامه ریزی شده بود که با حضور استادان و متخصصان و مدیران به شرح زیر برگزار گردید:

پنل اول با موضوع راه کارهای مقابله با چالش کاهش بهره وری و کاربرد نظام های مدیریتی در توانمندسازی و تاب آوری کسب و کارها با حضور دکتر سعید احمدیان، مشاور و مدرس مدیریت (مدیر پنل) – دکتر امیرحسین اسدی، مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت – دکتر غلامحسین محمدی، مشاور مدیریت – دکتر احمد ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، و مهندس سارا مهربانی، مشاور و مدرس حاکمیت شرکت.

پنل دوم با موضوع تامین مالی اثربخش و ساز وکارهای سرمایه گذاری خطرپذیر با حضور دکتر موسی احمدی، مشاور و مدرس مالی و سرمایه گذاری (مدیر پنل) – دکتر حامد ساجدی، عضو هیئت علمی دانشگاه – دکتر محسن شریف، مشاور مدیریت، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه مطالعات راهبردی سپینود – دکتر مهدی احمدی، مشاور مالی و اقتصادی – دکتر سید هادی ابطحی، مشاور مالی و سرمایه گذاری.

پنل سوم با موضوع توانمندسازی و تاب آوری سرمایه انسانی در شرایط ناپایدار و فضای جهانی شونده با حضور خانم دکتر آذر صائمیان، نایب رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار، عضو هیات مدیره شورای انجمن های علمی ایران (مدیر پنل) – مهندس سید حبیب پاشا جبلی، مشاور مدیریت، رئیس گروه مشاوران سرآمد کسب و کار – دکتر محمد جواد صالحی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – دکتر ایثار خدادادی، مشاور و مدرس مدیریت و سازمان – خانم دکتر اکرم احمدی – مشاور و مدرس حوزه کسب و کار و سرمایه انسانی.

پنل چهارم با موضوع مدیریت زنجیره تامین در مسیر توانمندسازی و تاب آوری کسب و کارها با حضور دکتر حسین غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه (مدیر پنل) دکتر مهدی فتح الله، عضو هیئت علمی دانشگاه – دکتر حسام زند حسامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری رالیتا و دکتر مجید جلیلی، مشاور عالی کمیسیون صنعت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

مراسم اختتامیه با حضور دبیر علمی رویداد آقای دکتر مظفری، دکتر اولیایی و مدیران پنل ها خانم دکتر صائمیان، آقای دکتر احمدیان، آقای دکتر احمدی و آقای دکتر غفاری، برگزار و گزارش پنل های تخصصی چهارگانه ارائه و بیانیه پایانی رویداد قرائت گردید.

این رویداد از ساعت 8:30 صبح آغاز و تا ساعت 17:00 ادامه داشت.